KAP ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 - 15:23
KAP ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 257.292.468 352.853.712
Satışların Maliyeti
-173.615.211 -146.889.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.677.257 205.964.115
BRÜT KAR (ZARAR)
83.677.257 205.964.115
Genel Yönetim Giderleri
-23.190.016 -26.786.303
Pazarlama Giderleri
0 -37.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.563.549 1.755.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.159.256 -8.422.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.891.534 172.474.225
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
677.177 1.578.295
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -5.015.939
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.568.711 169.036.581
Finansman Gelirleri
65.331.852 2.016.182
Finansman Giderleri
-100.328.134 -519.929.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.572.429 -348.876.797
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.665.154 68.881.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.665.154 68.881.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.907.275 -279.995.105
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.907.275 -279.995.105
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.907.275 -279.995.105
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) 0,03000000 -0,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
233.515.535 272.646.110
Dönem Karı (Zararı)
22.907.275 -279.995.105
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.907.275 -279.995.105
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
195.023.211 539.869.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 107.001.294 85.304.808
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.135 91.523
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.135 91.523
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.421.403 4.228.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.187.296 4.294.455
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.1 -1.765.893 -66.125
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
96.447.222 88.248.560
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
96.447.222 88.248.560
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 5.015.939
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 5.015.939
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.665.154 -68.881.692
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-14.470.774 427.440.337
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.223 -1.578.295
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-42.223 -1.578.295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.979.390 14.945.861
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.897.120 -30.766.285
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.047.706 -3.653.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.849.414 -27.112.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.790.311 22.704.584
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.401.696 16.047.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.192.007 6.657.290
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-72.390 -3.387.025
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.977.504 -1.995.810
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.250.305 23.472.026
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.721.401 99.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.528.904 23.372.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.840.269 3.063.964
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.698.723 -27.454.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-255.758 29.308.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-255.758 29.308.836
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
233.909.876 274.820.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9.4 -394.341 -47.768
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.126.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.991.940 -16.206.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.446 3.150.811
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.446 3.150.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.890.050 -19.955.051
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -30.890.050 -19.955.051
Alınan Faiz
813.664 597.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.534.252 -2.297.283
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-5.088.362 -310.269
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.445.890 -1.987.014
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
195.989.343 254.141.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
195.989.343 254.141.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.525.078 136.532.816
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
341.514.421 390.674.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 341.514.421 145.525.078
Ticari Alacaklar
61.493.763 54.936.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.553.092 505.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 54.940.671 54.430.818
Diğer Alacaklar
83.714.491 95.261.788
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 66.116.709 54.715.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 17.597.782 40.546.775
Stoklar
8 9.056.925 8.349.581
Peşin Ödenmiş Giderler
24.848.384 20.736.246
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.848.384 20.736.246
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
536.407 474.765
Diğer Dönen Varlıklar
25.451 33.877
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.451 33.877
ARA TOPLAM
521.189.842 325.317.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
521.189.842 325.317.539
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 2.105.606 2.009.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.105.606 2.009.915
Maddi Duran Varlıklar
9.1 11.738.600.033 11.812.559.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.2 15.501.916 12.692.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 302.459.604 304.154.447
Peşin Ödenmiş Giderler
2.930.674 3.065.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.930.674 3.065.308
Diğer Duran Varlıklar
10.907.411 10.899.236
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10.907.411 10.899.236
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.072.505.244 12.145.380.651
TOPLAM VARLIKLAR
12.593.695.086 12.470.698.190
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 861.896.487 747.461.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 861.896.487 747.461.347
Banka Kredileri
13 854.842.875 742.297.806
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 7.053.612 5.163.541
Ticari Borçlar
61.894.664 49.644.359
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 7.856.336 2.134.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 54.038.328 47.509.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.599.967 2.759.698
Diğer Borçlar
73.814.455 77.285.508
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 2.992.250 8.080.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 70.822.205 69.204.896
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
181.677 2.880.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
181.677 2.880.400
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.1 15.611.368 16.252.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.1 4.312.933 3.188.285
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.1 11.298.435 13.064.328
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.898.847 11.182.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.898.847 11.182.667
ARA TOPLAM
1.031.897.465 907.466.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.031.897.465 907.466.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 4.839.297.605 4.197.862.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 4.839.297.605 4.197.862.741
Banka Kredileri
13 4.828.328.024 4.186.643.526
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 10.969.581 11.219.215
Diğer Borçlar
5 65.950.643 64.061.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 65.950.643 64.061.421
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.4 10.041.100 8.122.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.4 10.041.100 8.122.907
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.269.347.952 1.400.332.535
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.184.637.300 5.670.379.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.216.534.765 6.577.846.196
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.377.160.321 5.892.851.994
Ödenmiş Sermaye
700.000.000 700.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
51.319.818 51.319.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.423.974.919 6.480.576.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.423.974.919 6.480.576.181
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.420.503.850 6.477.727.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.471.069 2.848.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-539.221.288 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-539.221.288 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-539.221.288 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.523.866 1.523.866
Yasal Yedekler
1.523.866 1.523.866
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.283.344.269 -773.286.902
Net Dönem Karı veya Zararı
22.907.275 -567.280.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.377.160.321 5.892.851.994
TOPLAM KAYNAKLAR
12.593.695.086 12.470.698.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 1.359.974.498 2.320.921.385 4.620.295.700 -2.626.443 49.255.423 1.523.866 -4.074.985.205 -546.776.055 4.427.583.169 4.427.583.169
Transferler
-47.331.760 -542.348 -498.901.947 546.776.055
Dönem Karı (Zararı)
-279.995.105
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.684.365
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.310.500.000 1.310.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 49.474.498 2.320.921.385 4.572.963.940 1.057.922 48.713.075 1.523.866 -3.263.387.152 -279.995.105 4.151.272.429 4.151.272.429
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 51.319.818 6.477.727.452 2.848.729 1.523.866 -773.286.902 -567.280.969 5.892.851.994 5.892.851.994
Transferler
-57.223.602 -510.057.367 567.280.969
Dönem Karı (Zararı)
22.907.275
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
622.340 -539.221.288
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 51.319.818 6.420.503.850 3.471.069 1.523.866 -1.283.344.269 22.907.275 5.377.160.321 5.377.160.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.907.275 -279.995.105
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
622.340 3.684.365
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
777.925 4.605.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-155.585 -921.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-155.585 -921.091
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-539.221.288 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-674.026.610 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-674.026.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
134.805.322 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
134.805.322 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-538.598.948 3.684.365
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-515.691.673 -276.310.740
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-515.691.673 -276.310.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936423


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.