KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

29.07.2023 - 11:37
KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Yaşar 2021 Sustainability Report covers the sustainability performance of 10 Group companies between January 1, 2021 - December 31, 2021. This report, which includes Altın Yunus, has been prepared with the aim of sharing the approach, strategies, studies and performance results in the field of sustainability with stakeholders. Yaşar 2021 Sustainability Report Sustainability Approach and Management (p. 24-33) Risk Management (Pages 58-59) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Strategies and targets are determined within the framework of Yaşar Group Sustainability Policy and Company policies. Yaşar 2021 Sustainability Report Sustainable Development Policy (p. 26) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X The numerical targets are not available to public. -
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports and Altın Yunus Annual Reports. Yaşar 2021 Sustainability Report Sustainability Management (p. 29) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p.30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports and Altın Yunus Annual Reports. Yaşar 2021 Sustainability Report Sustainability Management (p. 29) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report Caring for Society (p.108-171) Caring for Environment (p.180-235) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (Pages 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X - -
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report (p.49, 152) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports and Altın Yunus Annual Reports. Yaşar 2021 Sustainability Report Compliance with Sustainable Development Goals (p. 27-28) Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Information on the important lawsuits filed against the company is included in the Legal Disclosures in the Annual Report. Altın Yunus 2022 Annual Report Legal Disclosures (p. 42) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Although sustainability studies and performance monitoring are carried out, there is no independent third-party verification. -
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X There is no ISO 14001 certificate. Other management systems and product/service conformity certificates and studies in the field of environment are explained in the Yaşar 2021 Sustainability Report. Yaşar 2021 Sustainability Report (p.118-121) Caring for Environment (p.180-235) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports and Altın Yunus Annual Reports. Yaşar 2021 Sustainability Report About the 2021 Sustainability Report (p. 6-7) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X - -
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report Caring for Environment (p.180-235) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report Caring for Business Partners (p.172-179) Caring for Environment (p.180-235) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) Strong Collaboration with Suppliers (p.24-25) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report Stakeholder Dialogue (p. 62-65) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Altın Yunus's efforts on greenhouse gas emissions, water footprint calculations, energy efficiency and waste management are included in the Yaşar Sustainability Report. Greenhouse gas emissions on Scope 1 and Scope 2 are calculated, and the calculation of Scope 3 is work in progress. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 193, 210-211, 232-233) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports and Altın Yunus Annual Reports. Yaşar 2021 Sustainability Report About the 2021 Sustainability Report (p. 6-7) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar 2021 Sustainability Report. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 193, 210-211, 232-233) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X The development in environmental data is followed and available to public. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 193, 210-211, 232-233) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report Climate Change and Energy Management (p. 184, 193) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report (p.152, 193, 210-211, 232-233) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X - -
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Projects to reduce environmental impact are carried out, and detailed results of the projects are not available to public. Yaşar 2021 Sustainability Report (p.49, 178, 192, 206-207, 228-229) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar 2021 Sustainability Report. Yaşar 2021 Sustainability Report Climate Change and Energy Management (p. 193) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Steam is produced with the use of LNG, and the amount of LNG used is included in the emission calculation. Yaşar 2021 Sustainability Report Climate Change and Energy Management (p. 193) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Geothermal energy is used in the facility and it is planned to increase its use. Yaşar 2021 Sustainability Report (p.39) Climate Change and Energy Management (p. 184, 193) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Although geothermal energy is utilized in the facility, usage data is not available to public. -
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Energy efficiency studies are carried out and the amounts of reductions obtained are not available to public. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 39) Environment, Climate Change and Energy Management (p. 182-184,191, 193) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar 2021 Sustainability Report. Yaşar 2021 Sustainability Report Water and Wastewater Management (p. 210-211) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X The Company is not included in the ETS and carbon pricing system. -
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X The use of carbon credits did not take place during the relevant reporting period. -
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X - -
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports and Altın Yunus Annual Reports. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 7, 29, 56-57, 78-87, 107) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Altın Yunus Family (p.26-29) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports, Altın Yunus Investor Relations website and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 78-87, 172-179) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Altın Yunus Family (p.26-29) Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Investor Relations Website Yaşar Group Code of Business Ethics https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 41, 78-87) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Altın Yunus Family (p.26-29) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports, Altın Yunus Investor Relations website and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 78-87) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Altın Yunus Family (p.26-29) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Investor Relations Website Yaşar Group Code of Business Ethics https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 78-87, 93-94) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Altın Yunus Family (p.26-29) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus Investor Relations website. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 56-57, 78-87) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Altın Yunus Family (p.26-29) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Investor Relations Website Yaşar Group Code of Business Ethics https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 78-87, 93-94) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Altın Yunus Family (p.26-29) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 94-96, 107) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Altın Yunus Family (p.26-29) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 94-96, 107, 241) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Altın Yunus Family (p.26-29) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Altın Yunus website. Altın Yunus Website https://altinyunus.com.tr/en/protection-of-personal-data.aspx
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports and Altın Yunus Investor Relations website. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 56-57) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus Investor Relations Website Yaşar Group Code of Business Ethics https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X The social investment and corporate social responsibility Studies are addressed in in Yaşar Holding Sustainability Reports and Altın Yunus Annual Reports. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 152) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Corporate Social Responsibility (p. 34-35) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 38, 79, 85, 93-94) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Altın Yunus Family (p.26-29) Sustainability Approach (p.30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Altın Yunus 2022 Annual Report Altın Yunus Guests (p. 22-23) Sustainability Approach (p. 30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports and Altın Yunus Investor Relations website. Yaşar 2021 Sustainability Report Stakeholder Dialogue (p. 62-65) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus Investor Relations Website Corporate Governance - Disclosure Policy https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?id=UUxrMVlHTklqazlxQUg5bXU2aUVDZXF2UjZzSkF5YTM%3d&dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report About the 2021 Sustainability Report (p. 6-7, 242-249) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p.30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports, Altın Yunus Annual Reports and Altın Yunus website. Yaşar 2021 Sustainability Report About the 2021 Sustainability Report (p. 6-7) About Yaşar Group (p. 12) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Sustainability Approach (p.30-33) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09 Altın Yunus Website https://www.altinyunus.com.tr/en/sustainability.aspx
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X There is no study conducted in the relevant reporting period. -
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X It is stated in Yaşar 2021 Sustainability Report. Yaşar 2021 Sustainability Report Sustainability Approach and Management (p. 24-33) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X It is stated in Yaşar Holding Sustainability Reports and Altın Yunus Annual Reports. Yaşar 2021 Sustainability Report (p. 93, 152) https://yasar.com.tr/en/images/pdf/yasar-2021-en-sustainability-report.pdf Altın Yunus 2022 Annual Report Corporate Social Responsibility (p. 34-35) https://yatirim.altinyunus.com.tr/yatirim.aspx?dil=N1JVaUtOZVBVMTEwZVpkU25OYjh4dz09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176890


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,1007 Değişim: 0,20%
Düşük 31,0311 26.02.2024 Yüksek 31,1092
Açılış: 31,0391
33,6759 Değişim: 0,16%
Düşük 33,6235 26.02.2024 Yüksek 33,7286
Açılış: 33,6235
2.032,62 Değişim: 0,00%
Düşük 2.031,42 26.02.2024 Yüksek 2.036,34
Açılış: 2.032,57
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.