KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 22:45
KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 515.088.525 -2.049.113 358.645 513.398.057 513.398.057 123.920 -16.540.413 16.119.659 -420.754 546.160.303 546.160.303
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-6.514.619 -358.645 -6.873.264 -6.873.264 22.992.923 -16.119.659 6.873.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-939.286 -939.286 -939.286 17.922.068 17.922.068 16.982.782 16.982.782
Dönem Karı (Zararı)
0 17.922.068 17.922.068 17.922.068 17.922.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-939.286 -939.286 -939.286 0 -939.286 -939.286
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 508.573.906 -2.988.399 0 505.585.507 505.585.507 123.920 6.452.510 17.922.068 24.374.578 563.143.085 563.143.085
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 1.455.233.025 -4.281.861 1.450.951.164 1.450.951.164 123.920 8.624.046 8.684.671 17.308.717 1.501.442.881 1.501.442.881
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-12.289.864 -12.289.864 -12.289.864 20.974.535 -8.684.671 12.289.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.409.722 -2.409.722 -2.409.722 20.432.282 20.432.282 18.022.560 18.022.560
Dönem Karı (Zararı)
0 20.432.282 20.432.282 20.432.282 20.432.282
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.409.722 -2.409.722 -2.409.722 0 -2.409.722 -2.409.722
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 1.442.943.161 -6.691.583 0 1.436.251.578 0 1.436.251.578 123.920 29.598.581 20.432.282 50.030.863 1.519.465.441 1.519.465.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.038.826 34.060.486
Dönem Karı (Zararı)
20.432.282 17.922.068
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.432.282 17.922.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.692.919 15.181.502
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 20.111.940 11.226.274
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27.759 -103.138
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.759 -103.138
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.688.484 2.492.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.929.361 733.414
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.759.123 1.758.921
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
877.312 519.822
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.247.553 -1.611.897
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.124.865 2.131.719
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 145.878 -62.571
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
143.353
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.158.454 965.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.918.100 1.164.255
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.833.696 -5.204.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.378.254 -661.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.455.442 -4.542.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.255.354 -400.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.255.354 -400.487
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.592.364 -929.426
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.404.341 -1.097.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.295.981 7.924.370
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
543.106 2.355.295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.752.875 5.569.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.163.160 336.445
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.118.136 3.250.454
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.118.136 3.250.454
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.684.058 -2.715.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.207.101 34.267.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.168.275 -207.339
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.137.413 -6.179.237
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
279.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.384.960 -7.991.839
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.131.677 -7.899.757
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-253.283 -92.082
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
1.247.547 1.532.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.980.436 -9.103.156
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.171.429 -2.126.618
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.171.429 -2.126.618
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.902.212 -3.195.979
Ödenen Faiz
-149.017 -1.274.656
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
242.222 -2.505.903
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.920.977 18.778.093
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.158.454 1.881.209
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.079.431 20.659.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.698.465 11.813.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.777.896 32.472.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
40.777.896 29.698.465
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
12.538.598 2.732.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.475.658 97.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.062.940 2.635.257
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
183.727 357.698
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
242.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
183.727 115.477
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
3.113.344 1.520.980
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.403.553 690.514
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.403.553 690.514
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 143.532 4.791.916
Diğer Dönen Varlıklar
25.419 2.700.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.419 2.700.639
ARA TOPLAM
59.186.069 42.492.873
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.186.069 42.492.873
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
42.287 42.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
42.287 42.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
42.287 42.287
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4 1.697.046.597 1.691.057.060
Arazi ve Arsalar
1.247.188.821 1.240.824.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
45.265.332 45.601.030
Binalar
381.989.779 392.899.655
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.663.416 3.053.567
Taşıtlar
37.494 57.310
Mobilya ve Demirbaşlar
11.901.755 8.620.677
Kullanım Hakkı Varlıkları
4 15.519.694 14.573.476
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.170.673 1.220.714
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.170.673 1.220.714
Peşin Ödenmiş Giderler
6 323.790 323.790
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
323.790 323.790
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.714.103.041 1.707.217.327
TOPLAM VARLIKLAR
1.773.289.110 1.749.710.200
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.575.722 4.583.678
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.575.722 4.583.678
Banka Kredileri
5 734.675 1.892.746
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.841.047 2.690.932
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
17.232.878 10.839.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.932.683 2.389.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.300.195 8.449.532
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.126.571 963.411
Diğer Borçlar
1.667.906 897.188
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.667.906 897.188
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.072.634 10.756.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 3.072.634 10.756.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.173.854 4.414.733
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 8.173.854 4.414.733
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
37.849.565 32.454.811
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.849.565 32.454.811
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.758.364 13.913.456
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.758.364 13.913.456
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.758.364 13.913.456
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.868.725 6.095.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.868.725 6.095.484
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 195.347.015 195.803.568
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.974.104 215.812.508
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.823.669 248.267.319
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.519.465.441 1.501.442.881
Ödenmiş Sermaye
7 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 142.500 142.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.436.251.578 1.450.951.164
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.436.251.578 1.450.951.164
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 1.442.943.161 1.455.233.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.691.583 -4.281.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
7 123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.598.581 8.624.046
Net Dönem Karı veya Zararı
20.432.282 8.684.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.519.465.441 1.501.442.881
TOPLAM KAYNAKLAR
1.773.289.110 1.749.710.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 154.762.759 91.453.332 105.793.671 67.691.182
Satışların Maliyeti
8 -95.774.652 -53.644.838 -50.477.304 -28.287.149
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.988.107 37.808.494 55.316.367 39.404.033
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
58.988.107 37.808.494 55.316.367 39.404.033
Genel Yönetim Giderleri
9 -34.646.867 -16.716.880 -12.744.572 -6.488.455
Pazarlama Giderleri
9 -4.316.858 -2.028.452 -2.349.997 -1.122.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 820.551 675.379 484.955 276.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -983.457 -357.423 -70.965 -41.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.861.476 19.381.118 40.635.788 32.027.770
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 28.395 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -143.356
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.889.871 19.237.762 40.635.788 32.027.770
Finansman Gelirleri
12 5.547.315 2.014.800 1.214.087 826.148
Finansman Giderleri
12 -4.859.026 -3.393.065 -2.116.515 -1.188.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.578.160 17.859.497 39.733.360 31.665.654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-145.878 62.571 458.629 319.591
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -145.878 62.571 458.629 319.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.432.282 17.922.068 40.191.989 31.985.245
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.432.282 17.922.068 40.191.989 31.985.245
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.432.282 17.922.068 40.191.989 31.985.245
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 14 0,82000000 0,72000000 1,61000000 1,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.409.722 -939.286 -537.488 -471.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.012.153 -1.174.108 -671.860 -589.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
602.431 234.822 134.372 117.906
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
602.431 234.822 134.372 117.906
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.409.722 -939.286 -537.488 -471.624
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.022.560 16.982.782 39.654.501 31.513.621
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.022.560 16.982.782 39.654.501 31.513.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212109


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8412 Değişim: 0,22%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8723
Açılış: 32,7682
35,1742 Değişim: 0,24%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,2054
Açılış: 35,0901
2.449,76 Değişim: -0,33%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.