KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:49
KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 202.944.935 -1.751.120 222.915 201.416.730 201.416.730 123.920 -10.462.227 -10.267.647 -20.729.874 213.869.856 213.869.856
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.047.368 -1.047.368 -1.047.368 -9.220.279 10.267.647 1.047.368 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.221 21.221 21.221 -4.728.211 -4.728.211 -4.706.990 -4.706.990
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.728.211 -4.728.211 -4.728.211 -4.728.211
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.221 21.221 21.221 0 21.221 21.221
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 201.897.567 -1.729.899 222.915 200.390.583 0 200.390.583 0 123.920 -19.682.506 -4.728.211 -24.410.717 209.162.866 209.162.866
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 515.088.525 -2.049.113 358.645 513.398.057 513.398.057 123.920 -16.540.413 16.119.659 -420.754 546.160.303 546.160.303
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-2.171.541 -2.171.541 -2.171.541 18.291.200 -16.119.659 2.171.541 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.279 -358.645 -707.924 -707.924 -10.507.943 -10.507.943 -11.215.867 -11.215.867
Dönem Karı (Zararı)
0 -10.507.943 -10.507.943 -10.507.943 -10.507.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.279 -358.645 -707.924 -707.924 0 -707.924 -707.924
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500.089.595
Binalar
194.448.888 196.448.058
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.721.621 1.697.171
Taşıtlar
105.348 123.213
Mobilya ve Demirbaşlar
4.931.069 5.103.147
Yapılmakta Olan Yatırımlar
160.461
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.b 10.786.193 11.413.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.200.915 1.266.190
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.200.915 1.266.190
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.025.219 1.025.218
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.025.219 1.025.218
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
629.085.109 632.596.280
TOPLAM VARLIKLAR
651.400.828 654.871.742
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.500.722 3.502.726
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.500.722 3.502.726
Banka Kredileri
5 2.991.338 2.944.860
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
509.384 557.866
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5.521.543 7.033.918
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 858.385 937.278
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.663.158 6.096.640
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
369.848 283.373
Diğer Borçlar
373.274 863.238
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
373.274 863.238
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.745.488 5.110.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 13.745.488 5.110.049
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.374.884 3.151.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.374.884 3.151.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
26.885.759 19.945.200
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.885.759 19.945.200
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.968.910 13.008.584
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.968.910 13.008.584
Banka Kredileri
5 1.742.857 1.876.191
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.226.053 11.132.393
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.991.877 2.407.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.991.877 2.407.159
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 73.609.846 73.350.496
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.570.633 88.766.239
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
116.456.392 108.711.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
534.944.436 546.160.303
Ödenmiş Sermaye
7 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 142.500 142.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
510.518.592 513.398.057
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
510.518.592 513.398.057
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 512.916.984 515.088.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.398.392 -2.049.113
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
358.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.750.787 -16.540.413
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.507.943 16.119.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
534.944.436 546.160.303
TOPLAM KAYNAKLAR
651.400.828 654.871.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 3.237.636 724.761
Satışların Maliyeti
8 -8.408.003 -2.326.425
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-5.170.367 -1.601.664
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-5.170.367 -1.601.664
Genel Yönetim Giderleri
9 -4.508.801 -2.291.887
Pazarlama Giderleri
9 -310.127 -159.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 514.695 32.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -188.547 -14.957
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.663.147 -4.035.468
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.221
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.663.147 -4.016.247
Finansman Gelirleri
11 507.857 89.246
Finansman Giderleri
11 -921.383 -1.029.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.076.673 -4.956.433
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-431.270 228.222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -431.270 228.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.507.943 -4.728.211
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.507.943 -4.728.211
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.507.943 -4.728.211
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 13 -0,42500000 -0,22930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-707.924 21.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-436.599 26.526
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-443.245 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-443.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
171.920 -5.305
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
87.320 -5.305
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
84.600
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-707.924 21.221
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.215.867 -4.706.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.215.867 -4.706.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026856


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,7777 Değişim: -0,14%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,0839 Değişim: -0,17%
Düşük 35,0376 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.448,10 Değişim: -0,10%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.452,30
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.