KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:50
KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 143.896.128 -892.651 143.003.477 85.784 143.089.261 123.920 -17.177.400 -4.894.736 -22.072.136 145.933.854 145.933.854
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.578.572 -1.578.572 -1.578.572 -3.316.164 4.894.736 1.578.572 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-157.040 -157.040 -157.040 4.069.641 4.069.641 3.912.601 3.912.601
Dönem Karı (Zararı)
0 4.069.641 4.069.641 4.069.641 4.069.641
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-157.040 -157.040 -157.040 -157.040 -157.040
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 142.317.556 -1.049.691 141.267.865 85.784 141.353.649 123.920 20.493.564 4.069.641 24.563.205 149.846.455 149.846.455
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 141.801.299 -995.733 140.805.566 90.036 140.895.602 123.920 -19.977.307 492.607 -19.484.700 146.327.631 146.327.631
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.548.463 -1.548.463 -1.548.463 2.041.070 -492.607 1.548.463 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.656 -191.656 0 -191.656 6.306.015 6.306.015 6.114.359 6.114.359
Dönem Karı (Zararı)
0 6.306.015 6.306.015 6.306.015 6.306.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.656 -191.656 -191.656 -191.656 -191.656
Sermaye Arttırımı
8.243.260 23.011 8.266.271 8.266.271
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 140.252.836 -1.187.389 0 139.065.447 90.036 139.155.483 123.920 -17.936.237 6.306.015 -11.630.222 160.708.261 160.708.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.706.684 6.828.939
Dönem Karı (Zararı)
6.306.015 4.069.641
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.306.015 4.069.641
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.509.455 6.208.801
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.028.341 3.891.057
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28.004 6.888
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.004 6.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.236.012 618.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
311.861 -40.152
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 924.151 658.852
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.400.146 2.296.541
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -156.595 -108.674
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 3.556.741 2.405.215
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-81.905
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-46.888 -277.952
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -96.430 -273.250
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.730 28.722
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -39.730 28.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.862.208 -3.325.769
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.677.912 -4.351.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -75.717 -120.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.602.195 -4.230.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
137.025 99.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
137.025 99.962
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-177.544 -245.290
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
212.075 -1.884.684
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.077.920 1.789.500
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-616.076 211.070
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.693.996 1.578.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
123.189 287.217
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-386.868 164.541
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-386.868 164.541
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-170.093 814.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.953.262 6.952.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-246.578 -123.734
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.971.254 -1.550.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.696 28.722
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.696 28.722
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.183.181 -1.680.953
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.593.358 -1.640.628
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-589.823 -40.325
Alınan Temettüler
11 13.372 -6.852
Alınan Faiz
156.859 108.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.318.851 -4.058.652
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.243.260
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 8.243.260
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.500.000 5.100.000
Kredilerden Nakit Girişleri
10.500.000 5.100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.287.200 -7.247.623
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.287.200 -7.247.623
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-6.020.060
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.369.393
Ödenen Faiz
-3.385.458 -1.911.029
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.416.579 1.219.878
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
46.886 277.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.463.465 1.497.830
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.375.908 1.225.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.839.373 2.723.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.839.373 1.375.908
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5.137.933 1.501.397
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 145.635 83.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.992.298 1.418.107
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
89.928 80.775
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
89.928 80.775
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
648.533 470.989
Peşin Ödenmiş Giderler
6 308.962 937.287
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
308.962 937.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 23.518 19.105
Diğer Dönen Varlıklar
7.219 157.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.219 157.815
ARA TOPLAM
11.055.466 4.543.276
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.055.466 4.543.276
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
154.833 154.833
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
154.833 154.833
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4 185.850.940 185.266.745
Arazi ve Arsalar
120.641.821 120.641.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.738.180 7.947.937
Binalar
51.795.219 52.219.679
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.009.544 988.861
Taşıtlar
133.862 104.502
Mobilya ve Demirbaşlar
3.532.314 3.363.945
Kullanım Hakkı Varlıkları
4 10.662.426
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
616.452 46.795
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
616.452 46.795
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.270.904 1.854.653
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.270.904 1.854.653
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
199.555.555 187.323.026
TOPLAM VARLIKLAR
210.611.021 191.866.302
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 7.983.489 6.726.857
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.983.489 6.726.857
Banka Kredileri
6.923.964 6.726.857
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.059.525
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
4.415.617 4.707.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.014.323 1.630.399
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.401.294 3.076.691
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
270.357 147.168
Diğer Borçlar
445.960 6.172.330
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.020.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
445.960 152.270
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.117.330 1.287.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 1.117.330 1.287.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.306.349 1.382.198
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.306.349 1.382.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
16.539.102 20.423.064
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.539.102 20.423.064
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 12.555.377 4.467.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.555.377 4.467.832
Banka Kredileri
3.633.035 4.467.832
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.922.342
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.380.649 1.075.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.380.649 1.075.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 19.427.632 19.571.978
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.363.658 25.115.607
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.902.760 45.538.671
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
160.708.261 146.327.631
Ödenmiş Sermaye
7 25.000.000 16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 142.500 119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
139.155.483 140.895.602
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
139.155.483 140.895.602
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 140.252.836 141.801.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.187.389 -995.733
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90.036 90.036
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.936.237 -19.977.307
Net Dönem Karı veya Zararı
6.306.015 492.607
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.708.261 146.327.631
TOPLAM KAYNAKLAR
210.611.021 191.866.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 42.238.779 32.562.674 26.310.484 22.328.376
Satışların Maliyeti
8 -23.329.956 -18.973.859 -10.245.143 -9.006.184
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.908.823 13.588.815 16.065.341 13.322.192
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
18.908.823 13.588.815 16.065.341 13.322.192
Genel Yönetim Giderleri
9 -7.110.000 -6.154.783 -2.479.960 -2.222.638
Pazarlama Giderleri
9 -1.327.082 -1.134.770 -546.801 -508.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 226.353 357.302 27.120 156.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -334.554 -208.043 -77.579 -86.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.363.540 6.448.521 12.988.121 10.660.613
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 53.102 6.852 14.493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -28.722
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.416.642 6.426.651 13.002.614 10.660.613
Finansman Gelirleri
12 278.135 185.606 170.410 123.345
Finansman Giderleri
12 -4.485.192 -2.815.866 -1.475.097 -1.041.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.209.585 3.796.391 11.697.927 9.742.469
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
96.430 273.250 -78.030 86.388
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 96.430 273.250 -78.030 86.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.306.015 4.069.641 11.619.897 9.828.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.306.015 4.069.641 11.619.897 9.828.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.306.015 4.069.641 11.619.897 9.828.857
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç 14 0,25220000 0,24290000 0,52040000 0,58660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-191.656 -157.040 36.970 26.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-239.570 -196.300 46.213 33.599
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.914 39.260 -9.243 -6.720
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
47.914 39.260 -9.243 -6.720
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 6.114.359 3.912.601 11.656.867 9.855.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794998


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,48% Hacim : 3.741 Mio.TL Son veri saati : 11:28
Düşük 1.414 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6207 Değişim: -0,34%
Düşük 8,5973 23.06.2021 Yüksek 8,6768
Açılış: 8,6499
10,2949 Değişim: -0,38%
Düşük 10,2595 23.06.2021 Yüksek 10,3534
Açılış: 10,3341
494,64 Değişim: -0,02%
Düşük 492,68 23.06.2021 Yüksek 496,86
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.