KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.07.2023 - 18:28
KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 6.672.010 3.581.976 3.434.269 2.048.682
Satışların Maliyeti
12 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.672.010 3.581.976 3.434.269 2.048.682
BRÜT KAR (ZARAR)
6.672.010 3.581.976 3.434.269 2.048.682
Genel Yönetim Giderleri
13 -5.330.612 -3.825.272 -1.682.340 -1.252.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 420 0 420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-767 -3.437 -85 2.219
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.340.631 -246.313 1.751.844 798.957
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.340.631 -246.313 1.751.844 798.957
Finansman Gelirleri
14 3.596.111 1.383.433 3.219.268 688.089
Finansman Giderleri
14 -1.261 -894 -624 -646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.935.481 1.136.226 4.970.488 1.486.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.300.801 -343.268 -1.266.451 -370.525
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.289.143 -428.411 -1.289.143 -375.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -11.658 85.143 22.692 5.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.634.680 792.958 3.704.037 1.115.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.634.680 792.958 3.704.037 1.115.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.634.680 792.958 3.704.037 1.115.875
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.482.106 613.154
Dönem Karı (Zararı)
3.634.680 792.958
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.751.909 452.409
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 ve 13 217.306 39.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
261.187 189.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 261.187 189.735
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -27.385 -120.513
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.300.801 343.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-79.034 -292.488
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.228 -316.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.119 -37.150
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.073 14.855
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.760 45.985
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.307.555 952.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -246.093 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -579.356 -339.725
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.075 -2.019.622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -63.075 -2.019.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.924 121.539
Alınan Faiz
25.924 121.539
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.444.955 -1.284.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.444.955 -1.284.929
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.288.283 10.378.746
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.733.238 9.093.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.734.716 11.288.301
Ticari Alacaklar
1.297.001 1.282.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 1.297.001 1.282.773
Peşin Ödenmiş Giderler
6 45.239 31.120
ARA TOPLAM
17.076.956 12.602.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.076.956 12.602.194
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 1.633.511 1.787.389
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.058 1.411
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.058 1.411
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 261.334 307.479
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.895.903 2.096.279
TOPLAM VARLIKLAR
18.972.859 14.698.473
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
169.237 161.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 23.632 74.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 145.605 86.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 218.131 268.467
Diğer Borçlar
0 8.425
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 8.425
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.287.847 578.060
Kısa Vadeli Karşılıklar
656.638 717.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 656.638 717.726
ARA TOPLAM
2.331.853 1.733.842
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.331.853 1.733.842
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
388.697 512.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 388.697 512.187
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
388.697 512.187
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.720.550 2.246.029
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.252.309 12.452.444
Ödenmiş Sermaye
10 9.000.000 9.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -81.712 -246.897
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
102.731 0
Yasal Yedekler
10 102.731 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 3.596.610 928.672
Net Dönem Karı veya Zararı
3.634.680 2.770.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.252.309 12.452.444
TOPLAM KAYNAKLAR
18.972.859 14.698.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 -34.177 -33.215 961.887 9.894.495 9.894.495
Transferler
961.887 -961.887 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.841 792.958 728.117 728.117
Dönem Karı (Zararı)
792.958 792.958 792.958
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.841 -64.841 -64.841
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -99.018 928.672 792.958 10.622.612 10.622.612
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 -246.897 0 928.672 2.770.669 12.452.444 12.452.444
Transferler
102.731 2.667.938 -2.770.669 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
165.185 3.634.680 3.799.865 3.799.865
Dönem Karı (Zararı)
3.634.680 3.634.680 3.634.680
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
165.185 165.185 165.185
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -81.712 102.731 3.596.610 3.634.680 16.252.309 16.252.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.634.680 792.958 3.704.037 1.115.875
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
165.185 -64.841 -27.015 -64.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 199.672 -81.051 -36.020 -81.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.487 16.210 9.005 16.211
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -34.487 16.210 9.005 16.211
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
165.185 -64.841 -27.015 -64.840
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.799.865 728.117 3.677.022 1.051.035
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.799.865 728.117 3.677.022 1.051.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175547


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.