KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.10.2020 - 18:34
KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 2.678.549 3.934.359 901.879 895.708
Satışların Maliyeti
11 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.678.549 3.934.359 901.879 895.708
BRÜT KAR (ZARAR)
2.678.549 3.934.359 901.879 895.708
Genel Yönetim Giderleri
12 -2.542.844 -3.128.321 -675.197 -1.107.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.440 0 -517 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
134.265 806.038 226.165 -211.447
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
134.265 806.038 226.165 -211.447
Finansman Gelirleri
13 135.041 233.489 40.891 93.875
Finansman Giderleri
13 -471 -658 -284 -363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
268.835 1.038.869 266.772 -117.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-64.039 -228.853 -59.166 25.909
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -32.040 -32.040 15.736
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -31.999 -228.853 -27.126 10.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
204.796 810.016 207.606 -92.026
DÖNEM KARI (ZARARI)
204.796 810.016 207.606 -92.026
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
204.796 810.016 207.606 -92.026
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-251.335 1.119.027
Dönem Karı (Zararı)
204.796 810.016
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.464 114.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.253 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.285 119.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 61.285 119.537
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -135.041 -233.489
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 64.039 228.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-451.667 194.110
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.587 -258.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.910 -20.046
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-454.571 423.297
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.419 49.169
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-251.335 1.119.027
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.782 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.782 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.782 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.134 233.276
Alınan Faiz
135.134 233.276
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.983 1.352.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.983 1.352.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.746.974 897.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.607.991 2.249.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.608.500 2.747.576
Ticari Alacaklar
312.159 308.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 312.159 308.572
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6 8.669 2.222
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 43.626
ARA TOPLAM
2.929.328 3.101.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.929.328 3.101.996
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
17.529 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 91.249 123.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
108.778 123.248
TOPLAM VARLIKLAR
3.038.106 3.225.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
60.924 515.495
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 4.681 132.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 56.243 382.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 85.474 95.840
Diğer Borçlar
0 53
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 53
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.771
Kısa Vadeli Karşılıklar
179.557 140.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 179.557 140.460
ARA TOPLAM
337.726 751.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
337.726 751.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
235.215 213.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 235.215 213.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.215 213.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
572.941 964.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.465.165 2.260.369
Ödenmiş Sermaye
9 2.700.000 2.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
0 700.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 -37.920 -37.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 -401.711 -1.086.975
Net Dönem Karı veya Zararı
204.796 685.264
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.465.165 2.260.369
TOPLAM KAYNAKLAR
3.038.106 3.225.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515
Transferler
-1.000.371 1.000.371 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.260 810.016 830.276 830.276
Dönem Karı (Zararı)
810.016 810.016 810.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.260 20.260 20.260
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -27.250 -1.086.975 810.016 1.695.791 1.695.791
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369
Transferler
700.000 -700.000 685.264 -685.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
204.796 204.796 204.796
Dönem Karı (Zararı)
204.796 204.796 204.796
Dönem Sonu Bakiyeler
2.700.000 0 -37.920 -401.711 204.796 2.465.165 2.465.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
204.796 810.016 207.606 -92.026
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 20.260 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 25.974 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -5.714 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -5.714 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 20.260 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
204.796 830.276 207.606 -92.026
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
204.796 830.276 207.606 -92.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882630


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: -0,18% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.585 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1544 Değişim: 0,07%
Düşük 32,0052 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
34,9382 Değişim: -0,08%
Düşük 34,8105 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.435,46 Değişim: 0,25%
Düşük 2.423,62 28.05.2024 Yüksek 2.437,10
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.