KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 18:10
KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 4.836.463 38.885
Satışların Maliyeti
12 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.836.463 38.885
BRÜT KAR (ZARAR)
4.836.463 38.885
Genel Yönetim Giderleri
13 -4.246.999 -1.453.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 584
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
589.464 -1.414.170
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
589.464 -1.414.170
Finansman Gelirleri
14 290.919 131.394
Finansman Giderleri
14 -1.239 -2.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
879.144 -1.285.286
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-193.880 284.915
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -193.880 284.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
685.264 -1.000.371
DÖNEM KARI (ZARARI)
685.264 -1.000.371
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
685.264 -1.000.371
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
859.130 -1.258.606
Dönem Karı (Zararı)
685.264 -1.000.371
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.207 -279.083
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
84.832 135.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 84.832 135.746
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -290.919 -129.914
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 193.880 -284.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
186.073 20.848
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.743 -40.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.283 -15.240
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
426.871 86.807
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.228 -9.890
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
859.130 -1.258.606
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
990.842 1.133.332
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10 700.000 1.000.000
Ödenen Faiz
0 -1.480
Alınan Faiz
290.842 134.812
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.849.972 -125.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.849.972 -125.274
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 897.002 1.022.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.746.974 897.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.747.576 897.527
Ticari Alacaklar
308.572 40.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 308.572 40.829
Diğer Alacaklar
0 346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 ve 6 0 346
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.222 3.395
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 43.626 14.824
ARA TOPLAM
3.101.996 956.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.101.996 956.921
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 123.248 319.833
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.248 319.833
TOPLAM VARLIKLAR
3.225.244 1.276.754
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
515.495 88.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 132.867 27.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 382.628 61.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 95.840 39.211
Diğer Borçlar
53 2.454
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 53 2.454
Kısa Vadeli Karşılıklar
140.460 116.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 140.460 116.009
ARA TOPLAM
751.848 246.298
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
751.848 246.298
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
213.027 164.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 213.027 164.941
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.027 164.941
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
964.875 411.239
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.260.369 865.515
Ödenmiş Sermaye
10 2.000.000 2.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
10 700.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -37.920 -47.510
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -1.086.975 -86.604
Net Dönem Karı veya Zararı
685.264 -1.000.371
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.260.369 865.515
TOPLAM KAYNAKLAR
3.225.244 1.276.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 0 0 -86.604 913.396 913.396
Transferler
-86.604 86.604 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.510 -1.000.371 -1.047.881 -1.047.881
Dönem Karı (Zararı)
-1.000.371 -1.000.371 -1.000.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.510 -47.510 -47.510
Sermaye Arttırımı
10 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 0 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515
Transferler
-1.000.371 1.000.371 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.590 685.264 694.854 694.854
Dönem Karı (Zararı)
685.264 685.264 685.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.590 9.590 9.590
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
10 700.000 700.000 700.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
685.264 -1.000.371
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.590 -47.510
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9-10 12.295 -60.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.705 13.400
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.705 13.400
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.590 -47.510
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
694.854 -1.047.881
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
694.854 -1.047.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822885


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7268 Değişim: 0,46%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5502 Değişim: 0,27%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
784,81 Değişim: 0,73%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.