KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.10.2019 - 18:05
KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 3.934.359 0 895.708 0
Satışların Maliyeti
12 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.934.359 0 895.708 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.934.359 0 895.708 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.128.321 -989.886 -1.107.155 -522.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 584 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
806.038 -989.302 -211.447 -522.995
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
806.038 -989.302 -211.447 -522.995
Finansman Gelirleri
14 233.489 68.310 93.875 19.743
Finansman Giderleri
14 -658 -2.079 -363 -472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.038.869 -923.071 -117.935 -503.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-228.853 205.228 25.909 110.820
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0 15.736 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -228.853 205.228 10.173 110.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
810.016 -717.843 -92.026 -392.904
DÖNEM KARI (ZARARI)
810.016 -717.843 -92.026 -392.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
810.016 -717.843 -92.026 -392.904
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.119.027 -659.384
Dönem Karı (Zararı)
810.016 -717.843
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
114.901 -117.725
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
119.537 154.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 119.537 154.333
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -233.489 -66.830
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 228.853 -205.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
194.110 176.184
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-258.310 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.046 -7.989
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
423.297 201.477
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.169 -17.304
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.119.027 -659.384
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
233.276 1.064.788
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10 0 1.000.000
Ödenen Faiz
0 -1.480
Alınan Faiz
233.276 66.268
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.352.303 405.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.352.303 405.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 897.002 1.022.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.249.305 1.427.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.250.043 897.527
Ticari Alacaklar
299.139 40.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 299.139 40.829
Diğer Alacaklar
0 346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 ve 5 0 346
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.620 3.395
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 34.991 14.824
ARA TOPLAM
2.587.793 956.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.587.793 956.921
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 85.266 319.833
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.266 319.833
TOPLAM VARLIKLAR
2.673.059 1.276.754
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
511.921 88.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 0 27.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 511.921 61.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 90.558 39.211
Diğer Borçlar
280 2.454
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 ve 6 280 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 2.454
Kısa Vadeli Karşılıklar
207.744 116.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 207.744 116.009
ARA TOPLAM
810.503 246.298
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
810.503 246.298
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
166.765 164.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 166.765 164.941
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.765 164.941
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
977.268 411.239
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.695.791 865.515
Ödenmiş Sermaye
10 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.250 -47.510
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.086.975 -86.604
Net Dönem Karı veya Zararı
810.016 -1.000.371
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.695.791 865.515
TOPLAM KAYNAKLAR
2.673.059 1.276.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1000000 0 0 -86.604 913.396 913.396
Transferler
-86.604 86.604 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.677 -717.843 -711.166 -711.166
Dönem Karı (Zararı)
-717.843 -717.843 -717.843
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.677 6.677 6.677
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 6.677 -86.604 -717.843 1.202.230 1.202.230
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515
Transferler
-1.000.371 1.000.371 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.260 810.016 830.276 830.276
Dönem Karı (Zararı)
810.016 810.016 810.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.260 20.260 20.260
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -27.250 -1.086.975 810.016 1.695.791 1.695.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
810.016 -717.843 -92.026 -392.904
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.260 6.677 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 25.974 8.560 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.714 -1.883 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.714 -1.883 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.260 6.677 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
830.276 -711.166 -92.026 -392.904
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
830.276 -711.166 -92.026 -392.904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792383


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.481 Değişim: 0,02% Hacim : 86.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.414 30.05.2024 Yüksek 10.550
Açılış: 10.501
32,2268 Değişim: 0,15%
Düşük 32,1523 31.05.2024 Yüksek 32,2543
Açılış: 32,18
34,9717 Değişim: 0,02%
Düşük 34,8724 31.05.2024 Yüksek 35,0001
Açılış: 34,963
2.428,97 Değişim: 0,17%
Düşük 2.422,85 31.05.2024 Yüksek 2.430,09
Açılış: 2.424,88
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.