KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 18:35
KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 0 0
Satışların Maliyeti
12 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -466.891 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 584 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-466.307 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-466.307 0
Finansman Gelirleri
15 48.567
Finansman Giderleri
15 -1.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-419.347 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
94.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 94.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-324.939 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-324.939 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-324.939
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -86.604 0 913.396 913.396
Transferler
-86.604 86.604 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-324.939 -324.939 -324.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.677 6.677 6.677
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 6.677 -86.604 -324.939 595.134 595.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-349.547 0
Dönem Karı (Zararı)
-324.939 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.641 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
145.538 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
145.538 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-54.771 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -47.087 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3 -7.684 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -94.408 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.967 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.024 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.534 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.477 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-349.547 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.087 0
Ödenen Faiz
15 -1.480 0
Alınan Faiz
15 48.567 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-302.460 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-302.460 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.026.219 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 723.759 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-324.939
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.560
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -1.883
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.677
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-318.262
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-318.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 731.443 1.026.219
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.126 535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 6.724 2.790
Diğer Dönen Varlıklar
499 0
ARA TOPLAM
739.792 1.029.544
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
739.792 1.029.544
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 114.043 21.518
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
114.043 21.518
TOPLAM VARLIKLAR
853.835 1.051.062
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 6.351 1.817
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 378 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.973 1.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 30.809 8.720
Diğer Borçlar
6 0 42.835
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 42.835
Ertelenmiş Gelirler
7 269
Kısa Vadeli Karşılıklar
106.932 28.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 106.932 28.990
ARA TOPLAM
144.361 82.362
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.361 82.362
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
114.340 55.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 114.340 55.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.340 55.304
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
258.701 137.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
595.134 913.396
Ödenmiş Sermaye
10 1.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-86.604
Net Dönem Karı veya Zararı
-324.939 -86.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
595.134 913.396
TOPLAM KAYNAKLAR
853.835 1.051.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703209


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4608 Değişim: -0,34%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2404 Değişim: -0,40%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
803,16 Değişim: 0,33%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,32
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.