KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:17
KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -159.246 620.273 28.862.684 32.103.380 127.138.298 127.138.298
Transferler
0 0 0 0 0 32.103.380 -32.103.380 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -167.159 0 0 1.374.648 1.207.489 1.207.489
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -326.405 620.273 60.966.064 1.374.648 128.345.787 128.345.787
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -317.954 620.273 60.966.064 97.964.592 224.944.182 224.944.182
Transferler
0 0 0 0 0 97.964.592 -97.964.592 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-103.993 0 0 4.862.153 4.758.160 4.758.160
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -421.947 620.273 158.930.656 4.862.153 229.702.342 229.702.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.464.531 1.876.008
Dönem Karı (Zararı)
4.862.153 1.374.648
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.862.153 1.374.648
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.848.125 -48.054
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 523.584 969.027
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 50.934
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 16.957
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 33.977
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
317.526 -129.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
317.526 -128.079
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.346
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.214
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.134.940
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.129.470
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 60
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 41.194
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -46.724
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.007.015 264.669
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67.797
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-67.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.020.511 92.979
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.427.400 791.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 182.334 1.049.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.609.734 -257.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2 -9.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2 -9.310
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-153.795 -33.977
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-96.104 -25.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-151.751 87.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 2.608 4.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -154.359 83.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
180.808 -140.004
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-54.307 231.642
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-54.307 231.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-653.156 -822.122
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -198 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-652.958 -822.122
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
158.344 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
176.848 12.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
176.848 12.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.689.767 1.419.573
Ödenen Faiz
-60
Alınan Faiz
1.092.233
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-225.236 -635.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.859.017 -2.028.787
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-9.798.564 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 67.797
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 0 67.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.453 -2.086.838
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -60.453 -86.838
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.394.486 -152.779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.394.486 -152.779
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.424.218 10.053.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.029.732 9.900.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.029.732 9.424.218
Finansal Yatırımlar
6 9.798.564 0
Ticari Alacaklar
7 3.443.864 2.016.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.169.834 1.352.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 2.274.030 664.296
Diğer Alacaklar
4 17.400 17.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.400 17.402
Stoklar
153.795 0
Peşin Ödenmiş Giderler
119.099 22.995
Diğer Dönen Varlıklar
0 984
ARA TOPLAM
17.562.454 11.482.063
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.562.454 11.482.063
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
28.853 28.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 210.288.335 210.288.335
Maddi Duran Varlıklar
9 24.006.212 24.469.343
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
18.133.400 18.452.460
Tesis, Makine ve Cihazlar
78.631 238.330
Mobilya ve Demirbaşlar
138.880 123.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.000.000 2.000.000
Diğer Haklar
2.000.000 2.000.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
236.323.400 236.786.531
TOPLAM VARLIKLAR
253.885.854 248.268.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 179.832 331.583
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 9.307 6.699
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4-7 170.525 324.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
400.267 219.459
Diğer Borçlar
368.747 1.151.753
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
368.747 1.151.555
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 54.307
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
54.307
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
158.344
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 171.900 56.331
Kısa Vadeli Karşılıklar
370.690 181.546
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
270.655 68.707
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
100.035 112.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
175.864
ARA TOPLAM
1.825.644 1.994.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.825.644 1.994.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
129.850 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
129.850 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
451.056 184.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
451.056 184.016
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 21.776.962 21.145.417
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.357.868 21.329.433
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.183.512 23.324.412
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
229.702.342 224.944.182
Ödenmiş Sermaye
12 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
12 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -421.947 -317.954
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -421.947 -317.954
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -421.947 -317.954
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 620.273 620.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
158.930.656 60.966.064
Net Dönem Karı veya Zararı
4.862.153 97.964.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
229.702.342 224.944.182
TOPLAM KAYNAKLAR
253.885.854 248.268.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 6.587.441 4.043.598 2.493.684 1.454.857
Satışların Maliyeti
14 -4.206.201 -3.527.791 -1.534.644 -1.493.841
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.381.240 515.807 959.040 -38.984
BRÜT KAR (ZARAR)
2.381.240 515.807 959.040 -38.984
Genel Yönetim Giderleri
-2.680.769 -886.041 -973.191 -324.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.496 302.431 -80.249 53.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-167.898 -267.766 -60.980 -57.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-436.931 -335.569 -155.380 -367.330
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.338.953 1.121.019 2.667.660 1.103.847
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -17.309 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.902.022 768.141 2.512.280 736.517
Finansman Gelirleri
0 938.470 0 297.763
Finansman Giderleri
-32.854 -67.294 -11.352 -22.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.869.168 1.639.317 2.500.928 1.011.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.007.015 -264.669 -336.440 -235.128
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -340.805 -499.031 -182.156 -276.034
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -666.210 234.362 -154.284 40.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.862.153 1.374.648 2.164.488 776.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.862.153 1.374.648 2.164.488 776.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.862.153 1.374.648 2.164.488 776.421
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) 11 0,10800000 0,03500000 0,04810000 0,01730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-103.993 -167.159 -91.839 -51.873
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-138.658 -208.949 -123.465 -64.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.665 41.790 31.626 12.968
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
34.665 41.790 31.626 12.968
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-103.993 -167.159 -91.839 -51.873
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.758.160 1.207.489 2.072.649 724.548
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.758.160 1.207.489 2.072.649 724.548http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216417


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.