KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 18:55
KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945
Transferler
2.533.122 -2.533.122
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.281 -99.208 -70.927 -70.927
Dönem Karı (Zararı)
-99.208 -99.208 -99.208
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.281 28.281 28.281
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -84.938 620.273 28.862.684 -99.208 95.010.018 95.010.018
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -317.954 620.273 60.966.064 97.964.592 224.944.182 224.944.182
Transferler
97.964.592 -97.964.592 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.019 -2.235.684 -2.268.703 -2.268.703
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -350.973 620.273 158.930.656 -2.235.684 222.675.479 222.675.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.858 -710.642
Dönem Karı (Zararı)
-2.235.684 136.751
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.235.684 136.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.718.096 480.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 162.512 297.207
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.671
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.671
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
140.356 145.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.356 11.909
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 133.592
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -51.358
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -77.567
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 1.641
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
69.189
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-44.621
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.415.228 95.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-452.690 -1.403.504
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.441 -348.403
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-7 -290.897 -109.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 80.456 -238.791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135 5.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-135 5.885
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-148.075 -142.405
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.582 -6.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-7 194 48.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -102.776 -55.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
158.575 -105.777
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-54.307 -138
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-54.307 -138
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.010 -779.864
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-198 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-193.812 -779.864
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
42.216 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.069 -26.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
56.069 -26.410
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.722 -786.568
Ödenen Faiz
0 -1.641
Alınan Faiz
0 77.567
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-70.580 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.635.617 -83.920
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-1.607.473 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -28.144 -72.420
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -28.144 -72.420
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -1.676.475 -794.562
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.676.475 -794.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.424.218 10.053.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.747.743 9.259.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.747.743 9.424.218
Finansal Yatırımlar
6 1.607.473 0
Ticari Alacaklar
7 2.226.905 2.016.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.643.065 1.352.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 583.840 664.296
Diğer Alacaklar
17.537 17.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.537 17.402
Peşin Ödenmiş Giderler
171.070 22.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
171.070 22.995
Diğer Dönen Varlıklar
0 984
ARA TOPLAM
11.770.728 11.482.063
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.770.728 11.482.063
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
28.853 28.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 210.288.335 210.288.335
Maddi Duran Varlıklar
9 24.334.975 24.469.343
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
18.360.423 18.452.460
Tesis, Makine ve Cihazlar
197.796 238.330
Mobilya ve Demirbaşlar
121.455 123.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.000.000 2.000.000
Diğer Haklar
2.000.000 2.000.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
236.652.163 236.786.531
TOPLAM VARLIKLAR
248.422.891 248.268.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 229.001 331.583
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 6.893 6.699
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4-7 222.108 324.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
378.034 219.459
Diğer Borçlar
827.893 1.151.753
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
827.893 1.151.555
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
54.307
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
54.307
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
42.216 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 69.911 56.331
Kısa Vadeli Karşılıklar
217.826 181.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
110.723 68.707
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
107.103 112.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.085 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.085 0
ARA TOPLAM
1.819.966 1.994.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.819.966 1.994.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
129.850 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
129.850 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
329.366 184.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
329.366 184.016
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 23.468.230 21.145.417
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.927.446 21.329.433
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.747.412 23.324.412
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
222.675.479 224.944.182
Ödenmiş Sermaye
12 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
12 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -350.973 -317.954
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -350.973 -317.954
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -350.973 -317.954
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 620.273 620.273
Yasal Yedekler
12 620.273 620.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
158.930.656 60.966.064
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.235.684 97.964.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
222.675.479 224.944.182
TOPLAM KAYNAKLAR
248.422.891 248.268.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.953.650 1.304.666
Satışların Maliyeti
14 -1.505.469 -1.118.260
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
448.181 186.406
BRÜT KAR (ZARAR)
448.181 186.406
Genel Yönetim Giderleri
-787.127 -235.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
203.386 142.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-69.985 -186.917
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-205.545 -93.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
367.190 17.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -17.309
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
161.645 -93.284
Finansman Gelirleri
0 351.168
Finansman Giderleri
17.899 -25.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
179.544 232.257
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.415.228 -95.506
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -84.160 -96.227
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.331.068 721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.235.684 136.751
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.235.684 136.751
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.235.684 136.751
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) 11 0,05000000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-33.019 -4.484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.274 -5.605
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.255 1.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.255 1.121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.019 -4.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.268.703 132.267
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.268.703 132.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149975


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.