KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:38
KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.471.447 92.557.640 92.557.640
Transferler
7.471.447 -7.471.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.541 113.072 114.613 114.613
Dönem Karı (Zararı)
113.072 113.072 113.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.541 1.541 1.541
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -101.861 620.273 26.329.562 113.072 92.672.253 92.672.253
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945
Transferler
2.533.122 -2.533.122
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.281 -99.208 -70.927 -70.927
Dönem Karı (Zararı)
-99.208 -99.208 -99.208
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.281 28.281 28.281
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -84.938 620.273 28.862.684 -99.208 95.010.018 95.010.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-177.628 82.552
Dönem Karı (Zararı)
-99.208 113.072
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-99.208 113.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
282.731 265.799
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 304.791 313.734
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.306 74.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 68.427 65.135
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.121 9.528
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-84.799 -66.854
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -89.205 -73.682
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 6.985 2.663
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-8 42.258 7.216
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-8 -44.837 -3.051
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -4.567 -58.222
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 2.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-135.419 -366.616
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -214.153 -317.755
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
157.523 35.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-371.676 -353.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 31.852 637.360
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.710 615.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-858 21.369
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 -34.832
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -14.724 24.538
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.919 -297.183
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -93.475 -282.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -9.444 -14.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 16.074 22.900
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
199.965 30.698
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
16 199.965 30.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -67.475 -432.295
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-125.849 3.996
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
58.374 -436.291
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23.973 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.012 -47
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -8.012 -47
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.104 12.255
Ödenen Faiz
6-8 -6.985 -2.663
Alınan Faiz
6-8 89.205 73.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -307.952 -722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.100 -80.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.100 -80.809
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.100 -80.809
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-179.728 1.743
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-179.728 1.743
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 184.851 48.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.123 50.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.123 184.851
Ticari Alacaklar
1.961.697 1.789.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 1.365.753 1.565.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 595.944 224.268
Diğer Alacaklar
10.165.998 10.197.850
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 10.160.797 10.193.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.201 4.343
Peşin Ödenmiş Giderler
23.170 8.446
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 23.170 8.446
Diğer Dönen Varlıklar
11 14.214 6.202
ARA TOPLAM
12.170.202 12.187.151
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.170.202 12.187.151
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 28.579 28.579
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 67.365.000 67.365.000
Maddi Duran Varlıklar
14 26.441.709 26.741.429
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
19.637.262 19.814.200
Tesis, Makine ve Cihazlar
655.407 714.990
Mobilya ve Demirbaşlar
331.790 377.243
Özel Maliyetler
161.949 179.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.064 5.035
Diğer Haklar
2.064 5.035
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
93.837.352 94.140.043
TOPLAM VARLIKLAR
106.007.554 106.327.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
270.121 417.877
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 259.564 397.876
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 10.557 20.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 37.043 20.969
Diğer Borçlar
1.010.236 1.077.711
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 125.849
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.010.236 951.862
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
221.263 21.298
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 221.263 21.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 68.835 307.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
182.967 177.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 33.446 26.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 149.521 150.642
ARA TOPLAM
1.790.465 2.023.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.790.465 2.023.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.664.354 1.664.354
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.664.354 1.664.354
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 23.973 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
144.231 117.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 144.231 117.737
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.374.513 7.440.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.207.071 9.222.936
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.997.536 11.246.249
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.010.018 95.080.945
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -84.938 -113.219
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-84.938 -113.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-84.938 -113.219
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 620.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.862.684 26.329.562
Net Dönem Karı veya Zararı
-99.208 2.533.122
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.010.018 95.080.945
TOPLAM KAYNAKLAR
106.007.554 106.327.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 727.848 1.233.159
Satışların Maliyeti
22 -365.537 -885.969
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
362.311 347.190
BRÜT KAR (ZARAR)
362.311 347.190
Genel Yönetim Giderleri
23 -424.172 -273.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 128.665 222.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -159.909 -122.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.105 173.776
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.102 173.776
Finansman Gelirleri
25 0 0
Finansman Giderleri
26 -10.673 -3.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-103.775 170.506
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.567 -57.434
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -68.835 -116.091
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 73.402 58.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.208 113.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.208 113.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-99.208 113.072
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00220000 0,00250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.281 1.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 35.351 1.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.070 -435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -7.070 -435
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.281 1.541
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-70.927 114.613
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-70.927 114.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935395


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: -1,20% Hacim : 14.214 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.414 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,7176 Değişim: 1,18%
Düşük 8,6029 17.06.2021 Yüksek 8,7276
Açılış: 8,6158
10,3940 Değişim: 0,50%
Düşük 10,2877 17.06.2021 Yüksek 10,4221
Açılış: 10,3419
496,99 Değişim: -1,00%
Düşük 493,06 17.06.2021 Yüksek 505,92
Açılış: 502,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.