KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 19:01
KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479
Diğer Düzeltmeler
-7.460 -7.460 -7.460
Transferler
500.000 2.063.434 -2.563.434 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.220 188.732 164.512 164.512
Dönem Karı (Zararı)
188.732 188.732 188.732
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.220 -24.220 -24.220
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -79.336 620.273 18.850.655 188.732 85.291.531 85.291.531
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.475.377 92.561.570 92.561.570
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-3.930 -3.930 -3.930
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.471.447 92.557.640 92.557.640
Transferler
7.471.447 -7.471.447 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.162 -64.362 -43.200 -43.200
Dönem Karı (Zararı)
-64.362 -64.362 -64.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.162 21.162 21.162
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -82.240 620.273 26.329.562 -64.362 92.514.440 92.514.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.962 182.968
Dönem Karı (Zararı)
-64.362 188.732
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-64.362 188.732
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-595.101 5.907
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 625.073 649.359
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 108.383
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 70.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 38.383
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.666 -46.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 38.934 14.110
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -11.268 -60.629
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-217.598 -568.857
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -195.280 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.918 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-8 -14.222 229.228
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-8 -11.014 -798.085
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -25.321 -145.578
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.004.921 9.119
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
501.785 -205.600
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -334.692 -558.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.764 -347.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-325.928 -211.390
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 570.059 4.463.089
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
546.521 4.464.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.538 -1.385
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -37.601 -6.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 52.153 -81.218
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-200.118 260.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -234.038 474.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 33.920 -213.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -45.851 39.763
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-64.163 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
16 -64.163 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 589.472 -4.720.280
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
66.339 -5.398.310
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
523.133 678.030
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 163.737
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.474 234.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -27.474 234.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-157.678 -10.961
Ödenen Faiz
6-8 -2.918 -176.252
Alınan Faiz
6-8 195.280 398.520
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -722 -28.339
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.809 -12.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.809 -12.250
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -80.809 -12.250
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -17.100
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -17.100
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.847 153.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.847 153.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 48.276 21.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.429 174.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.429 48.276
Ticari Alacaklar
1.040.776 691.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 646.663 623.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 394.113 68.185
Diğer Alacaklar
10.007.196 10.557.573
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 10.002.042 10.548.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.154 9.010
Stoklar
10 66.898 29.297
Peşin Ödenmiş Giderler
13.777 65.930
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 0 61.292
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 13.777 4.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 8.811 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 12.694 0
ARA TOPLAM
11.151.581 11.392.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.151.581 11.392.938
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 28.579 48.261
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 65.030.000 65.030.000
Maddi Duran Varlıklar
14 27.356.564 27.894.887
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
20.162.216 20.442.201
Tesis, Makine ve Cihazlar
834.155 953.800
Mobilya ve Demirbaşlar
505.339 599.934
Özel Maliyetler
199.553 243.651
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 10.976 16.917
Diğer Haklar
10.976 16.917
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.426.119 92.990.065
TOPLAM VARLIKLAR
103.577.700 104.383.003
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
415.254 626.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 334.168 579.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 81.086 47.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 15.496 61.347
Diğer Borçlar
3.092.322 2.502.850
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 66.851 512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.025.471 2.502.338
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
34.307 98.470
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 34.307 98.470
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 106.388 1.062.254
Kısa Vadeli Karşılıklar
151.146 160.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.895 1.844
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 147.251 158.519
ARA TOPLAM
3.814.913 4.511.670
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.814.913 4.511.670
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
62.326 52.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 62.326 52.574
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.186.021 7.261.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.248.347 7.313.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.063.260 11.825.363
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.514.440 92.557.640
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -82.240 -103.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.240 -103.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.240 -103.402
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 620.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.329.562 18.858.115
Net Dönem Karı veya Zararı
-64.362 7.471.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.514.440 92.557.640
TOPLAM KAYNAKLAR
103.577.700 104.383.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.425.388 2.686.525
Satışların Maliyeti
22 -1.352.933 -2.431.324
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.455 255.201
BRÜT KAR (ZARAR)
72.455 255.201
Genel Yönetim Giderleri
23 -376.418 -729.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 394.089 930.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -125.463 -188.040
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.337 268.549
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.337 268.549
Finansman Gelirleri
25 0 0
Finansman Giderleri
26 -3.704 -218.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.041 49.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.321 138.747
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -106.388 -832.721
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 81.067 971.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.362 188.732
DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.362 188.732
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-64.362 188.732
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,00140000 0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.162 -24.220
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 27.131 -31.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.969 6.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -5.969 6.831
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.162 -24.220
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.200 164.512
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-43.200 164.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869787


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5044 Değişim: 1,01%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5125
Açılış: 8,4194
10,2743 Değişim: 0,98%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2891
Açılış: 10,1746
499,53 Değişim: 1,63%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 500,16
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.