KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.04.2018 - 18:15
KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -41.471 120.273 3.890.857 8.658.208 78.178.940 78.178.940
Transferler
8.658.208 -8.658.208 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-636 -1.075.118 -1.075.754 -1.075.754
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.075.118 -1.075.118 -1.075.118
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-636 -636 -636
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -42.107 120.273 12.549.065 -1.075.118 77.103.186 77.103.186
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -55.071 120.273 12.549.065 -8.177.680 69.987.660 69.987.660
Transferler
-8.177.680 8.177.680 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.274 642.203 651.477 651.477
Dönem Karı (Zararı)
27 642.203 642.203 642.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.274 9.274 9.274
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -45.797 120.273 4.371.385 642.203 70.639.137 70.639.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
622.461 212.908
Dönem Karı (Zararı)
642.203 -1.075.118
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
642.203 -1.075.118
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-440.501 812.637
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 859.243 754.477
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -276.495
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -276.495
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-20.087 10.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -20.087 10.660
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.513 -71.595
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -9.756 -93.829
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 12.269 22.234
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -1.282.170 395.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
423.425 475.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
258.886 793.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 15.983 656.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 242.903 137.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.000 5.080
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -191.000 -347
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 5.427
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.988 -5.728
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-268.478 18.668
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
374.825 245.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 323.896 167.243
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 50.929 78.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 35.050 -9.830
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
186.725 -353.731
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -237.749 -350.918
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 424.474 -2.813
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-40.124 -234.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.553 16.418
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 163.173 22.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -106.620 -6.283
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
625.127 212.908
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.666 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-420.737 -7.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-420.737 -7.160
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14-15 -420.737 -7.160
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
201.724 205.748
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
201.724 205.748
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.383 86.096
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
228.107 291.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 228.107 26.383
Ticari Alacaklar
8 1.054.709 1.313.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.031.673 1.047.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.036 265.939
Diğer Alacaklar
9 191.000 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
191.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
11 32.437 43.425
Peşin Ödenmiş Giderler
12 341.541 73.063
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.600 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
319.941 73.063
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.666 140.309
Diğer Dönen Varlıklar
18 343.445 366.309
ARA TOPLAM
2.193.905 1.963.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.193.905 1.963.084
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 51.771 51.771
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 55.188.677 55.188.677
Maddi Duran Varlıklar
14 30.938.321 31.374.568
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
21.111.875 20.977.859
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.373.400 1.433.343
Mobilya ve Demirbaşlar
2.606.790 3.101.272
Özel Maliyetler
190.955 206.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 9.790 12.049
Diğer Haklar
9.790 12.049
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.188.559 86.627.065
TOPLAM VARLIKLAR
88.382.464 88.590.149
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 886.387 511.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
782.492 458.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
103.895 52.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 102.910 67.860
Diğer Borçlar
9 2.318.113 1.852.513
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.352.172 813.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
965.941 1.039.497
Ertelenmiş Gelirler
12 45.392 85.516
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.336 81.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
44.056 4.174
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 31.024 137.644
Kısa Vadeli Karşılıklar
180.059 189.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.894 21.765
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 168.165 168.165
ARA TOPLAM
3.563.885 2.845.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.563.885 2.845.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 8.788.732 9.067.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.130.716 7.907.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.658.016 1.159.986
Ertelenmiş Gelirler
12 1.380 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.194 33.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.194 33.167
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 5.377.136 6.656.690
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.179.442 15.757.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.743.327 18.602.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.639.137 69.987.660
Ödenmiş Sermaye
19.1 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.2 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19.4 -3.980.767 -3.980.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-45.797 -55.071
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.797 -55.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.3 -45.797 -55.071
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 120.273 120.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 4.371.385 12.549.065
Net Dönem Karı veya Zararı
27 642.203 -8.177.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.639.137 69.987.660
TOPLAM KAYNAKLAR
88.382.464 88.590.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.1 703.116 471.730
Satışların Maliyeti
20.2 -1.514.011 -463.536
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-810.895 8.194
BRÜT KAR (ZARAR)
-810.895 8.194
Genel Yönetim Giderleri
21 -170.654 -184.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 590.519 216.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -122.477 -954.626
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-513.507 -914.463
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 0 276.495
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-513.507 -637.968
Finansman Gelirleri
25 19.937 0
Finansman Giderleri
25 -115.373 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-608.943 -637.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.251.146 -437.150
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -31.024 -41.560
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.282.170 -395.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
642.203 -1.075.118
DÖNEM KARI (ZARARI)
642.203 -1.075.118
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 642.203 -1.075.118
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,01400000 -0,02400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.274 -636
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 11.890 -795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.616 159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -2.616 159
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.274 -636
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
651.477 -1.075.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
651.477 -1.075.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675326


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.534 Değişim: 0,33% Hacim : 30.497 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 1.527 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,4221 Değişim: 0,84%
Düşük 7,2936 03.03.2021 Yüksek 7,4517
Açılış: 7,3601
8,9549 Değişim: 0,59%
Düşük 8,8181 03.03.2021 Yüksek 8,9827
Açılış: 8,9028
408,47 Değişim: -0,41%
Düşük 405,23 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.