KAP ***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2024 - 22:20
KAP ***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.000.000 2.905.850.371 115.022.883 36.066.342 2.557.247.165 5.949.186.761 5.949.186.761
Transferler
106.427.869 2.450.819.296 -2.557.247.165
Dönem Karı (Zararı)
10.103.162.589 10.103.162.589 458.880.037 10.562.042.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.695.440 -17.695.440 -17.695.440
Dönem Sonu Bakiyeler
335.000.000 2.905.850.371 -17.695.440 221.450.752 2.486.885.638 10.103.162.589 16.034.653.910 458.880.037 16.493.533.947
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.000.000 2.905.850.371 -17.695.440 221.450.752 2.486.885.638 10.103.162.589 16.034.653.910 458.880.037 16.493.533.947
Transferler
118.797.595 9.984.364.994 -10.103.162.589
Dönem Karı (Zararı)
3.261.183.494 3.261.183.494 3.261.183.494
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.515.200.000 1.330.619.102 21.150.674 4.866.969.776 4.866.969.776
Sermaye Arttırımı
65.000.000 4.097.826 69.097.826 69.097.826
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.945.116.367 -2.945.116.367 -2.945.116.367
Kar Payları
-779.758.349 -779.758.349 -779.758.349
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-458.880.037 -458.880.037
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 2.909.948.197 3.515.200.000 -2.945.116.367 1.330.619.102 3.455.234 340.248.347 11.691.492.283 3.261.183.494 20.507.030.290 20.507.030.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.901.096.308 -983.684.882
Dönem Karı (Zararı)
3.261.183.494 10.103.162.589
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.218.766.605 -8.648.330.416
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.777.583 15.240.728
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 41.977.894 24.315.101
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.977.894 24.315.101
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.603.306 -8.336.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
191.047 174.125
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.794.353 -8.510.183
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -1.156.254.384
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-90.072.501 124.180.060
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-95.449.263 -17.625.542
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.376.762 141.805.602
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.043.100.441 -5.500.935.780
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.090.067.393 -5.500.935.780
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
46.966.952 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -203.547.058 -2.760.383.610
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.777.633.247 1.355.581.400
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
23 664.920.192 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.184.142 5.106.285
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 20.184.142 5.106.285
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -432.363.751
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
160.330.137 -314.480.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.594.991.549 -2.136.031.183
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.286.078.511 252.327.553
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -483.926.398 -148.573.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.863.091 -23.345.785
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.252.689.683 378.968
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 53.865.017 378.129.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -465.408.587 -249.424.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.002.659 294.433
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.351.179 3.723.560
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-165.884.882 -2.559.110.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
493.242.876 209.569.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
521.698.006 181.367.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-28.455.130 28.201.437
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.552.574.660 -681.199.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -629.212 -341.010
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-347.892.436 -302.144.862
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-188.683.234 870.758.447
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
170.784.787
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.845.663.592
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
23 1.521.732.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.735.294 8.506.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-335.945.056 -346.814.408
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -37.781.469 1.523.956.303
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 7.523.210 9.041.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.530.935.308 -246.260.284
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.515.200.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.844.200
Kredilerden Nakit Girişleri
5 123.844.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.337.193 -245.924.424
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -74.337.193 -245.924.424
Ödenen Faiz
-5.376.762 -141.805.602
Alınan Faiz
22 95.449.263 17.625.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.441.155.766 -359.186.719
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
191.660.124 404.936.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 1.632.815.890 45.749.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.361.752 23.612.310
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.702.177.642 69.361.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.702.177.642 69.361.752
Finansal Yatırımlar
6 2.033.750.958
Ticari Alacaklar
339.405.068 677.214.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,26 238.061.788 589.260.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 101.343.280 87.954.660
Diğer Alacaklar
15.304.152 30.272.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 15.304.152 30.272.906
Stoklar
10 829.999.174 3.019.967.214
Peşin Ödenmiş Giderler
7 32.408.380 87.407.380
Diğer Dönen Varlıklar
12 141.444.736 164.985.561
ARA TOPLAM
5.094.490.110 4.049.209.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.094.490.110 4.049.209.725
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 206.552.484
Diğer Alacaklar
569.242 463.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 569.242 463.579
Stoklar
10 138.082.392 36.509.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 2.594.530.491
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 15.500.808.254 12.396.187.974
Maddi Duran Varlıklar
11 241.518.908 764.176.244
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.889 2.182.367
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.889 2.182.367
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.539.761 405.778
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.522.682
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.882.521.446 16.006.530.613
TOPLAM VARLIKLAR
20.977.011.556 20.055.740.338
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 74.337.193
Ticari Borçlar
363.742.032 829.150.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 275.065.446 413.506.336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 88.676.586 415.644.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
749.512 3.752.171
Diğer Borçlar
322.601 1.171.895
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 322.601 1.171.895
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 56.143.173 209.431.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
75.612.613
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.414.812 26.295.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.242.667 2.329.218
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 19.172.145 23.966.498
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 22.669.085 71.615.002
ARA TOPLAM
464.041.215 1.291.366.865
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
464.041.215 1.291.366.865
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5.586.843 10.088.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 5.586.843 10.088.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 353.208 12.949.607
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.540.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.540.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 2.239.260.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.940.051 2.270.839.526
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
469.981.266 3.562.206.391
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.507.030.290 16.034.653.910
Ödenmiş Sermaye
17 400.000.000 335.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 2.909.948.197 2.905.850.371
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 3.515.200.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -2.945.116.367
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.334.074.336 -17.695.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.334.074.336 -17.695.440
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 1.330.619.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 3.455.234 -17.695.440
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 340.248.347 221.450.752
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.691.492.283 2.486.885.638
Net Dönem Karı veya Zararı
3.261.183.494 10.103.162.589
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 458.880.037
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.507.030.290 16.493.533.947
TOPLAM KAYNAKLAR
20.977.011.556 20.055.740.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.082.896.216 5.893.908.897
Satışların Maliyeti
18 -1.220.496.607 -3.912.652.070
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.862.399.609 1.981.256.827
BRÜT KAR (ZARAR)
1.862.399.609 1.981.256.827
Genel Yönetim Giderleri
19 -127.997.525 -92.948.716
Pazarlama Giderleri
19 -48.474.789 -14.321.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.110.601.264 5.554.148.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -202.990.605 -1.253.502.364
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.593.537.954 6.174.632.367
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 32.000.440 1.996.328.762
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -664.920.192
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 203.547.058 2.760.383.610
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.164.165.260 10.931.344.739
Finansman Gelirleri
22 95.449.263 17.625.542
Finansman Giderleri
22 -5.376.762 -141.805.602
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-160.330.137 314.480.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.093.907.624 11.121.645.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.167.275.870 -1.018.482.497
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -347.892.436 -302.144.862
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.515.168.306 -716.337.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.261.183.494 10.103.162.589
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.261.183.494 10.103.162.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.261.183.494 10.103.162.589
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Tam 1 TL Pay Başına Kazanç 25 9,43000000 30,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.309.468.428 17.695.440
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.330.619.102 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.150.674 17.695.440
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-21.150.674 17.695.440
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.309.468.428 17.695.440
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.570.651.922 10.120.858.029
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.570.651.922 10.120.858.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257745


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5083 Değişim: 0,02%
Düşük 32,3805 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,6063 Değişim: -0,24%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.436,76 Değişim: -2,51%
Düşük 2.434,16 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.