KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:50
KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 421.636 29.600.804 -3.902.788 72.613.448 17.451.576 90.065.024
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 421.636 29.600.804 -3.902.788 72.613.448 17.451.576 90.065.024
Transferler
30 32.691 -3.935.479 3.902.788
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -5.843.401 -5.843.401 -5.843.401
Dönem Karı (Zararı)
30 -5.843.401 -5.843.401 47.410 -5.795.991
Kar Payları
30 -831.440 -831.440
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 454.327 25.665.325 -5.843.401 66.770.047 16.667.546 83.437.593
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 18.233.992 -469.518 454.327 18.245.086 21.778.286 149.263.482 27.369.054 176.632.536
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
90.000.000 4.828 1.016.481 18.233.992 -469.518 454.327 18.245.086 21.778.286 149.263.482 27.369.054 176.632.536
Transferler
30 21.778.286 -21.778.286
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 3.715.537 3.715.537 805.295 4.520.832
Dönem Karı (Zararı)
30 3.715.537 3.715.537 805.295 4.520.832
Sermaye Arttırımı
30 180.000.000 180.000.000 180.000.000
Kar Payları
30 -1.032.420 -1.032.420
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 126.061 126.061 126.061
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 4.828 1.142.542 18.233.992 -469.518 454.327 40.023.372 3.715.537 333.105.080 27.141.929 360.247.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.385.391 4.415.859
Dönem Karı (Zararı)
4.520.832 -5.795.991
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.520.832 -5.795.991
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.113.904 1.998.437
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 799.277 718.070
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35 -287.845
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 -287.845
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 1.237.591 447.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.237.591 447.856
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,36 11.569.385 2.759.663
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 -283.024 -2.418.727
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 11.852.409 5.178.390
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -2.335.849 -1.637.757
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14,2 -2.156.500 -1.550
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.156.500 -1.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.980.148 8.348.115
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
45 -3.720.090
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.567.979 3.906.047
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -216.067 373.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.784.046 3.532.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.691.341 10.680.104
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.569.181 11.481.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -122.160 -800.918
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -6.316.692 3.763.334
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -14.225.521 -5.988.491
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.066.662 -7.710.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.066.662 -7.710.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 973.666 325.395
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.435.573 5.009.984
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -5.818.916 5.230.806
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -616.657 -220.822
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -1.414.309 -1.759.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -3.784.929 121.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -3.784.929 123.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -1.880
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.345.412 4.550.561
Ödenen Temettüler
30 -1.032.420 -831.440
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 -7.559 696.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.615.837 -467.234
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 6.568.458 8.160
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 6.568.458 8.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,19 -22.184.295 -475.394
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -21.691.391 -214.043
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -492.904 -261.351
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.093.689 -344.472
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 180.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 180.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45 15.133.977 6.945.889
Kredilerden Nakit Girişleri
45 15.133.977 6.945.889
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -98.682.845 -4.500.829
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -98.682.845 -4.500.829
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 85.881 -81.403
Ödenen Faiz
36 -11.852.409 -2.961.684
Alınan Faiz
36 283.024 253.555
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 126.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.092.461 3.604.153
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.092.461 3.604.153
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.895.067 8.672.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
61.987.528 12.276.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 61.987.528 8.895.067
Finansal Yatırımlar
45 3.720.090
Ticari Alacaklar
7 57.974.680 62.542.659
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.064.245 1.848.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 55.910.435 60.694.481
Diğer Alacaklar
9 5.199.030 1.514.695
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.626.610 1.057.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 572.420 457.266
Stoklar
10 113.756.052 107.439.360
Peşin Ödenmiş Giderler
12 59.674.721 45.378.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 59.674.721 45.378.370
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 7.559
Diğer Dönen Varlıklar
29 6.353.949 2.569.020
ARA TOPLAM
308.673.609 228.339.171
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
308.673.609 228.339.171
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 61.512 54.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 61.512 54.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 101.195.000 101.195.000
Maddi Duran Varlıklar
14 47.017.610 30.491.568
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.446.957 1.532.838
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 25.967.142 25.520.123
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 25.967.142 25.520.123
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.236.550 1.307.380
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.236.550 1.307.380
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 817.555
Diğer Duran Varlıklar
29 13.342 13.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
177.755.668 160.114.757
TOPLAM VARLIKLAR
486.429.277 388.453.928
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 38.222.045 90.889.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 38.222.045 90.889.160
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 2.200.267 26.233.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 2.200.267 26.233.890
Ticari Borçlar
7 74.583.394 69.516.732
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 74.583.394 69.516.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.303.403 1.329.737
Diğer Borçlar
9 1.484.902 7.920.475
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 105.598 5.924.514
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.379.304 1.995.961
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 571.872 1.986.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 571.872 1.986.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.377 735.377
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.377 735.377
ARA TOPLAM
120.101.260 198.611.552
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.101.260 198.611.552
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 1.067.086 7.915.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 1.067.086 7.915.216
Diğer Borçlar
9 180.000 180.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 180.000 180.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.833.922 3.596.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.321.294 3.083.703
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 512.628 512.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 1.518.294
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.081.008 13.209.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
126.182.268 211.821.393
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
333.105.080 149.263.482
Ödenmiş Sermaye
30 270.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.142.542 1.016.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.764.474 17.764.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.764.474 17.764.474
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 18.233.992 18.233.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -469.518 -469.518
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 495.343 454.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 39.982.356 18.245.086
Net Dönem Karı veya Zararı
3.715.537 21.778.286
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.141.929 27.369.053
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
360.247.009 176.632.535
TOPLAM KAYNAKLAR
486.429.277 388.453.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 118.542.496 43.039.700
Satışların Maliyeti
31 -88.950.327 -35.756.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.592.169 7.282.717
BRÜT KAR (ZARAR)
29.592.169 7.282.717
Genel Yönetim Giderleri
33 -4.770.031 -3.015.169
Pazarlama Giderleri
33 -6.073.563 -1.717.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.214.667 4.411.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -7.934.119 -6.652.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.029.123 309.338
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.721.465 46.400
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -211.700
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -169.097 -22.681
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.369.791 333.057
Finansman Gelirleri
36 591.279 253.555
Finansman Giderleri
36 -14.775.868 -8.020.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.185.202 -7.433.749
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.335.630 1.637.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -220
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 2.335.850 1.637.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.520.832 -5.795.991
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.520.832 -5.795.991
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40 805.295 47.410
Ana Ortaklık Payları
40 3.715.537 -5.843.401
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.520.832 -5.795.991
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
805.295 47.410
Ana Ortaklık Payları
3.715.537 -5.843.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028748


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5997 Değişim: -0,59%
Düşük 32,5907 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
34,9734 Değişim: -0,77%
Düşük 34,9188 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.427,66 Değişim: -0,72%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.