KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.06.2021 - 18:15
KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826
Transferler
30 118 13.792.671 -13.792.671 118 118
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
320.113 320.113 -18.032.965 -17.712.852
Dönem Karı (Zararı)
39 320.113 320.113 -18.032.965 -17.712.852
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 17.470.265 17.470.265 17.470.265
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 310.061 29.712.497 320.113 76.790.834 15.642.523 92.433.357
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 421.636 29.600.804 -3.902.788 72.613.448 17.451.576 90.065.024
Transferler
30 32.691 -3.935.479 3.902.788
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.843.401 -5.843.401 -5.843.401
Dönem Karı (Zararı)
39 -5.843.401 -5.843.401 47.410 -5.795.991
Kar Payları
30 -831.440 -831.440
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 454.327 25.665.325 -5.843.401 66.770.047 16.667.546 83.437.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.415.859 4.900.961
Dönem Karı (Zararı)
-5.795.991 428.774
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.795.991 428.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.998.437 12.857.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 718.070 909.213
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-287.845 -63.625
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 -287.845 -63.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
447.856 658.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 447.856 536.519
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 121.950
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.759.663 6.572.689
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 -2.418.727 -687.312
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 5.178.390 7.260.001
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -1.637.757 2.285.466
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.550 2.495.541
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.550 1.931.987
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 563.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.348.115 -7.021.474
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.906.047 -6.328.016
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 373.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.532.935 -6.328.016
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.680.104 6.376.495
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 11.481.022 6.929.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -800.918 -552.566
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 3.763.334 9.330.669
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -5.988.491 -14.659.379
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.710.458 3.271.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -7.710.458 3.271.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 325.395 296.068
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.009.984 -2.717.227
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.230.806 -2.223.596
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -220.822 -493.631
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -1.759.534 -3.117.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
121.734 526.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 123.614 486.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -1.880 39.788
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.550.561 6.265.053
Ödenen Temettüler
30 -831.440 -616.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -239.098
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 696.738 -508.214
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-467.234 -7.197.163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.160 2.700.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 8.160 2.700.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-475.394 -9.897.163
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -214.043 -9.665.077
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,19 -261.351 -232.086
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-344.472 6.942.430
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.945.889 14.003.220
Kredilerden Nakit Girişleri
45 6.945.889 14.003.220
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.500.829 385.461
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -4.500.829 385.461
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -81.403 -600.870
Ödenen Faiz
36 -2.961.684 -6.845.381
Alınan Faiz
36 253.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.604.153 4.646.228
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.604.153 4.646.228
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.672.804 7.334.568
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.276.957 11.980.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 12.276.957 8.672.804
Ticari Alacaklar
7 23.187.793 24.640.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 373.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 23.187.793 24.267.711
Diğer Alacaklar
9 2.077.791 12.762.034
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 925.890 12.406.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.151.901 355.122
Stoklar
10 96.025.213 99.788.547
Peşin Ödenmiş Giderler
12 45.390.897 39.253.204
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 45.390.897 39.253.204
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 2.841 699.579
Diğer Dönen Varlıklar
29 1.970.648 2.094.262
ARA TOPLAM
180.932.140 187.911.253
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.932.140 187.911.253
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 34.969 30.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 34.969 30.830
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 62.554.000 62.554.000
Maddi Duran Varlıklar
14 30.195.965 30.701.017
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 734.387 797.225
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 23.166.801 22.911.035
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 23.166.801 22.911.035
Peşin Ödenmiş Giderler
12 613.514 762.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 613.514 762.716
Diğer Duran Varlıklar
29 13.342 13.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
117.312.978 117.770.165
TOPLAM VARLIKLAR
298.245.118 305.681.418
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 57.241.391 60.599.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 57.241.391 60.599.339
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 28.344.216 21.461.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 28.344.216 21.461.165
Ticari Borçlar
7 42.423.143 47.998.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 42.423.143 47.998.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.179.548 854.153
Diğer Borçlar
9 10.168.867 60.158.883
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8.861.934 58.631.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.306.933 1.527.755
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 501.587 2.261.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 501.587 2.261.121
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.177 735.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.177 735.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 33.579 35.459
ARA TOPLAM
140.627.508 194.103.595
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.627.508 194.103.595
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 15.098.753 16.241.634
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 15.098.753 16.241.634
Diğer Borçlar
9 55.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 55.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.376.632 2.928.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.864.004 2.416.148
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 512.628 512.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 704.632 2.342.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.180.017 21.512.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
214.807.525 215.616.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.770.047 72.613.448
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.016.481 1.016.481
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -62.264.781 -62.264.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.737.268 17.737.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.737.268 17.737.268
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 18.233.992 18.233.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -496.724 -496.724
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 454.327 421.636
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 25.665.325 29.600.804
Net Dönem Karı veya Zararı
39 -5.843.401 -3.902.788
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.667.546 17.451.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.437.593 90.065.024
TOPLAM KAYNAKLAR
298.245.118 305.681.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 43.039.700 58.223.427
Satışların Maliyeti
31 -35.756.983 -45.653.385
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.282.717 12.570.042
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.282.717 12.570.042
Genel Yönetim Giderleri
33 -3.015.169 -3.765.212
Pazarlama Giderleri
33 -1.717.474 -1.555.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.411.601 3.483.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -6.652.337 -4.705.156
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
309.338 6.027.022
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 46.400 2.020.066
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -22.681 -63.625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
333.057 7.983.463
Finansman Gelirleri
36 253.555 1.171.449
Finansman Giderleri
36 -8.020.361 -6.845.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.433.749 2.309.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.637.758 -1.880.757
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -714.463
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 1.637.758 -1.166.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.795.991 428.774
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.795.991 428.774
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47.410 108.661
Ana Ortaklık Payları
-5.843.401 320.113
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

S
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.795.991 428.774
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47.410 108.661
Ana Ortaklık Payları
-5.843.401 320.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940227


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.504 Değişim: 1,08% Hacim : 56.245 Mio.TL Son veri saati : 13:53
Düşük 10.474 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6677 Değişim: 1,22%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,9425 Değişim: 0,11%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.451,05 Değişim: 2,51%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.452,25
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.