KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 23:17
KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232
Transferler
30 -38.149 -5.204.761 5.242.910
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 5.570.038 10.400.190 2.498.411 12.898.601
Dönem Karı (Zararı)
30 5.570.038 5.570.038 2.498.411 8.068.449
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 4.830.152 4.830.152
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 57.694 57.694 57.694
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -616.780 -616.780
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -466.956 309.943 -1.512.290 5.570.038 50.891.255 33.280.492 84.171.747
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826
Transferler
30 111.693 13.680.978 -13.792.671
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -2.325.958 -2.325.958 -18.109.440 -20.435.398
Dönem Karı (Zararı)
30 -2.325.958 -2.325.958 -18.109.440 -20.435.398
Kar Payları
30 17.470.265 17.470.265 17.470.265
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 421.636 29.600.804 -2.325.958 74.144.645 15.566.048 89.710.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
247.753 2.973.321
Dönem Karı (Zararı)
-2.293.772 3.640.250
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.293.772 3.640.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.097.693 -4.172.742
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.886.755 599.023
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.825.255
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 -165.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 -6.660.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 252.038 522.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 130.088 522.592
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 121.950
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 11.987.756 -248.176
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -687.313 -305.474
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 12.675.069 57.298
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.643.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -6.643.477
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 1.405.215 1.597.296
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 5.391.184
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.931.987
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.459.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.087.392 4.122.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.058.535 -118.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.318.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.058.535 -1.437.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.891.025 390.947
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.830.689 369.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 60.336 21.109
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 11.615.094 2.138.668
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -21.991.877 -3.462.740
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.496.408 9.688.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.496.408 9.688.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 63.203 294.033
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.993.762 -5.354.756
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.388.408 -4.867.091
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -605.354 -487.665
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -3.555.231 398.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.322.029 148.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 1.358.441 266.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -36.412 -118.332
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
716.529 3.590.101
Ödenen Temettüler
30 -616.780 -616.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 148.004
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.980.445 -714.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.723.209
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.723.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.703.654 -714.220
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -10.358.123 -714.220
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -345.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.928.118 1.452.592
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 -1.358.263
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 -1.358.263
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.560.578 2.810.855
Kredilerden Nakit Girişleri
45 25.560.578 2.810.855
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
820.773
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 820.773
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -1.184.932
Ödenen Faiz
45 -12.268.301
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.195.426 3.711.693
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.195.426 3.711.693
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 7.334.568 3.336.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 12.529.994 7.047.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 12.529.994 7.334.568
Ticari Alacaklar
7 24.201.634 26.407.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.201.634 26.407.602
Diğer Alacaklar
9 23.074.872 26.969.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.666.035 26.496.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 408.837 472.961
Stoklar
10 71.417.629 83.032.723
Peşin Ödenmiş Giderler
12 40.491.436 20.249.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 40.491.436 20.249.513
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 758.991 32.321
Diğer Dönen Varlıklar
29 1.055.985 2.414.426
ARA TOPLAM
173.530.541 166.440.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.530.541 166.440.838
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 28.737 24.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 28.737 24.949
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 53.138.500 46.478.500
Maddi Duran Varlıklar
14 31.443.540 27.165.541
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 236.006 4.515.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 21.706.744 21.823.040
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 21.706.744 21.823.040
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.763.858 1.013.904
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.763.858 1.013.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 1.966.593 3.560.111
Diğer Duran Varlıklar
29 13.342 13.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
111.297.320 104.595.365
TOPLAM VARLIKLAR
284.827.861 271.036.203
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 60.597.633 42.591.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 60.597.633 42.591.006
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 9.303.165 16.514.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 9.303.165 16.514.033
Ticari Borçlar
7 36.965.997 40.240.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 36.965.997 40.240.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 942.961 879.759
Diğer Borçlar
9 48.815.600 51.670.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 48.171.518 50.559.926
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 644.082 1.111.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 218.106 3.773.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 218.106 3.773.337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 243.989 110.805
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 121.950 121.950
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 121.950 121.950
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 18.824 17.087
ARA TOPLAM
157.228.225 155.919.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.228.225 155.919.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 32.506.253 17.741.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 32.506.253 17.741.434
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.623.984 2.345.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.111.356 1.833.264
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 512.628 512.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 2.758.706 2.353.523
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.888.943 22.440.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
195.117.168 178.360.377
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.144.645 59.000.338
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.016.481 1.016.481
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -62.264.781 -62.264.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.691.635 17.691.635
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.691.635 17.691.635
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 18.233.992 18.233.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -542.357 -542.357
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 421.636 309.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 29.600.804 -1.550.439
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -2.325.958 13.792.671
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.566.048 33.675.488
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.710.693 92.675.826
TOPLAM KAYNAKLAR
284.827.861 271.036.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 102.306.820 90.307.562 44.083.393 51.703.317
Satışların Maliyeti
31 -84.209.131 -72.597.983 -38.555.746 -40.589.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.097.689 17.709.579 5.527.647 11.113.354
BRÜT KAR (ZARAR)
18.097.689 17.709.579 5.527.647 11.113.354
Genel Yönetim Giderleri
33 -5.114.737 -5.313.270 -1.349.525 -2.476.846
Pazarlama Giderleri
33 -3.264.229 -3.242.385 -1.708.423 -1.682.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.668.404 2.688.176 2.438.645 873.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -6.680.974 -3.282.718 -3.229.213 -1.249.915
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.706.153 8.559.382 1.679.131 6.577.497
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.075.867 6.676.734 55.801
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -165.255 -101.630 -148.409
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.616.765 15.236.116 1.633.302 6.429.088
Finansman Gelirleri
36 2.600.453 1.566.873 1.429.004 905.079
Finansman Giderleri
36 -12.268.301 -8.898.768 -5.422.920 -4.128.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-51.083 7.904.221 -2.360.614 3.205.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.242.689 164.228 -361.932 1.222.561
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -243.989 -3.179 470.474 -1.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -1.998.700 167.407 -832.406 1.223.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.293.772 8.068.449 -2.722.546 4.428.199
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.293.772 8.068.449 -2.722.546 4.428.199
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.186 2.498.411 -76.475 4.546.788
Ana Ortaklık Payları
-2.325.958 5.570.038 -2.646.071 -118.589
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -4.830.152
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 -5.366.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 536.684
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
39 536.684
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -4.830.152
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.293.772 3.238.297 -2.722.546 4.428.199
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.186 2.498.411 -76.475 4.546.788
Ana Ortaklık Payları
-2.325.958 739.886 -2.646.071 -118.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869857


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.