" />

KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 18:19
KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 4.828 958.784 -11.930.691 13.403.840 -218.386 421.408 4.415.023 -743.007 51.311.799 32.089.753 83.401.552
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -52.861 -52.861 -52.861
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 4.828 958.784 -11.930.691 13.403.840 -218.386 421.408 4.362.162 -743.007 51.258.938 32.089.753 83.348.691
Transferler
30 -73.316 -669.691 743.007 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -248.570 -4.642.599 -4.891.169 -22.598 -4.913.767
Dönem Karı (Zararı)
30 -4.642.599 -4.642.599 -22.598 -4.665.197
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -248.570 -248.570 -248.570
Sermaye Arttırımı
30 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -50.334.090 -600.311 -50.934.401 -50.934.401
Kar Payları
30 -668.294 -668.294
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 3 3 3
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232
Transferler
30 -38.149 -5.242.910 5.242.910 -38.149 -38.149
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 -75.401 13.792.671 18.547.422 2.893.407 21.440.829
Dönem Karı (Zararı)
30 13.792.671 13.792.671 2.893.407 16.686.078
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 -75.401 4.754.751 4.754.751
Kar Payları
30 -616.780 -616.780
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 57.694 57.694 57.694
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.476.951 -22.185.792
Dönem Karı (Zararı)
16.686.078 -5.265.508
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.686.078 -5.265.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.680.644 -35.107
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 3.204.934 2.345.541
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.948.759 -52.861
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 34.800 -52.861
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 -10.983.559
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 345.123 1.285.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -289.455 1.285.241
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 634.578
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 17.152.395 -241.508
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -35.781 -336.615
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 17.188.176 95.107
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-536.683
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -536.683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 1.379.025 -3.371.520
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 1.084.609
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.284
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.083.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.709.319 -16.214.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.209.789 -2.882.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 6.807.404 -1.607.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.017.193 -1.274.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.121.349 -198.912
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -20.049.928 187.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -71.421 -386.029
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -21.478.265 -18.003.985
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -8.579.063 -853.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.726.261 5.655.069
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 20.726.261 5.655.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 189.677 201.981
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.819.929 275.102
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 25.553.565 1.226
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 266.364 273.876
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 3.591.771 -165.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.648.491 -243.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -1.389.939 -114.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -258.552 -128.632
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.657.403 -21.515.375
Ödenen Temettüler
30 -616.780 -668.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -174.685
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 -388.987 -2.123
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.403.556 -2.765.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.368 1.435.759
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.368 1.435.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.405.924 -4.201.584
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.935.718
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -1.470.206 -4.201.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.074.944 22.277.746
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 45.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
57.694 3
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 57.694 3
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -25.334.090
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.965.106 2.611.833
Kredilerden Nakit Girişleri
45 15.965.106 2.611.833
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.599.303
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -5.599.303
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -1.793.345
Ödenen Faiz
45 -16.705.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.998.451 -2.673.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.998.451 -2.673.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 3.336.117 6.009.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 7.334.568 3.336.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 7.334.568 3.336.117
Ticari Alacaklar
7 26.407.602 17.196.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.807.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.407.602 10.389.428
Diğer Alacaklar
9 26.969.685 6.851.189
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.496.724 6.446.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 472.961 404.393
Stoklar
10 83.032.723 61.554.458
Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.249.513 10.549.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.249.513 10.549.203
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 32.321 4.259
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.414.426 1.023.280
ARA TOPLAM
166.440.838 100.515.338
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.440.838 100.515.338
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 24.949 22.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 24.949 22.096
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 46.478.500 35.494.941
Maddi Duran Varlıklar
14 27.165.541 21.103.960
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 4.515.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 21.823.040 21.320.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 21.823.040 21.320.448
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.013.904 2.135.151
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 111.126
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.013.904 2.024.025
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 3.560.111 3.947.435
Diğer Duran Varlıklar
29 13.342 14.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.595.365 84.038.580
TOPLAM VARLIKLAR
271.036.203 184.553.918
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 42.591.006 34.074.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 42.591.006 34.074.909
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 16.514.033 9.950.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 16.514.033 9.950.083
Ticari Borçlar
7 40.240.569 20.824.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 40.240.569 20.824.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 879.759 690.082
Diğer Borçlar
9 51.670.982 25.851.053
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 50.559.926 25.006.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.111.056 844.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.773.337 181.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.773.337 181.566
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 110.805
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 121.950
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 121.950
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 17.087 95.650
ARA TOPLAM
155.919.528 91.667.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.919.528 91.667.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 17.741.434 16.856.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 17.741.434 16.856.375
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.345.892 2.222.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.833.264 2.222.003
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 512.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 2.353.523 1.833.552
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 141.840
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.440.849 21.053.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
178.360.377 112.721.686
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.000.338 40.433.371
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.016.481 958.787
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -62.264.781 -62.264.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.691.635 12.936.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.691.635 12.936.884
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 18.233.992 13.403.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -542.357 -466.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 309.943 348.092
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -1.550.439 3.692.471
Net Dönem Karı veya Zararı
30 13.792.671 -5.242.910
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.675.488 31.398.861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.675.826 71.832.232
TOPLAM KAYNAKLAR
271.036.203 184.553.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 178.963.204 140.777.512
Satışların Maliyeti
31 -145.757.347 -113.832.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.205.857 26.945.324
BRÜT KAR (ZARAR)
33.205.857 26.945.324
Genel Yönetim Giderleri
33 -10.790.725 -9.755.512
Pazarlama Giderleri
33 -6.690.655 -5.315.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 7.366.945 9.462.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -8.950.888 -8.840.764
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.140.534 12.496.117
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 11.605.226 215.763
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -1.284 -59.636
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 34.800 -153.933
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.779.276 12.498.311
Finansman Gelirleri
36 8.501.153 6.031.103
Finansman Giderleri
36 -16.705.096 -26.737.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.575.333 -8.207.660
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-889.255 2.942.152
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -499.792 -367.227
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -389.463 3.309.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.686.078 -5.265.508
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.686.078 -5.265.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.893.407 -22.598
Ana Ortaklık Payları
13.792.671 -5.242.910
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(zarar) 40 0,00150000 -0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.264.038 -248.570
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 5.366.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 542.357 -310.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 -645.154 62.143
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
39 -536.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
39 -108.471 62.143
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.264.038 -248.570
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.950.116 -5.514.078
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.893.407 -22.598
Ana Ortaklık Payları
19.056.709 -5.491.480http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825760


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9998 Değişim: 0,02%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0227
Açılış: 32,9927
35,9917 Değişim: -0,01%
Düşük 35,9229 16.07.2024 Yüksek 36,0196
Açılış: 35,9959
2.567,78 Değişim: -0,08%
Düşük 2.566,05 16.07.2024 Yüksek 2.571,77
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.