KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 18:26
KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 4.828 -299.391 958.784 13.403.840 -159.350 -49.538 313.783 356.478 -105.654 59.423.780 36.650.820 96.074.600
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 299.391 4.038.464 4.337.855 -4.337.855 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -12.014.781 -12.014.781 -12.014.781
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 4.828 -299.391 958.784 -12.014.781 13.403.840 -159.350 -49.538 613.174 4.394.942 -105.654 51.746.854 32.312.965 84.059.819
Transferler
30 206.146 -311.800 105.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -83.024 -390.304 -473.328 471.278 -2.050
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -83.024 -390.304 -473.328 471.278 -2.050
Sermaye Arttırımı
30 -8.295 -8.295 -8.295
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 84.090 -57.733 -352.703 -326.346 -326.346
Kar Payları
30 -670.505 -670.505 -670.505
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 299.391 -299.391 299.391 299.391 299.391
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 23.988 -98.521 769.023 694.490 -694.490 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
30 49.538 49.538 49.538
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 4.828 958.784 -11.930.691 13.403.840 -218.386 421.408 4.415.023 -743.007 51.311.799 32.089.753 83.401.552
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 4.828 958.784 -11.930.691 13.403.840 -218.386 421.408 4.415.023 -743.007 51.311.799 32.089.753 83.401.552
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -52.861 -52.861 -52.861
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 4.828 958.764 -11.930.691 13.403.840 -218.386 421.408 4.362.162 -743.007 51.258.938 32.089.753 83.348.691
Transferler
30 -73.316 -669.691 743.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -248.570 -4.642.599 -4.891.169 -22.598 -4.913.767
Dönem Karı (Zararı)
30 -4.642.599 -4.642.599 -22.598 -4.665.197
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -248.570 -248.570 -248.570
Sermaye Arttırımı
30 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -50.334.090 -600.311 -50.934.401 -50.934.401
Kar Payları
30 -668.294 -668.294
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 3 3 3
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.814.208 -14.900.475
Dönem Karı (Zararı)
-5.265.508 -247.969
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.265.508 -247.969
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-35.107 2.566.404
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,17 2.345.541 2.143.173
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-52.861
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 -52.861
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.285.241 46.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.285.241 46.566
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-241.508 99.779
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -336.615 128.679
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 95.107 -28.900
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -3.371.520 276.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.785.240 -16.131.426
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.882.153 -4.358.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.607.827 -6.633.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.274.326 2.275.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-198.912 654.820
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 187.117 461.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -386.029 193.194
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -18.003.985 -8.843.732
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -853.309 -13.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.655.069 -366.422
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -16.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.655.069 -350.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 201.981 -37.737
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.275.102 212.183
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 25.001.226 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 273.876 212.183
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -165.114 -341.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-243.439 -3.037.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -114.807 -423.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -128.632 -2.613.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.484.625 -13.812.991
Ödenen Temettüler
30 -668.294 -678.800
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 -2.123 -376.884
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-31.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.765.825 -4.649.580
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
45 0 299.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 1.435.759 943.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -4.201.584 -5.880.070
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
45 0 -12.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.722.254 21.275.489
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 45.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 3 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -50.334.090 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45 2.611.833 21.275.489
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.673.871 1.725.434
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.673.871 1.725.434
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 6.009.988 4.284.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 3.336.117 6.009.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 3.336.117 6.009.988
Ticari Alacaklar
7 17.196.832 14.409.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.807.404 5.199.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.389.428 9.210.209
Diğer Alacaklar
9 6.851.189 6.658.531
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.446.796 6.633.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 404.393 24.618
Stoklar
10 61.554.458 43.550.473
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.549.203 11.354.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 4.259 2.136
Diğer Dönen Varlıklar
29 1.023.280 921.688
ARA TOPLAM
100.515.338 82.907.486
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.515.338 82.907.486
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 22.096 15.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 35.494.941 35.630.846
Maddi Duran Varlıklar
14 21.103.960 22.403.814
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 21.750.483 19.894.440
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.705.116 46.126
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 111.126 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.593.990 46.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 3.947.435 616.520
Diğer Duran Varlıklar
29 14.549 1.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
84.038.580 78.608.922
TOPLAM VARLIKLAR
184.553.918 161.516.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 34.033.049 36.737.224
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 9.950.083 9.296.637
Diğer Finansal Yükümlülükler
45 41.860 27.673
Ticari Borçlar
7 20.824.573 15.506.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.824.573 15.506.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 690.082 488.101
Diğer Borçlar
9 25.851.053 575.951
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 25.006.361 5.135
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 844.692 570.816
Ertelenmiş Gelirler
12 181.566 346.680
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 95.650 278.467
ARA TOPLAM
91.667.916 63.256.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.667.916 63.256.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 16.856.375 12.208.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.222.003 688.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.222.003 688.192
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 1.833.552 1.874.157
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 141.840 87.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.053.770 14.858.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
112.721.686 78.114.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.433.371 51.311.799
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 958.787 958.784
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -62.264.781 -11.930.691
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 12.936.884 13.185.454
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 12.936.884 13.185.454
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 13.403.840 13.403.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -466.956 -218.386
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 348.092 421.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 3.692.471 4.415.023
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.242.910 -743.007
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.398.861 32.089.753
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.832.232 83.401.552
TOPLAM KAYNAKLAR
184.553.918 161.516.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 140.777.512 113.118.374
Satışların Maliyeti
31 -113.832.188 -93.420.164
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.945.324 19.698.210
BRÜT KAR (ZARAR)
26.945.324 19.698.210
Genel Yönetim Giderleri
33 -9.755.512 -7.780.333
Pazarlama Giderleri
33 -5.315.827 -5.112.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 9.126.281 4.067.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -8.745.657 -3.004.114
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.254.609 7.868.592
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 215.763 368.632
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -59.636 -373.568
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-153.933
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.256.803 7.863.656
Finansman Gelirleri
36 6.367.718 670.757
Finansman Giderleri
36 -26.832.181 -8.505.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.207.660 28.917
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.942.152 -276.886
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -367.227 -326.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 3.309.379 49.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.265.508 -247.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.265.508 -247.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.598 471.278
Ana Ortaklık Payları
-5.242.910 -719.247
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-248.570 -83.023
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 -310.713 -103.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 62.143 20.756
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 62.143 20.756
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-248.570 -83.023
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.514.078 -330.992
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.598 471.278
Ana Ortaklık Payları
-5.491.480 -802.270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746877


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.565 Değişim: -1,18% Hacim : 23.875 Mio.TL Son veri saati : 10:50
Düşük 9.563 16.04.2024 Yüksek 9.646
Açılış: 9.645
32,4484 Değişim: 0,12%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4890
Açılış: 32,411
34,5096 Değişim: 0,04%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.473,63 Değişim: -0,38%
Düşük 2.471,16 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.