KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2021 - 18:27
KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 101 8.081.765 443.437 0 -96.049 163.907 -7.256.588 33.112 31.369.685 31.369.685
Diğer Düzeltmeler
705 705 705
Transferler
-7.718.482 7.751.594 -33.112 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.490 2.977.948 2.953.458 2.953.458
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-443.437 18.284 -75.219 -3.812.251 0 -4.312.623 -4.312.623
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 0 -102.255 88.688 -3.316.540 2.977.948 30.011.225 30.011.225
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 -102.255 88.688 -3.316.540 2.977.948 30.011.225 30.011.225
Diğer Düzeltmeler
-7.192 -7.192 -7.192
Transferler
3.858.150 -880.202 -2.977.948
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.519.199 48.534 64.646 2.632.379 2.632.379
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.519.199 -53.721 3.946.838 -4.203.934 64.646 32.636.412 32.636.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.348.609 13.522.738
Dönem Karı (Zararı)
33 64.646 2.977.948
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.587.597 4.122.250
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45-47-48 851.976 843.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30-49 37.259 51.402
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.666.812 950.305
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 0 2.096.439
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 934.922 427.064
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
96.628 -246.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.726.835 6.924.073
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.916.286 7.006.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 -1.399.791 2.664.754
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.527.621 1.961.189
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 763.527 -5.901.696
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 17.807.006 1.193.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.379.078 14.024.271
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.469 -501.533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-749.598 -12.384.692
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 10.899.998 2.929.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -11.649.596 -15.314.107
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.076.709 -1.408.002
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -10.104.075 -1.408.002
Ödenen Faiz
-972.634 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.522.302 -269.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.522.302 -269.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 360.848 630.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.883.150 360.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.883.150 360.848
Ticari Alacaklar
9 16.203.725 11.055.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.559 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 16.201.166 11.055.446
Diğer Alacaklar
11 365.356 267.319
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 36.438 36.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 328.918 230.918
Stoklar
13 2.776.721 1.249.100
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.258.927 1.332.948
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 119.731 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.139.196 1.332.948
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 36.019 40.110
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.611.368 1.260.155
ARA TOPLAM
25.135.266 15.565.926
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.135.266 15.565.926
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 296.672 272.110
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 0 10.900.000
Maddi Duran Varlıklar
20 13.819.306 8.021.684
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 1.171.869 3.762.926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 17.750.000 9.520.258
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 17.750.000 9.520.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 869.176 2.123.944
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.907.023 34.600.922
TOPLAM VARLIKLAR
59.042.289 50.166.848
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 562.475 2.886.517
Ticari Borçlar
9 2.499.432 1.800.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.499.432 1.800.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 80.846 60.988
Diğer Borçlar
11 21.096.000 3.554.098
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 21.050.738 3.543.318
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 45.262 10.780
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 377.462 23.946
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 967.395 698.647
ARA TOPLAM
25.583.610 9.024.342
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.583.610 9.024.342
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 763.799 11.038.261
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 58.468 93.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 58.468 93.020
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
822.267 11.131.281
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.405.877 20.155.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.636.412 30.011.225
Ödenmiş Sermaye
34 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 101 101
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 363.283 363.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 2.465.478 -102.255
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 2.519.199 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -53.721 -102.255
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 3.946.838 88.688
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -4.203.934 -3.316.540
Net Dönem Karı veya Zararı
34 64.646 2.977.948
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.636.412 30.011.225
TOPLAM KAYNAKLAR
59.042.289 50.166.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 14.805.272 11.056.376
Satışların Maliyeti
45 -11.106.135 -10.619.505
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.699.137 436.871
BRÜT KAR (ZARAR)
3.699.137 436.871
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.110.209 -1.656.805
Pazarlama Giderleri
47-48 -25.960 -5.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 664.349 9.351.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -81.620 -316.567
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.145.697 7.810.054
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 3.095.836 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 0 -2.051.975
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 24.563 -44.462
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.266.096 5.713.617
Finansman Gelirleri
51 1.606.343 889.515
Finansman Giderleri
51 -5.899.795 -3.198.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
972.644 3.405.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-907.998 -427.064
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -377.462 -23.946
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -530.536 -403.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.646 2.977.948
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.646 2.977.948
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.646 2.977.948
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 0,00000000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56 0,00000000 0,00100000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.480 -24.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 22.410 -31.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -4.930 6.908
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -4.930 6.908
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.480 -24.490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.126 2.953.458
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
82.126 2.953.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916612


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.