KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 21:55
KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 -54.866 88.688 -1.026.974 -1.396.196 13.111.518 13.111.518
Transferler
-1.396.196 1.396.196
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.529 4.338.440 4.344.969 -8.179 4.336.790
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
443.437 443.437 443.437
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-3.518.167 -3.518.167 -3.518.167
Dönem Sonu Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -48.337 88.688 -5.941.337 4.338.440 14.381.757 -8.179 14.373.578
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -48.337 88.688 -5.941.337 4.338.440 14.381.757 -8.179 14.373.578
Transferler
75.219 4.263.221 -4.338.440
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.914 -4.490.612 -4.509.526 -15.843 -4.525.369
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-148.633 -148.633 -148.633
Dönem Sonu Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -67.251 163.907 -1.826.749 -4.490.612 9.723.598 -24.022 9.699.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.558.827 4.434.190
Dönem Karı (Zararı)
33 -4.506.455 4.338.441
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.676.332 -1.423.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45-47-48 3.090.762 1.902.546
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18-41 -103.150 -220.167
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30,49 79.721 20.223
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -321.687
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 413.024 271.428
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -800
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.518.167
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
195.975 443.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.977.322 1.518.936
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.005.050 -2.436.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 7.129.612 -6.642.285
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.098.306 -168.219
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 99.621 7.567.978
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28-31-32 851.445 3.103.177
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 94.697
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.147.199 4.434.190
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -588.372 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-399.004 -6.451.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 390.600 260.740
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -789.604 -6.712.595
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.147.869 2.163.248
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0 2.171.427
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22-23-25 -2.147.869 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -8.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.954 145.583
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.954 145.583
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 197.085 51.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 209.039 197.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 209.039 197.085
Ticari Alacaklar
9 7.977.486 8.072.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.272.090 1.277.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.705.396 6.795.008
Diğer Alacaklar
11 210.861 7.519.820
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 5.339.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 210.861 2.180.266
Stoklar
13 2.266.525 168.219
Peşin Ödenmiş Giderler
15 364.660 214.304
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 25.060 292.464
Diğer Dönen Varlıklar
17 482.723 193.776
ARA TOPLAM
11.536.354 16.658.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.536.354 16.658.113
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9 2.100.009 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.100.009 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 15.420.796 15.671.325
Maddi Duran Varlıklar
20 5.567.942 7.965.755
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 2.129.859 2.173.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 2.129.859 2.173.274
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 21.606
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 600.979 992.962
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.819.585 26.824.922
TOPLAM VARLIKLAR
37.355.939 43.483.035
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 4.394.013 5.226.961
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 2.781.090 2.729.205
Ticari Borçlar
9 8.078.554 7.978.933
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.077.084 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.001.470 7.978.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 90.832 215.024
Diğer Borçlar
11 750.000 1.088.222
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 750.000 872.863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 215.359
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 40.226 249.176
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 90.132 90.132
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 90.132 90.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 2.492.930 1.179.071
ARA TOPLAM
18.717.777 18.756.724
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.717.777 18.756.724
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 7.212.078 8.578.884
Diğer Borçlar
11 1.546.729 1.546.729
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.546.729 1.546.729
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 61.907 61.907
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 117.872 141.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 117.872 141.301
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 0 23.912
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.938.586 10.352.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.656.363 29.109.457
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.723.598 14.381.757
Ödenmiş Sermaye
33 8.300.000 8.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 101 101
Birleşme Denkleştirme Hesabı
33 443.437 443.437
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 7.200.765 7.200.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -67.251 -48.337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -67.251 -48.337
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -67.251 -48.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 163.907 88.688
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -1.826.749 -5.941.337
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -4.490.612 4.338.440
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 -24.022 -8.179
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.699.576 14.373.578
TOPLAM KAYNAKLAR
37.355.939 43.483.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 13.229.681 28.826.577
Satışların Maliyeti
45 -11.837.158 -18.457.063
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.392.523 10.369.514
BRÜT KAR (ZARAR)
1.392.523 10.369.514
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.911.027 -11.082.886
Pazarlama Giderleri
47-48 -41.391 -100.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 1.180.243 2.541.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -48.673 -2.959.566
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-428.325 -1.231.829
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 54.098 7.989.645
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -1.462.378 -70
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.836.605 6.757.746
Finansman Gelirleri
51 838.350 71.733
Finansman Giderleri
51 -3.095.176 -1.987.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.093.431 4.841.698
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-413.024 -511.437
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -40.226 -588.372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -372.798 76.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.506.455 4.330.261
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.506.455 4.330.261
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.843 -8.179
Ana Ortaklık Payları
-4.490.612 4.338.440
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 -0,00540000 0,00520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56 -0,00540000 0,00520000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.914 6.529
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -23.642 8.161
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 4.728 -1.632
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 4.728 -1.632
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.914 6.529
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.525.369 4.336.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.843 -8.179
Ana Ortaklık Payları
-4.509.526 4.344.969http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825864


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.536 Değişim: 0,26% Hacim : 19.819 Mio.TL Son veri saati : 14:47
Düşük 2.530 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6532 Değişim: 0,77%
Düşük 16,5102 28.06.2022 Yüksek 16,6800
Açılış: 16,5259
17,5989 Değişim: 0,41%
Düşük 17,4694 28.06.2022 Yüksek 17,6379
Açılış: 17,5264
976,55 Değişim: 0,79%
Düşük 967,83 28.06.2022 Yüksek 978,82
Açılış: 968,85
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.