" />

KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 19:09
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413
Transferler
978.097 32.525.016 -33.503.113 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.884 27.859.590 27.815.706 27.815.706
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 17.946 2.497.919 109.313.988 27.859.590 220.444.119 220.444.119
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 -49.543 2.497.919 109.313.988 48.191.925 240.708.965 240.708.965
Transferler
381.622 47.810.303 -48.191.925
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.702 501.717 581.419 581.419
Sermaye Arttırımı
39.600.000 -8.485.793 -31.114.207
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 268.883 30.159 2.879.541 126.010.084 501.717 241.290.384 241.290.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.445.936 3.715.594
Dönem Karı (Zararı)
501.717 27.859.590
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
501.717 27.859.590
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.180.603 -28.185.244
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 220.653 220.766
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.664.327 -12.058.676
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 35.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.664.327 -12.093.676
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
85.293 39.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 20.350 39.310
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 64.943 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.789.670 -1.671.644
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.685.291 -1.640.104
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 0 6.951
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
209.562 -4.896
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-313.941 -33.595
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -14.715.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -14.715.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.001.064 2.345.862
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.501.774 -2.367.467
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.154.290 -2.251.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-347.484 -115.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.596.181 4.865.218
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -170.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.596.181 5.035.946
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-420.352 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -9.479 -52.400
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 225.619 72.609
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
275.488 -35.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.869 108.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 2.409 -7.716
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.944 -95.882
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-80.974 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.970 -95.882
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 195.404 -68.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.683.384 2.020.208
Ödenen Faiz
0 -6.951
Alınan Faiz
21 1.685.291 1.640.104
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 77.261 62.233
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.398.995 -3.247.026
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-153 -21.919.835
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 18.680.690
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.802.895 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.947 -7.881
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -20.947 -7.881
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.575.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -301.877
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -301.877
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 0 -301.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.941 166.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.941 166.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 142.988 10.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 189.929 176.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 189.929 142.988
Finansal Yatırımlar
5 13.537.768 14.399.200
Ticari Alacaklar
5.947.385 4.655.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 5.193.287 4.228.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 754.098 426.811
Diğer Alacaklar
5.382.309 7.978.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.382.309 7.978.490
Stoklar
8 3.265.477 2.845.125
Peşin Ödenmiş Giderler
9 95.592 86.113
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 29.075 106.336
ARA TOPLAM
28.447.535 30.213.426
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.447.535 30.213.426
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
11 36.420.981 36.420.828
Diğer Alacaklar
7 2.640 2.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 173.578.612 171.003.611
Maddi Duran Varlıklar
13 3.810.538 4.010.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 11
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
213.812.771 211.437.323
TOPLAM VARLIKLAR
242.260.306 241.650.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 0
Ticari Borçlar
107.925 196.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 7.592 38.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 100.333 157.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 16.804 14.395
Diğer Borçlar
186.835 191.979
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 826 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 186.009 191.979
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 195.404 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 226.653 178.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 32.984 49.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 193.669 128.726
ARA TOPLAM
733.621 580.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
733.621 580.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 90.000 171.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 0 81.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.000 90.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
146.301 189.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 146.301 189.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
236.301 361.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
969.922 941.784
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
241.290.384 240.708.965
Ödenmiş Sermaye
18 111.600.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 0 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
299.042 219.340
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
299.042 219.340
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.159 -49.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.879.541 2.497.919
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
126.010.084 109.313.988
Net Dönem Karı veya Zararı
501.717 48.191.925
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
241.290.384 240.708.965
TOPLAM KAYNAKLAR
242.260.306 241.650.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 7.082.171 5.176.368 2.461.588 2.188.536
Satışların Maliyeti
19 -138.610 -135.034 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.943.561 5.041.334 2.461.588 2.188.536
BRÜT KAR (ZARAR)
6.943.561 5.041.334 2.461.588 2.188.536
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.510.596 -2.435.776 -772.397 -1.024.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.908.005 28.508.202 511.394 5.265.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.839.253 -3.247.219 -2.438.204 156.587
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
501.717 27.866.541 -237.619 6.585.387
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
501.717 27.866.541 -237.619 6.585.387
Finansman Giderleri
0 -6.951 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
501.717 27.859.590 -237.619 6.585.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
501.717 27.859.590 -237.619 6.585.387
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
501.717 27.859.590 -237.619 6.585.387
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
501.717 27.859.590 -237.619 6.585.387
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Zarar 24 0,00480000 0,38690000 -0,00230000 0,09150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
79.702 -43.884 62.111 -47.344
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
79.702 -43.884 62.111 -47.344
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.702 -43.884 62.111 -47.344
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
581.419 27.815.706 -175.508 6.538.043
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
581.419 27.815.706 -175.508 6.538.043http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976003


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.113 Değişim: -0,54% Hacim : 99.164 Mio.TL Son veri saati : 17:33
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8364 Değişim: -0,18%
Düşük 32,7650 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6614 Değişim: -0,59%
Düşük 35,6307 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.540,41 Değişim: 0,22%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.