KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.05.2021 - 18:15
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

ararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413
Transferler
33.503.113 -33.503.113 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.890 -1.467.380 -1.527.270 -1.527.270
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 1.940 1.519.822 110.292.085 -1.467.380 191.101.143 191.101.143
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 -49.543 2.497.919 109.313.988 48.191.925 240.708.965 240.708.965
Transferler
48.191.925 -48.191.925 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.333 2.061.509 2.056.176 2.056.176
Sermaye Arttırımı
39.600.000 -8.485.793 -31.114.207 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 268.883 -54.876 2.497.919 126.391.706 2.061.509 242.765.141 242.765.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.742 -11.254.205
Dönem Karı (Zararı)
2.061.509 -1.467.380
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.061.509 -1.467.380
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-810.159 -711.304
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 73.967 73.588
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-134.610 802.130
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 219.342
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -134.610 582.788
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.710 2.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.281 2.181
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.571 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-753.226 -1.224.203
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -609.345 -1.231.652
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 0 6.951
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
163.005 10.096
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-306.886 -9.598
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -365.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -365.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.873.774 -10.349.463
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.058.662 -1.036.818
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.125.505 -451.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
66.843 -585.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -396.660 -9.335.823
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 7.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-396.660 -9.342.877
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-420.352 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -13.686 -20.221
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 170.421 -85.785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
278.740 -54.521
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-108.319 -31.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 3.243 -396
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.078 98.345
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-68.499 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -89.579 98.345
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 0 31.235
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-622.424 -12.528.147
Ödenen Faiz
23 0 -6.951
Alınan Faiz
21 609.345 1.234.122
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 73.821 46.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.102 11.762.794
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-153 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 11.762.794
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.949 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -16.949 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -301.877
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -301.877
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 0 -301.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.640 206.712
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.640 206.712
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 142.988 10.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 186.628 216.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 186.628 142.988
Finansal Yatırımlar
5 14.533.810 14.399.200
Ticari Alacaklar
5.550.831 4.655.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 5.198.747 4.228.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 352.084 426.811
Diğer Alacaklar
8.375.150 7.978.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.375.150 7.978.490
Stoklar
8 3.265.477 2.845.125
Peşin Ödenmiş Giderler
9 99.799 86.113
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 32.515 106.336
ARA TOPLAM
32.044.210 30.213.426
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.044.210 30.213.426
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
11 36.420.981 36.420.828
Diğer Alacaklar
2.640 2.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 171.003.611 171.003.611
Maddi Duran Varlıklar
13 3.953.226 4.010.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 11
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.380.458 211.437.323
TOPLAM VARLIKLAR
243.424.668 241.650.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 0
Ticari Borçlar
59.782 196.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 10.343 38.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 49.439 157.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 17.638 14.395
Diğer Borçlar
102.400 191.979
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 102.400 191.979
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8-25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 164.114 178.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 37.959 49.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 126.155 128.726
ARA TOPLAM
343.934 580.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
343.934 580.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 212.292 189.275
Diğer Borçlar
103.301 171.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 13.301 81.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.000 90.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
315.593 361.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
659.527 941.784
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
242.765.141 240.708.965
Ödenmiş Sermaye
18 111.600.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 0 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
214.007 219.340
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
214.007 219.340
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.876 -49.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.497.919 2.497.919
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
126.391.706 109.313.988
Net Dönem Karı veya Zararı
2.061.509 48.191.925
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
242.765.141 240.708.965
TOPLAM KAYNAKLAR
243.424.668 241.650.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.462.091 2.084.745
Satışların Maliyeti
19 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.462.091 2.084.745
BRÜT KAR (ZARAR)
2.462.091 2.084.745
Genel Yönetim Giderleri
20 -882.604 -718.153
Pazarlama Giderleri
20 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.773.539 2.732.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.291.517 -5.560.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.061.509 -1.460.429
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.061.509 -1.460.429
Finansman Giderleri
23 0 -6.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.061.509 -1.467.380
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.061.509 -1.467.380
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.061.509 -1.467.380
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.061.509 -1.467.380
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,02400000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.333 -59.890
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.333 -59.890
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.333 -59.890
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.056.176 -1.527.270
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.056.176 -1.527.270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938266


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.