KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2021 - 18:47
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568
Transferler
217.374 12.345.611 -12.562.985 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.518 1.329.407 33.935.679 35.305.604 35.305.604
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172
Transferler
978.097 32.957.582 -33.935.679 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.373 4.419.042 51.761.474 56.069.143 56.069.143
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
676.686 676.686 676.686
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 -49.543 11.796.075 2.497.919 115.433.714 51.761.474 262.871.001 262.871.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.931.065 18.639.565
Dönem Karı (Zararı)
51.761.474 33.935.679
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
51.761.474 33.935.679
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-42.357.251 -18.264.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 294.576 298.174
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-236.714 -908.333
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 35.000 531.914
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 -271.714 -1.440.247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
56.677 -18.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 54.106 1.012
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.571 -19.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.088.062 -5.045.195
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.398.347 -5.609.010
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 6.987 571.574
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-25 314.020 7.765
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-25 -10.722 -15.524
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-40.383.728 -12.590.469
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -40.383.728 -12.590.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.520.914 -2.051.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.558.618 -260.791
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.123.044 257.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-25 -435.574 -518.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.204.651 -4.391.746
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.473.211 78.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-25 -2.731.440 -4.470.480
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.845.125 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -22.193 4.178.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
166.897 94.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 9.772 84.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-25 157.125 9.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -7.071 4.688
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 66.748
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.021 -1.774.195
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 -2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-25 109.021 225.805
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -159.174 31.134
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.116.691 13.619.947
Ödenen Faiz
22 -6.987 -573.530
Alınan Faiz
20 2.203.645 5.609.010
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 -11.032 -15.862
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.354.642 -10.891.689
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 23.368.878 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -2.316.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.236 -6.162
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -14.236 -6.162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.568.564
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.221.712 -6.740.550
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.919.835 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-301.877 -6.740.550
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -301.877 -6.740.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.798.135 1.007.326
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
115.658 55.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.682.477 1.062.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.825.725 763.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 143.248 1.825.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 143.248 1.825.725
Finansal Yatırımlar
6 14.399.200 37.496.364
Ticari Alacaklar
4.655.734 446.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 4.228.925 413.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 426.809 32.988
Diğer Alacaklar
12.653.457 5.256.744
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-25 4.674.967 7.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.978.490 5.249.690
Stoklar
9 2.845.125 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 86.129 63.936
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 106.336 95.304
ARA TOPLAM
34.889.229 45.184.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.889.229 45.184.209
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.640 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 225.210.938 157.927.305
Maddi Duran Varlıklar
13 4.010.233 4.290.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 11 145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
229.223.822 162.217.889
TOPLAM VARLIKLAR
264.113.051 207.402.098
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 0 301.877
Ticari Borçlar
286.869 130.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 85.200 81.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 201.669 49.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 14.725 21.796
Diğer Borçlar
401.293 464.072
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 401.293 464.072
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 0 128.040
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 31.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
178.088 163.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 49.362 36.974
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 128.726 126.155
ARA TOPLAM
880.975 1.240.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
880.975 1.240.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 189.275 36.184
Diğer Borçlar
171.800 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 81.800 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 90.000 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
361.075 36.184
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.242.050 1.276.926
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
262.871.001 206.125.172
Ödenmiş Sermaye
18 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.2 8.485.793 8.485.793
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18.3 676.686 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
219.340 330.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
219.340 330.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.5 268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.543 61.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.796.075 7.377.033
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.796.075 7.377.033
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.4 2.497.919 1.519.822
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
115.433.714 82.476.132
Net Dönem Karı veya Zararı
51.761.474 33.935.679
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
262.871.001 206.125.172
TOPLAM KAYNAKLAR
264.113.051 207.402.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 10.135.333 9.924.109
Satışların Maliyeti
19 -443.158 -626.971
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.692.175 9.297.138
BRÜT KAR (ZARAR)
9.692.175 9.297.138
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.276.146 -2.858.985
Pazarlama Giderleri
20 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 46.826.909 29.857.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.474.477 -1.788.460
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.768.461 34.507.253
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.768.461 34.507.253
Finansman Giderleri
22 -6.987 -571.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.761.474 33.935.679
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.761.474 33.935.679
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.761.474 33.935.679
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
51.761.474 33.935.679
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,71900000 0,47100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-111.373 40.518
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.373 40.518
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.419.042 1.329.407
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.419.042 1.329.407
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.307.669 1.369.925
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.069.143 35.305.604
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.069.143 35.305.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916190


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.