KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:30
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.069.353 11.928.592
Dönem Karı (Zararı)
22.095.478 12.186.369
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.095.478 12.186.369
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-21.945.645 -7.766.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 408.987 151.192
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.734.948 -1.837.393
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.000 -50.874
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -6.769.948 -1.786.519
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.327 -28.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 15.327 -8.222
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -19.800
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
676.686 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.596.697 -2.365.998
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.574.941 -2.822.848
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 6.951 457.791
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7.862 23.840
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-36.569 -24.781
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.715.000 -3.686.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-14.715.000 -3.686.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.287.409 5.177.634
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.454.774 -267.830
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.447.719 -286.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.055 18.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.889.474 89.505
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
724 72.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.888.750 17.235
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 18.118 4.204.409
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -44.836 469.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.784 693
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.052 468.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -3.101 -3
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.694 608.944
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 535.717
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 62.694 73.227
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -180.166 73.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.437.242 9.597.115
Ödenen Faiz
22 -6.951 -451.179
Alınan Faiz
21 1.574.941 2.823.789
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 64.121 -41.133
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.450.218 -6.167.745
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-22.596.521 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 18.680.690 2.347.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-534.387 -1.660
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -534.387 -1.660
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.513.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-301.877 -5.732.720
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-301.877 -5.732.720
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -301.877 -5.732.720
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.682.742 28.127
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.122 4.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.683.864 32.395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.825.725 763.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 141.861 795.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568
Transferler
217.374 12.345.611 -12.562.985 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.150 447.103 12.186.369 12.621.922 12.621.922
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 9.762 6.494.729 1.519.822 82.476.132 12.186.369 183.441.490 183.441.490
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172
Transferler
978.097 32.957.582 -33.935.679 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.243 4.406.638 22.095.478 26.459.873 26.459.873
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 19.587 11.783.671 2.497.919 115.433.714 22.095.478 232.585.045 232.585.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 141.861 1.825.725
Finansal Yatırımlar
5 25.585.622 37.496.364
Ticari Alacaklar
3.902.479 446.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 3.896.567 413.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.912 32.988
Diğer Alacaklar
364.630 5.256.744
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-25 6.330 7.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 358.300 5.249.690
Peşin Ödenmiş Giderler
8 45.818 63.936
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 31.183 95.304
Diğer Dönen Varlıklar
11 20.992 0
ARA TOPLAM
30.092.585 45.184.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.092.585 45.184.209
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.640 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 198.969.900 157.927.305
Maddi Duran Varlıklar
13 4.415.906 4.290.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 78 145
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
203.388.524 162.217.889
TOPLAM VARLIKLAR
233.481.109 207.402.098
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 301.877
Ticari Borçlar
93.720 130.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 51.047 81.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 42.673 49.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 18.695 21.796
Diğer Borçlar
436.766 464.072
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 436.766 464.072
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 128.040
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 31.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.743 36.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 39.743 36.974
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 126.155 126.155
ARA TOPLAM
715.079 1.240.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
715.079 1.240.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 90.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
90.985 36.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 90.985 36.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.985 36.184
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
896.064 1.276.926
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
232.585.045 206.125.172
Ödenmiş Sermaye
18 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
288.470 330.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
288.470 330.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.587 61.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.783.671 7.377.033
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.783.671 7.377.033
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.497.919 1.519.822
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
115.433.714 82.476.132
Net Dönem Karı veya Zararı
22.095.478 33.935.679
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
232.585.045 206.125.172
TOPLAM KAYNAKLAR
233.481.109 207.402.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.456.085 4.836.540 914.245 2.458.912
Satışların Maliyeti
19 -135.034 -328.871 -135.034 -322.905
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.321.051 4.507.669 779.211 2.136.007
BRÜT KAR (ZARAR)
3.321.051 4.507.669 779.211 2.136.007
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.690.043 -1.199.382 -958.293 -571.107
Pazarlama Giderleri
20 -126.338 -9.221 -28.398 -4.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 23.979.771 10.074.592 21.218.822 2.552.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.381.977 -730.439 2.084.693 2.013.720
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.102.464 12.643.219 23.096.035 6.126.552
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.102.464 12.643.219 23.096.035 6.126.552
Finansman Giderleri
22 -6.986 -456.850 0 -135.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.095.478 12.186.369 23.096.035 5.990.778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.095.478 12.186.369 23.096.035 5.990.778
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.095.478 12.186.369 23.096.035 5.990.778
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.095.478 12.186.369 23.096.035 5.990.778
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,30700000 0,16900000 0,32100000 0,08300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.243 -11.550 17.647 -15.010
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.243 -11.550 17.647 -15.010
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.406.638 447.103 5.697.412 -1.080.183
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.406.638 447.103 5.697.412 -1.080.183
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.364.395 435.553 5.715.059 -1.095.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.459.873 12.621.922 28.811.094 4.895.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.459.873 12.621.922 28.811.094 4.895.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870140


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7325 Değişim: 0,15%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3756 Değişim: -0,21%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
496,80 Değişim: -0,07%
Düşük 496,12 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.