KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.07.2018 - 18:51
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -895 564.254 42.037.854 4.116.104 127.203.110 127.203.110
Transferler
4.116.104 -4.116.104 -295 -295
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-295 11.798.074 11.798.074 11.798.074
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -1.190 564.254 46.153.958 11.798.074 139.000.889 139.000.889
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 24.714.756 151.927.550 151.927.550
Transferler
520.702 24.194.054 -24.714.756 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.101 5.204.218 2.238.002 7.473.321 7.473.321
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 39.889 5.204.218 1.302.448 70.130.521 2.238.002 159.400.871 159.400.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.217.558 2.161.622
Dönem Karı (Zararı)
2.238.002 11.798.073
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.238.002 11.798.073
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.292.723 -9.587.006
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 156.660 90.877
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.570.082 -749.608
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.570.082 -749.608
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.033 -2.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 23.873 -2.181
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.160 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.787.903 93.063
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.343.179 -78.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 555.276 171.242
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.019.157
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -9.019.157
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.431 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-121.431 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.947.788 142.082
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -555.928 657.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-622.810 700.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
66.882 -42.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.843.484 -341.483
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 8.023.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.843.484 -8.365.345
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 94.577 -245.830
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.200 64.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 78.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.200 -13.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -9.663 -10.339
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.402.300 -51.107
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 5.858
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -19.402.300 -56.965
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 80.842 68.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.002.509 2.353.149
Ödenen Faiz
22 -555.276 -324.417
Alınan Faiz
20 2.343.179 123.838
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -2.952 9.052
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.964.488 -2.034.998
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 1.822.963 -2.026.705
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.391 -8.293
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.391 -8.293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.866 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -15.866 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.476.150 -186.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.476.150 -186.682
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 5.476.150 -186.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.776.920 -60.058
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
582.607 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.194.313 -60.058
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.211.238 100.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.925 40.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.925 3.211.238
Finansal Yatırımlar
5 36.343.550 34.808.528
Ticari Alacaklar
1.144.038 588.110
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-24 815.740 192.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 328.298 395.180
Diğer Alacaklar
1.141.278 8.984.762
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.141.278 8.984.762
Peşin Ödenmiş Giderler
8 32.856 117.008
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 93.152 90.200
ARA TOPLAM
38.771.799 47.799.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.771.799 47.799.846
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 128.209.551 122.468.065
Maddi Duran Varlıklar
11 3.882.253 5.176.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.638 6.012
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 10.425
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 10.425
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.095.442 127.661.010
TOPLAM VARLIKLAR
170.867.241 175.460.856
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 9.699.722 1.555.217
Ticari Borçlar
4.247 3.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.247 3.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 14.514 24.177
Diğer Borçlar
254.666 19.656.966
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 254.666 19.656.966
Ertelenmiş Gelirler
8 134.842 54.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8-24 134.842 54.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 49.283 29.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 29.423 15.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 19.860 13.700
ARA TOPLAM
10.157.274 21.322.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.157.274 21.322.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.268.707 2.149.159
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.389 61.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 40.389 61.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.309.096 2.210.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.466.370 23.533.306
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
159.400.871 151.927.550
Ödenmiş Sermaye
16 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.889 8.788
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.889 8.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.889 8.788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.204.218 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.204.218 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.302.448 781.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
70.130.521 45.936.467
Net Dönem Karı veya Zararı
2.238.002 24.714.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
159.400.871 151.927.550
TOPLAM KAYNAKLAR
170.867.241 175.460.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.560.420 3.168.734 1.891.966 1.544.260
Satışların Maliyeti
17 -95.002 -121.487 -95.002 -121.486
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.465.418 3.047.247 1.796.964 1.422.774
BRÜT KAR (ZARAR)
3.465.418 3.047.247 1.796.964 1.422.774
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.695.977 -997.095 -1.011.048 -496.019
Pazarlama Giderleri
18 -33.784 -202.439 -7.594 -36.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.723.229 415.966 2.246.510 160.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.822.149 -1.349.261 -1.652.974 -1.215.174
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.636.737 914.418 1.371.858 -164.415
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 862.751 11.215.094 741.320 -1.628.129
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.706.210 0 7.373 4.823.212
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.793.278 12.129.512 2.120.551 3.030.668
Finansman Giderleri
21 -555.276 -331.438 -369.527 -170.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.238.002 11.798.074 1.751.024 2.860.657
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.238.002 11.798.074 1.751.024 2.860.657
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.238.002 11.798.074 1.751.024 2.860.657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.238.002 11.798.074 1.751.024 2.860.657
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00031000 0,00164000 0,00024000 0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31.101 -295 23.399 -590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.101 -295 23.399 -590
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.204.218 0 3.117.313 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.204.218 0 3.117.313 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.235.319 -295 3.140.712 -590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.473.321 11.797.779 4.891.736 2.860.067
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.473.321 11.797.779 4.891.736 2.860.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696115


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 0,00% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,7285 Değişim: 1,31%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3329 Değişim: 1,26%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
561,10 Değişim: 1,36%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.