KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2023 - 14:05
KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 32.064 32.064 32.064 264.952 -8.268.811 795.606 -7.473.205 4.476.176 1.415.774 5.891.950
Diğer Düzeltmeler
-8.717 -8.717 -8.717 -8.717 0 -8.717
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.000.000 2.492.363 1.160.002 23.347 23.347 23.347 264.952 -8.268.811 795.606 -7.473.205 4.467.459 1.415.774 5.883.233
Transferler
795.606 -795.606 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.389 20.389 20.389 6.221.452 6.221.452 6.241.841 1.803.217 8.045.058
Dönem Karı (Zararı)
6.221.452 6.221.452 6.221.452 1.803.217 8.024.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.389 20.389 20.389
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 7.009 7.009
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 43.736 43.736 43.736 264.952 -7.473.205 6.221.452 -1.251.753 10.709.300 3.226.000 13.935.300
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 8.000.000 2.492.363 1.160.002 43.776 43.776 43.776 264.952 -7.473.205 10.572.725 3.099.520 15.060.613 3.563.801 18.624.414
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
3.044 3.044 3.044 -39.014 39.014 0 39.014 3.044 -1.393 1.651
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.000.000 2.492.363 1.160.002 46.820 46.820 46.820 225.938 -7.434.191 10.572.725 3.138.534 15.063.657 3.562.408 18.626.065
Transferler
10.572.725 -10.572.725 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.401 -22.401 -22.401 3.409.127 3.409.127 3.386.726 774.082 4.160.808
Dönem Karı (Zararı)
3.409.127 3.409.127 3.409.127 774.082 4.183.209
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.401 -22.401 -22.401 -22.401 0 -22.401
Dönem Sonu Bakiyeler
17 8.000.000 2.492.363 1.160.002 24.419 24.419 24.419 225.938 3.138.534 3.409.127 6.547.661 18.450.383 4.336.490 22.786.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-261.647 -92.894
Dönem Karı (Zararı)
3.409.127 6.221.452
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.993.248 5.406.877
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 27.199 73.517
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-585.751 46.766
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -585.751 46.766
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.035 51.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 55.587 51.957
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-28.552 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
936.508 -86.052
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.009.068 -806.648
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7,10 1.945.576 720.596
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.813.083 3.584.099
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -57.198
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -57.198
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
775.174 1.793.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.448.508 -11.043.570
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.842.111 -14.110.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.842.111 -14.110.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
642.674 -459.805
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.515.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.158.307 -459.805
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-291.067 -7.605.844
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.355.347 2.417.107
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.513.651 8.523.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.513.651 8.523.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
480.272 76.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.406.309 773.885
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.406.309 773.885
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -755.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.889 97.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.889 97.161
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.953.867 584.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-41.504
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.174.010 -677.653
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 204.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 210.333
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 205.718
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.615
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.339
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
352.420 -90.159
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.043
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
362.463 -90.159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.773 21.941
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.773 21.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.297 37.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
133.070 58.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 133.070 42.297
Ticari Alacaklar
7 26.098.905 17.612.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.098.905 17.612.338
Diğer Alacaklar
9 2.464.853 3.077.551
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.044.525 498.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 420.328 2.578.635
Stoklar
8 12.509.796 12.218.729
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.064.780 721.003
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.064.780 721.003
Diğer Dönen Varlıklar
16 39.630 36.741
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 39.630 36.741
ARA TOPLAM
43.311.034 33.708.659
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.311.034 33.708.659
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.010.756 2.040.732
Maddi Duran Varlıklar
13 107.106 134.305
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 5.001.568 5.001.568
Peşin Ödenmiş Giderler
11.570 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.570 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 703.956 755.348
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.834.956 7.931.953
TOPLAM VARLIKLAR
51.145.990 41.640.612
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 16.580.733 13.076.150
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 16.580.733 13.076.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 590.610 110.338
Diğer Borçlar
9 9.289.034 4.520.262
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 362.463 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.926.571 4.520.262
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 51.113 51.113
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 51.113 51.113
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.603.859 5.022.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 122.716 151.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 122.716 151.268
ARA TOPLAM
28.238.065 22.931.469
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.238.065 22.931.469
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 10.043
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 121.052 74.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 121.052 74.686
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.052 84.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.359.117 23.016.198
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.450.383 15.060.613
Ödenmiş Sermaye
17 8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 24.419 43.776
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 24.419 43.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 24.419 43.776
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 225.938 264.952
Yasal Yedekler
17 225.938 264.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 3.138.534 -7.473.205
Net Dönem Karı veya Zararı
17 3.409.127 10.572.725
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 4.336.490 3.563.801
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.786.873 18.624.414
TOPLAM KAYNAKLAR
51.145.990 41.640.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
41.929.132 34.491.114 12.282.704 14.983.235
Satışların Maliyeti
-34.352.082 -21.382.988 -10.254.727 -2.875.720
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.577.050 13.108.126 2.027.977 12.107.515
BRÜT KAR (ZARAR)
7.577.050 13.108.126 2.027.977 12.107.515
Genel Yönetim Giderleri
-1.959.214 -952.437 -693.375 -356.670
Pazarlama Giderleri
-3.100 -23.807 -143 -1.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.306.992 5.000.807 1.077.964 2.141.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.914.010 -5.609.636 -690.177 -3.370.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.007.718 11.523.053 1.722.246 10.520.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
57.198
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.007.718 11.580.251 1.722.246 10.520.123
Finansman Gelirleri
34.881
Finansman Giderleri
-10.333 -4.428 -4.809 -881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.997.385 11.610.704 1.717.437 10.519.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.814.176 -3.586.035 -748.154 -3.278.567
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.755.531 -3.558.082 -669.864 -3.184.297
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-58.645 -27.953 -78.290 -94.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.183.209 8.024.669 969.283 7.240.675
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.183.209 8.024.669 969.283 7.240.675
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
774.082 1.803.217 197.258 1.540.965
Ana Ortaklık Payları
3.409.127 6.221.452 772.025 5.699.710
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,42614000 0,77768000 0,09650000 0,71246000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,42614000 0,77768000 0,09650000 0,71246000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.401 20.389 -11.266 2.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.002 24.634 -14.083 3.075
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.601 -4.245 2.817 -706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.601 -4.245 2.817 -706
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.401 20.389 -11.266 2.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.160.808 8.045.058 958.017 7.243.044
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
774.082 1.803.217 197.258 1.540.965
Ana Ortaklık Payları
3.386.726 6.241.841 760.759 5.702.079http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211171


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.