KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.09.2021 - 21:27
KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 -130.507 269.590 -10.134.983 713.436 2.369.901 559.044 2.928.945
Diğer Düzeltmeler
140.025 140.025 140.025
Transferler
9.240 713.416 -713.436 9.240 9.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 20.135 20.135 -39.370 -19.235
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 989.526 989.526
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 -130.507 278.830 -9.281.522 20.135 2.539.301 1.509.200 4.048.501
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.20 -28.309 -540.022 -568.331 42.869 -525.462
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
65.289 65.289
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 41.083 264.952 -8.601.505 -540.022 2.816.874 1.209.880 4.026.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-147.108 273.319
Dönem Karı (Zararı)
-497.153 20.135
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
324.235 0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.293 0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.299 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
283.643 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
91.765 253.184
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-768.808 -4.050.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.004 -894.854
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-237.986 620.471
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
831.796 4.128.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
295.519 869.366
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
295.519 869.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.760 -419.191
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-81.153 273.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-65.955 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
139.883 -134.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 13.686
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 13.686
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
5.430 -146.269
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
134.453 -2.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.225 138.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.225 138.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.242 10.934
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.017 149.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 28.018 35.242
Ticari Alacaklar
10,36 11.913.776 10.412.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.913.776 10.412.525
Diğer Alacaklar
11,36 779.159 806.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
779.159 806.163
Stoklar
13 1.012.170 774.184
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.214.785 1.095.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 27.590 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 197.466 183.378
ARA TOPLAM
15.172.964 13.306.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.172.964 13.306.492
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.118.705 2.118.705
Maddi Duran Varlıklar
18 444.055 468.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.007.188 5.007.188
Şerefiye
20 5.001.568 5.001.568
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.620 5.620
Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 5.430
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.430
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 307.994 277.846
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.877.942 7.877.517
TOPLAM VARLIKLAR
23.050.906 21.184.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 10.043 0
Ticari Borçlar
10,36 11.840.345 9.992.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 11.840.345 9.992.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 172.421 91.759
Diğer Borçlar
11,36 4.277.697 4.081.910
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
36 1.382.416 1.204.973
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.895.281 2.876.937
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 81.366 62.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
24,22 28.552 28.552
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 2.170.096 2.091.983
ARA TOPLAM
18.580.520 16.348.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.580.520 16.348.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 412.089 412.091
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11,36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
11,36 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 412.089 412.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 31.543 15.244
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10.043
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
443.632 437.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.024.152 16.786.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.816.874 3.295.946
Ödenmiş Sermaye
8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.083 69.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.083 69.392
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.083 69.392
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
264.953 264.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.601.505 -9.715.116
Net Dönem Karı veya Zararı
-540.022 1.024.353
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.209.880 1.101.722
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.026.754 4.397.668
TOPLAM KAYNAKLAR
23.050.906 21.184.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 6.851.745 2.816.121
Satışların Maliyeti
28 -6.636.925 -2.397.146
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
214.820 418.975
BRÜT KAR (ZARAR)
214.820 418.975
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -330.780 -202.914
Pazarlama Giderleri
29,30 -8.095 -156.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 651.213 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.016.197 -41
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-489.039 59.879
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-489.039 59.879
Finansman Giderleri
-8.114 -374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-497.153 59.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-497.153 59.505
DÖNEM KARI (ZARARI)
-497.153 59.505
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.869 39.370
Ana Ortaklık Payları
27 -540.022 20.135
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41.083 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.083 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.217 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.217 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.217 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.866 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-464.287 59.505
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.868 39.370
Ana Ortaklık Payları
-507.155 20.135http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961353


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8383 Değişim: 0,87%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3687 Değişim: 0,58%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
497,69 Değişim: 1,38%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.