KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 23:46
KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 264.952 -9.886.306 -171.361 1.873.184 536.770 2.409.954
Transferler
4.638 2.492.363 1.160.002 -130.507 269.590 -10.134.983 713.436 2.369.901 559.044 2.928.945
Transferler
713.436 -713.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
199.899 1.024.353 1.224.252 225.493 1.449.745
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-4.638 -293.569 -298.207 317.185 18.978
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 69.392 264.952 -9.715.116 1.024.353 3.295.946 1.101.722 4.397.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.604 434.134
Dönem Karı (Zararı)
1.024.353 713.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-123.896 -110.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 154.290 452.219
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.337 -254.762
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 23.337 -254.762
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.574 33.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
55.352 33.563
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -3.778 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-280.484
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.016.086
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
735.602
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -72.613 -341.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-987.152 -330.456
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.712.185 -5.273.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.712.185 -5.273.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
45.129 -809.595
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 411.614 -411.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -366.485 -397.981
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.191.304 -1.965.488
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -107.806 -530.506
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.443.880 6.663.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.443.880 6.663.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-125.402 197.543
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.519.183 1.359.906
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.168.956 634.922
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.649.773 724.984
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 299 27.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
796.812 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16,17 280.548 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 516.264 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-86.695 272.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.582
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-121.327 161.798
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
204.240 97.791
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.869 97.791
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.869 97.791
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
249.109
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -485.673
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-485.673
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-485.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.364 46.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.364 46.252
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.606 4.354
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.242 50.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 35.242 50.606
Ticari Alacaklar
10.412.525 7.459.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.412.525 7.459.279
Diğer Alacaklar
806.163 851.292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 411.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 806.163 439.678
Stoklar
8 774.184 1.965.488
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.095.000 706.458
Diğer Dönen Varlıklar
16 183.378 318.592
ARA TOPLAM
13.306.492 11.351.715
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.306.492 11.351.715
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.118.705 2.151.699
Maddi Duran Varlıklar
11 468.348 543.847
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.007.188 5.008.116
Şerefiye
5.001.568 5.001.568
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.620 6.548
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.430 286.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 277.846 283.853
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.877.517 8.273.681
TOPLAM VARLIKLAR
21.184.009 19.625.396
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 10.043
Ticari Borçlar
9.992.463 8.564.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.992.463 8.564.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 91.759 217.161
Diğer Borçlar
4.081.910 5.601.093
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.204.973 4.373.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.876.937 1.227.164
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 62.296 61.997
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 28.552 32.330
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
28.552 32.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.091.983 1.575.719
ARA TOPLAM
16.348.963 16.063.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.348.963 16.063.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.043 0
Diğer Borçlar
7 412.091 412.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
412.091 412.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 15.244 221.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.244 221.348
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
437.378 633.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.786.341 16.696.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.295.946 2.369.901
Ödenmiş Sermaye
17 8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.392 -130.507
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.392 -130.507
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.392 -130.507
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 264.952 269.590
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.715.116 -10.134.983
Net Dönem Karı veya Zararı
1.024.353 713.436
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.101.722 559.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.397.668 2.928.945
TOPLAM KAYNAKLAR
21.184.009 19.625.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 21.487.147 10.837.742
Satışların Maliyeti
19 -19.432.684 -9.368.854
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.054.463 1.468.888
BRÜT KAR (ZARAR)
2.054.463 1.468.888
Genel Yönetim Giderleri
20 -727.852 -678.941
Pazarlama Giderleri
20 -457.451 -299.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.793.615 598.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.308.589 -243.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.354.186 845.547
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 233.278
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.354.186 1.078.825
Finansman Giderleri
24 -31.727 -1.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.322.459 1.077.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-72.613 -341.664
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-121.327 -86.018
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
48.714 -255.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.249.846 735.710
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.249.846 735.710
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
225.493 22.274
Ana Ortaklık Payları
1.024.353 713.436
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
199.899 -144.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
249.874 -186.698
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-49.975 42.657
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-49.975 42.657
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
199.899 -144.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.449.745 591.669
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
225.493 22.274
Ana Ortaklık Payları
1.224.252 569.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917734


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.