KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

05.10.2020 - 23:38
KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.759 4.218
Dönem Karı (Zararı)
148.759 478.855
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
128.403 -60.075
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
121.613 95.487
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -254.762
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -254.762
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-38.249 18.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-38.249 18.867
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45.039 80.333
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-292.921 -414.562
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-579.701 -1.317.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-579.701 -1.317.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -972.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -972.967
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
651.028 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-83.310 16.102
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
632.750 1.200.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
632.750 1.200.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-120.421 84.728
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-831.253 470.616
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-383.874 -239.850
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-447.379 710.466
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-38.597 25.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.583 79.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-155.156 79.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
231.739 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.759 4.218
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
107.052 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
107.052 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.293 4.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.293 4.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.606 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
141.899 4.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 264.952 -9.886.286 -171.361 1.873.204 536.770 2.409.974
Transferler
4.638 -175.999 171.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.320 499.146 -13.971 485.175
Dönem Karı (Zararı)
492.826
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-72.701 -72.701 -72.701
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 19.854 269.590 -10.134.986 492.826 2.299.649 522.799 2.822.448
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 -140.832 263.456 -10.403.195 683.153 2.054.947 843.715 2.898.662
Transferler
683.153 -683.153
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
157.854 148.759 306.613 117.777 424.390
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-10.725 -10.725
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.496 1.496 1.496
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 17.022 264.952 -9.720.042 148.759 2.363.056 950.767 3.313.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
141.899 50.606
Ticari Alacaklar
8.001.975 7.459.280
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.001.975 7.459.280
Diğer Alacaklar
888.296 851.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
411.614 411.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
476.682 439.676
Stoklar
1.314.460 1.965.488
Peşin Ödenmiş Giderler
789.069 706.458
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
53.521 0
Diğer Dönen Varlıklar
284.419 318.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
284.419 318.590
ARA TOPLAM
11.473.639 11.351.712
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.473.639 11.351.712
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.118.705 2.151.699
Maddi Duran Varlıklar
455.828 543.847
Tesis, Makine ve Cihazlar
75.836 93.136
Taşıtlar
104.250 128.159
Mobilya ve Demirbaşlar
8.736 13.013
Özel Maliyetler
267.006 309.539
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.007.516 5.008.116
Şerefiye
5.001.568 5.001.568
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.948 6.548
Peşin Ödenmiş Giderler
286.863 286.164
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
286.863 286.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
477.454 283.853
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.346.366 8.273.679
TOPLAM VARLIKLAR
19.820.005 19.625.391
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.043 10.043
Ticari Borçlar
9.158.822 8.526.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.158.822 8.526.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
96.738 217.159
Diğer Borçlar
4.769.840 5.601.093
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.990.055 4.373.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
779.785 1.227.164
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.997 100.594
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.330 32.330
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
32.330 32.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.880.395 1.605.999
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.880.395 1.605.999
ARA TOPLAM
16.010.165 16.093.290
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.010.165 16.093.290
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
412.091 412.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
412.091 412.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.245 221.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.245 221.348
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
58.681 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
496.017 633.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.506.182 16.726.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.363.056 2.054.947
Ödenmiş Sermaye
8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.022 -140.832
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.022 -140.832
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.022 -140.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
264.952 263.456
Yasal Yedekler
264.952 263.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.720.042 -10.403.195
Net Dönem Karı veya Zararı
148.759 683.153
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
950.767 843.715
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.313.823 2.898.662
TOPLAM KAYNAKLAR
19.820.005 19.625.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.457.027 3.915.468 3.640.906 2.979.381
Satışların Maliyeti
-5.812.011 -3.320.035 -3.414.865 -2.867.975
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
645.016 595.433 226.041 111.406
BRÜT KAR (ZARAR)
645.016 595.433 226.041 111.406
Genel Yönetim Giderleri
-362.887 -153.023 -159.973 -73.865
Pazarlama Giderleri
-156.141 -45.147 0 -17.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.002 385.539 32.002 268.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-70.198 -239.409 -70.157 -194.703
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.792 543.393 27.913 94.033
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-14.862 -14.862
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.792 528.531 27.913 79.171
Finansman Giderleri
-1.215 -841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.577 528.531 27.072 79.171
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
179.959 -49.676 179.959 -49.676
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-28.618 -28.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
179.959 -21.058 179.959 -21.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
266.536 478.855 207.031 29.495
DÖNEM KARI (ZARARI)
266.536 478.855 207.031 29.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
117.777 -13.971 78.407 -35.871
Ana Ortaklık Payları
148.759 492.826 128.624 65.366
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
157.854 6.320 157.854 6.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
197.318 8.404 197.318 8.404
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-39.464 -2.084 -39.464 -2.084
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
157.854 6.320 157.854 6.320
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
424.390 485.175 364.885 35.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
117.777 -13.971 78.407 -35.871
Ana Ortaklık Payları
306.613 499.146 286.478 71.686http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878367


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: 0,00% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5536 Değişim: 0,06%
Düşük 8,5430 26.07.2021 Yüksek 8,5563
Açılış: 8,5484
10,0783 Değişim: 0,11%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,0939
Açılış: 10,0676
496,86 Değişim: 0,28%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 497,15
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.