KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 18:59
KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 8.359 235.252 -9.717.997 46.534 2.224.513 212.825 2.437.338
Transferler
46.534 -46.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.279 102.578 108.857 179.248 288.105
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
28.204 28.204 24.143 52.347
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.540 -3.168 -9.708 -9.708
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 8.098 263.456 -9.674.631 102.578 2.351.866 416.216 2.768.082
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 264.952 -9.886.286 -171.361 1.873.204 536.770 2.409.974
Transferler
4.638 -175.999 171.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.173 521.191 526.364 13.799 540.163
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-72.701 -72.701 -72.701
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 18.707 269.590 -10.134.986 521.191 2.326.867 550.569 2.877.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-136 -63.551
Dönem Karı (Zararı)
534.990 275.598
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
534.990 275.598
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.480 275.132
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
146.318 116.009
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-254.762 81.390
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-254.762 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
81.390
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.939 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.939
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
75.025 77.733
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-538.140 -614.281
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.964.727 3.619.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.964.727 3.619.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.762 119.189
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.762 119.189
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-422.994 -1.272.287
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16.102 344.759
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.161.022 -2.513.617
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.161.022 -2.513.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
130.327 17.401
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-460.408 -408.637
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-439.614 -219.735
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.794 -188.902
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25.300 -520.942
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.630 -63.551
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17.494 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 110.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 110.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -110.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -110.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 65.422
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 65.422
Kredilerden Nakit Girişleri
0 65.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136 1.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136 1.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.354 6.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.218 8.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.218 4.354
Ticari Alacaklar
4.150.461 1.930.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.150.461 1.930.972
Diğer Alacaklar
64.457 35.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 64.457 35.237
Stoklar
422.994 0
Peşin Ödenmiş Giderler
363.195 379.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 363.195 379.297
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.618
Diğer Dönen Varlıklar
88.509 85.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 88.509 85.775
ARA TOPLAM
5.122.452 2.435.635
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.122.452 2.435.635
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 6.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 6.458
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.168.001 2.193.366
Maddi Duran Varlıklar
341.764 462.717
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 101.111 121.008
Taşıtlar
10 138.997 164.251
Mobilya ve Demirbaşlar
10 11.474 40.083
Özel Maliyetler
10 90.182 137.375
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.001.568 5.001.568
Şerefiye
11 5.001.568 5.001.568
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 479.333 556.118
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.990.666 8.220.227
TOPLAM VARLIKLAR
13.113.118 10.655.862
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
495.716 10.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
495.716 10.043
Banka Kredileri
5 495.716 10.043
Ticari Borçlar
4.023.283 1.440.469
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.023.283 1.440.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 149.943 19.616
Diğer Borçlar
9 4.190.802 4.587.445
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.299.393 3.739.007
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
891.409 848.438
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 98.475 64.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
98.475 64.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 32.330 32.330
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
32.330 32.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.229.949 1.181.103
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.229.949 1.181.103
ARA TOPLAM
10.220.498 7.335.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.220.498 7.335.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 485.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 485.673
Banka Kredileri
5 0 485.673
Ticari Borçlar
6 0 421.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 421.792
Diğer Borçlar
9 2.091 2.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.091 2.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 13.093 1.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 13.093 1.087
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.184 910.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.235.682 8.245.888
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.326.867 1.873.204
Ödenmiş Sermaye
14 8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 18.707 13.534
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 18.707 13.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 18.707 13.534
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
269.590 264.952
Yasal Yedekler
269.590 264.952
Diğer Yedekler
-1.496 -1.496
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.133.490 -9.884.790
Net Dönem Karı veya Zararı
521.191 -171.361
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
550.569 536.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.877.436 2.409.974
TOPLAM KAYNAKLAR
13.113.118 10.655.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 5.700.726 4.316.200 1.785.258 1.584.142
Satışların Maliyeti
18 -4.804.213 -3.232.741 -1.484.178 -1.042.389
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
896.513 1.083.459 301.080 541.753
BRÜT KAR (ZARAR)
896.513 1.083.459 301.080 541.753
Genel Yönetim Giderleri
19 -226.559 -686.943 -73.536 -56.538
Pazarlama Giderleri
19 -280.298 -159.273 -235.151 -34.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 368.117 755.038 -17.422 365.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -239.409 -409.858 0 432.166
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
518.364 582.423 -25.029 1.248.965
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 79.208 0 79.208 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -25.365 0 -10.503 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
572.207 582.423 43.676 1.248.965
Finansman Giderleri
21 0 -229.092 0 -35.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
572.207 353.331 43.676 1.213.054
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.217 -77.733 12.459 -378.389
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -21.468 -68.326 7.150 -12.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -15.749 -9.407 5.309 -365.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
534.990 275.598 56.135 834.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
534.990 275.598 56.135 834.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 13.799 173.020 27.770 218.970
Ana Ortaklık Payları
14 521.191 102.578 28.365 615.695
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
534.990 275.598 56.135 834.665
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.799 173.020 27.770 218.970
Ana Ortaklık Payları
521.191 102.578 28.365 615.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798142


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.386 Değişim: -0,38% Hacim : 1.365 Mio.TL Son veri saati : 10:05
Düşük 2.385 18.05.2022 Yüksek 2.397
Açılış: 2.391
15,9411 Değişim: 0,25%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9494
Açılış: 15,9021
16,7680 Değişim: 0,06%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
928,45 Değişim: 0,01%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 931,20
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.