KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 22:05
KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 3.167 3.167 3.167 235.252 -9.232.273 -485.724 -9.717.997 -269.433 516.287 246.854
Diğer Düzeltmeler
-269.433 -269.433 1.903.354 1.903.354
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-9.501.706 -9.501.706 1.633.921 1.633.921
Transferler
5.192 -485.724 485.724 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.192 5.192 105.809 105.809 111.001 -84.581 26.420
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-218.881 -218.881
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 8.359 8.359 8.359 235.252 -9.987.430 105.809 -9.881.621 2.014.355 212.825 2.227.180
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 8.359 8.359 8.359 235.252 -9.987.430 105.809 -9.981.621 2.014.355 212.825 2.227.180
Transferler
12.787 105.809 -105.809 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.787 12.787 -171.362 -171.362 -158.575 294.957 136.382
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.612 -7.612 -7.612 28.204 20.591 28.988 49.579
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.169 -3.169 -3.169 -3.169
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 13.534 13.534 263.456 -9.884.790 -171.362 -10.056.152 1.873.203 536.770 2.409.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-196.308 998.491
Dönem Karı (Zararı)
123.595 21.228
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
156.424 1.157.624
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 206.731 157.914
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -153.219
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,25 -45.129 10.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
709 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.457 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-67.295 10.235
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -9.128 103.213
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.950 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.950 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 1.039.481
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-476.327 -60.495
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 2.723.185 -3.208.313
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2.723.185 -3.208.313
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 109.512 2.624.506
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 109.512 2.624.506
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 84.280 5.716.159
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 220.416 -488.499
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 -1.209.152 -3.487.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.209.152 -3.487.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -19.648 -237.977
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 481.922 1.917.205
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 204.470 1.509.894
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 277.452 407.311
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.881.744 -3.635.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.902 739.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16,23,27 14.902 739.404
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-196.308 1.118.357
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -119.866
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.410 142.521
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 142.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19,20 110.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 110.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,20 -110.000 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -110.000 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
46.410 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
147.555 -1.139.169
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 485.673 0
Kredilerden Nakit Girişleri
9 485.673 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -338.118 -441.100
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -338.118 -441.100
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 0 0
Ödenen Temettüler
0 -698.069
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.343 1.843
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.343 1.843
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.697 4.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.354 6.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.354 6.697
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
11 1.930.972 4.654.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.930.972 4.654.157
Diğer Alacaklar
12 35.237 151.208
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 35.237 151.208
Türev Araçlar
13 0 0
Stoklar
14 0 299.281
Peşin Ödenmiş Giderler
15 379.297 599.713
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 379.297 599.713
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 85.775 100.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 85.775 100.677
ARA TOPLAM
2.435.635 5.811.733
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.435.635 5.811.733
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 0 0
Diğer Alacaklar
12 6.459 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 6.459 0
Türev Araçlar
13 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 2.193.366 2.230.763
Maddi Duran Varlıklar
20 315.661 412.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21,22 5.148.622 5.010.128
Şerefiye
22 5.001.567 5.001.567
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 147.055 8.561
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 556.118 429.043
Diğer Duran Varlıklar
16 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.220.226 8.082.372
TOPLAM VARLIKLAR
10.655.861 13.894.105
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 10.043 348.161
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 0 0
Ticari Borçlar
11 1.440.469 3.071.413
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 1.440.469 3.071.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 19.617 39.265
Diğer Borçlar
12 5.768.547 5.097.327
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.445.500 4.241.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.323.047 856.297
Türev Araçlar
13 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
24 0 0
Ertelenmiş Gelirler
25 34.578 2.916.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
25 34.578 2.916.322
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 70.246
Kısa Vadeli Karşılıklar
27,23 61.991 107.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 61.991 107.829
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
ARA TOPLAM
7.335.245 11.650.563
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.335.245 11.650.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 485.673 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 0 0
Ticari Borçlar
11 421.792 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 421.792 0
Diğer Borçlar
12 2.091 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.091 0
Türev Araçlar
13 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
24 0 0
Ertelenmiş Gelirler
25 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23,27 1.087 16.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 1.087 16.362
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
30 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
910.643 16.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.245.888 11.666.925
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.873.203 2.014.355
Ödenmiş Sermaye
31 8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 2.492.363 2.492.363
Geri Alınmış Paylar (-)
31 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
31 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 13.534 8.359
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 13.534 8.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 13.534 8.359
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
31 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 263.456 235.252
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 -9.884.790 -9.987.430
Net Dönem Karı veya Zararı
31 -171.362 105.809
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
536.770 212.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.409.973 2.227.180
TOPLAM KAYNAKLAR
10.655.861 13.894.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 5.725.533 16.724.981
Satışların Maliyeti
33 -5.319.593 -13.390.848
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
405.940 3.334.133
BRÜT KAR (ZARAR)
405.940 3.334.133
Genel Yönetim Giderleri
34 -445.694 -606.585
Pazarlama Giderleri
34 -203.157 -485.279
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
34 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 978.119 353.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -491.403 -827.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
243.805 1.768.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 0 59.504
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
243.805 1.827.616
Finansman Gelirleri
38 1.140.756 1.187.746
Finansman Giderleri
38 -1.270.094 -2.950.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
114.467 65.167
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.128 -43.939
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -121.464 -160.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 130.592 116.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
123.595 21.228
DÖNEM KARI (ZARARI)
123.595 21.228
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
294.957 -84.581
Ana Ortaklık Payları
-171.362 105.809
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.787 10.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.984 12.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.197 -2.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.197 -2.585
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.787 10.342
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
136.382 31.570
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
294.957 -84.581
Ana Ortaklık Payları
-158.575 116.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747131


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.525 Değişim: -0,06% Hacim : 84.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5032 Değişim: 0,17%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,7677 Değişim: 0,13%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.490,53 Değişim: 1,15%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.499,96
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.