KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.09.2021 - 18:10
KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431
Yeni Bakiye
20 32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
789 -8 5.153 5.934
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-39 -1 -40
Kar Dağıtımı
20 7.276 -7.276
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.276 -7.276
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000 3.727 108 23.337 5.153 64.325
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 32.000 3.727 108 23.337 5.153 64.325
Yeni Bakiye
20 32.000 3.727 108 23.337 5.153 64.325
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.583 6.583
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
18.000 -18.000
Kar Dağıtımı
20 4.547 -5.153 -606
Dağıtılan Temettü
-606 -606
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.153 -5.153
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 3.727 108 9.884 6.583 70.302


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21 31.437 17.131 16.951 7.236
FAKTORİNG GELİRLERİ
31.437 17.131 16.951 7.236
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
27.650 15.640 14.824 6.570
İskontolu
21.707 13.247 11.677 5.377
Diğer
5.943 2.393 3.147 1.193
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.787 1.491 2.127 666
İskontolu
2.752 1.258 1.562 567
Diğer
1.035 233 565 99
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -16.864 -8.454 -9.084 -3.323
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-12.951 -5.622 -6.991 -2.132
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-69 -96 -32 -49
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.193 -2.117 -1.797 -930
Diğer Faiz Giderleri
-56
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-651 -563 -264 -212
BRÜT KAR (ZARAR)
14.573 8.677 7.867 3.913
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -6.426 -5.781 -3.232 -2.677
Personel Giderleri
-4.096 -3.834 -2.154 -1.764
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-192 -38
Genel İşletme Giderleri
-1.893 -1.947 -944 -913
Diğer
-245 -96
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.147 2.896 4.635 1.236
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24 1.632 1.866 292 747
Bankalardan Alınan Faizler
177 65 96 60
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
5 5
Türev Finansal İşlemler Karı
726 336
Kambiyo İşlemleri Karı
32 37 17 31
Diğer
1.423 1.033 179 315
KARŞILIK GİDERLERİ
25 -1.004 -2.937 -680 -2.625
Özel Karşılıklar
-1.004 -2.937 -680 -2.625
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -99 -682 -98 -336
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-674 -329
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1 -1
Diğer
-98 -7 -98 -7
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.676 1.143 4.149 -978
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.676 1.143 4.149 -978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.093 -1.620 -1.842 -466
Cari Vergi Karşılığı
10 -1.895 -1.895
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -198 -1.620 -466
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 53
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.583 -477 2.307 -1.444
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
20 6.583 -477 2.307 -1.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.583 -477 2.307 -1.444
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
13.852 7.535
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
21 27.650 15.640
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21 3.786 1.491
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 1.387 340
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
23 -5.471 -5.429
Ödenen Vergiler
10 -1.895
Diğer
-11.605 -4.507
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-61.487 53.209
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 -62.589 53.040
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
12 -1.219 2.210
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
15 -23 -79
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10,18,19 2.344 -1.962
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-47.635 60.744
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9,13 -262 -376
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7,8,9,13 298 191
Diğer
75 -327
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
13 111 -512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14,17 69.400 -57.194
Temettü Ödemeleri
20 -606
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
16 -327 421
Diğer
33 128
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
68.500 -56.645
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
20.976 3.587
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 2.017 88
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 22.993 3.675


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 6.583 -477 2.307 -1.444
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.583 -477 2.307 -1.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 22.993 22.993 2.017 2.017
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
33 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
266.803 0 266.803 205.218 0 205.218
Faktoring Alacakları
5 261.049 0 261.049 202.522 0 202.522
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
217.554 217.554 166.512 166.512
Diğer Faktoring Alacakları
43.495 43.495 36.010 36.010
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
6 13.931 13.931 11.385 11.385
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -8.177 -8.177 -8.689 -8.689
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 13.510 13.510 13.957 22 13.979
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 85 85 103 103
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
9 68 68 68 68
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 676 676 21 21
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 356 356 554 554
DİĞER AKTİFLER
12 1.635 1.635 1.071 1.071
ARA TOPLAM
306.126 0 306.126 223.009 22 223.031
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 243 0 243 319 0 319
Satış Amaçlı
243 243 319 319
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
306.369 0 306.369 223.328 22 223.350
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
14 190.546 190.546 129.838 129.838
FAKTORİNG BORÇLARI
15 63 63 86 86
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 996 996 1.293 30 1.323
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 39.013 39.013 25.111 25.111
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
33 0 0
KARŞILIKLAR
18 1.525 0 1.525 1.088 0 1.088
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.525 1.525 1.088 1.088
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
0 0
CARİ VERGİ BORCU
10 1.895 1.895 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 2.029 2.029 1.579 1.579
ARA TOPLAM
236.067 0 236.067 158.995 30 159.025
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
70.302 0 70.302 64.325 0 64.325
Ödenmiş Sermaye
20 50.000 50.000 32.000 32.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20 3.835 3.835 3.835 3.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
20 9.884 0 9.884 23.337 0 23.337
Yasal Yedekler
5.272 5.272 5.014 5.014
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
4.612 4.612 18.323 18.323
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
20 6.583 0 6.583 5.153 0 5.153
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.583 6.583 5.153 5.153
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
306.369 0 306.369 223.320 30 223.350


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
449 449 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
45.335 45.335 52.199 52.199
ALINAN TEMİNATLAR
30 89.178 521 89.699 67.056 445 67.501
VERİLEN TEMİNATLAR
30 117.816 117.816 129.704 129.704
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
33 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
273.099 20.452 293.551 226.346 14.789 241.135
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
525.877 20.973 546.850 475.305 15.234 490.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963251


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,88% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,5875 Değişim: -0,16%
Düşük 9,5274 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6026
11,1392 Değişim: -0,48%
Düşük 11,0779 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
556,92 Değişim: 0,61%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.