KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:10
KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 20.000 1.428 12 14.560 7.249 43.250
Yeni Bakiye
20 20.000 1.428 12 14.560 7.249 43.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
816 81 897
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13.907 13.907
Kar Dağıtımı
20 -2.941 -2.941
Dağıtılan Temettü
7.249 -7.249
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114
Yeni Bakiye
20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
694 22 7.276 7.992
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
12.000 -12.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39 0 39
Kar Dağıtımı
20 -4.714 -4.714
Dağıtılan Temettü
13.907 -13.907
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21 52.074 78.022
FAKTORİNG GELİRLERİ
52.074 78.022
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
47.046 75.089
İskontolu
37.633 67.270
Diğer
9.413 7.819
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.028 2.933
İskontolu
4.252 1.891
Diğer
776 1.042
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -24.427 -42.305
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-18.628 -27.379
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-28 -25
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.516 -13.031
Diğer Faiz Giderleri
-58 -96
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.197 -1.774
BRÜT KAR (ZARAR)
27.647 35.717
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -13.048 -13.287
Personel Giderleri
-8.465 -8.843
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-143 -13
Genel İşletme Giderleri
-4.401 -4.339
Diğer
-39 -92
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
14.599 22.430
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24 3.794 3.382
Bankalardan Alınan Faizler
18 338
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
154
Kambiyo İşlemleri Karı
11 1.488
Diğer
3.765 1.402
KARŞILIK GİDERLERİ
25 -7.581 -7.172
Özel Karşılıklar
-7.581 -7.172
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -35 -673
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
-55
Kambiyo İşlemleri Zararı
-33 -468
Diğer
-2 -150
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.777 17.967
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.777 17.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-3.501 -4.060
Cari Vergi Karşılığı
10 -2.184 -3.334
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -1.317 -726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.276 13.907
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
20 7.276 13.907
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.276 13.907
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
23.434 40.312
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
21 47.046 75.089
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21 5.028 2.933
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 2.688 1.207
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
23 -11.990 -12.413
Ödenen Vergiler
10 -2.184 -3.334
Diğer
-17.154 -23.170
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-43.884 141.017
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 -44.110 140.594
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
12 671 -1.083
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
15 -175 161
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10,18,19 -270 1.345
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-20.450 181.329
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9,13 -2.149 -3.380
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7,8,9,13 0 2.129
Diğer
13 -341 -434
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.490 -1.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14,17 12.793 -163.828
Temettü Ödemeleri
20 -4.714 -2.941
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
16 1.174 -425
Diğer
35
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
9.288 -167.194
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-13.652 12.450
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 13.740 1.290
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 88 13.740


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 7.276 13.907
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
716 898
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 716 898
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
771 907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-83 -111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.992 14.805


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 88 88 13.740 13.740
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
33 39 39
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
184.739 184.739 148.212 148.212
Faktoring Alacakları
5 180.146 180.146 144.407 144.407
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
157.985 157.985 111.815 111.815
Diğer Faktoring Alacakları
22.161 22.161 32.592 32.592
Takipteki Alacaklar
6 11.709 11.709 18.687 18.687
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -7.116 -7.116 -14.882 -14.882
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 13.610 86 13.696 12.358 12.358
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 157 157 221 221
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
9 68 68 68 68
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 2.743 2.743 3.113 3.113
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 1.811 1.811 3.211 3.211
DİĞER AKTİFLER
12 1.723 1.723 1.941 1.941
ARA TOPLAM
204.978 86 205.064 182.864 182.864
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 2.412 2.412 2.071 2.071
Satış Amaçlı
2.412 2.412 2.071 2.071
VARLIKLAR TOPLAMI
207.390 86 207.476 184.935 184.935
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
14 112.096 112.096 101.426 101.426
FAKTORİNG BORÇLARI
15 146 146 321 321
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 1.154 19 1.173
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 30.881 30.881 22.521 22.521
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
33 0
KARŞILIKLAR
18 1.106 1.106 984 984
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.106 1.106 983 983
Diğer Karşılıklar
1 1
CARİ VERGİ BORCU
10 2.184 2.184 3.334 3.334
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 1.459 1.459 1.235 1.235
ARA TOPLAM
149.026 19 149.045 129.821 129.821
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
58.431 58.431 55.114 55.114
Ödenmiş Sermaye
20 32.000 32.000 20.000 20.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20 3.054 3.054 2.338 2.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
39 39
Kar Yedekleri
20 16.062 16.062 18.869 18.869
Yasal Yedekler
4.651 4.651 3.544 3.544
Olağanüstü Yedekler
11.411 11.411 15.325 15.325
Kar veya Zarar
20 7.276 7.276 13.907 13.907
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.276 7.276 13.907 13.907
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
207.457 19 207.476 184.935 184.935


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
44.397 44.397 43.033 43.033
ALINAN TEMİNATLAR
30 60.374 2.192 62.566 93.566 475 94.041
VERİLEN TEMİNATLAR
30 128.619 128.619 133.359 133.359
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 4.663 4.663 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.663 4.663 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
4.663 4.663 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET KIYMETLER
192.453 23.273 215.726 157.956 2.448 160.404
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
425.843 30.128 455.971 427.914 2.923 430.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823388


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3884 Değişim: -0,07%
Düşük 8,3862 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1544 Değişim: -0,09%
Düşük 10,1514 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
502,83 Değişim: -0,78%
Düşük 502,52 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.