KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2021 - 18:19
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249
Transferler
12.387 -311.030 298.643 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.449 10.840.856 10.864.305 10.864.305
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554
Transferler
536.665 10.304.191 -10.840.856 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.374 6.758.259 6.716.885 6.716.885
Sermaye Arttırımı
30.000.000 181.341 30.181.341 30.181.341
Kar Payları
38
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 278.452 -25.346 932.033 13.715.544 6.758.259 81.658.942 81.658.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.166 2.930.841
Dönem Karı (Zararı)
6.758.259 10.840.856
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.758.259 10.840.856
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.695.210 -6.810.306
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.028 7.339
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.406.019 -3.856.913
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.406.019 -3.856.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.288 37.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 44.331 28.404
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.043 9.043
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-51.398 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.277.109 -2.998.179
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.719 -1.099.709
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.877 577.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -27.877 577.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.439 1.465
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -5.439 1.465
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 723 718
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.673 -233.779
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -4.699 66.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -4.974 -299.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.127 1.716
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.858 -1.447.712
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 34 -1.445.802
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 82.824 -1.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
104.768 2.930.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11.398 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.370.441 11.521.157
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-19.695.949 8.522.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.999 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -2.999 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Temettüler
51.398 0
Alınan Faiz
4.277.109 2.998.179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.120.503 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.181.341 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.181.341 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ödenen Temettüler
-2.060.838 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.866.228 14.451.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.866.228 14.451.998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.312.313 16.860.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.178.541 31.312.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 44.178.541 31.312.313
Finansal Yatırımlar
6 38.245.895 16.143.927
Ticari Alacaklar
7 27.877 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.877 0
Diğer Alacaklar
8 5.439 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.439 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 239 962
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
239 962
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 13.474 24.872
ARA TOPLAM
82.471.465 47.482.074
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.471.465 47.482.074
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 3.867 2.889
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.867 2.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 2.007
Bilgisayar Yazılımları
0 2.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.867 4.896
TOPLAM VARLIKLAR
82.475.332 47.486.970
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 99.157 108.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
98.159 102.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
998 5.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 12.247 11.120
Diğer Borçlar
8 90.138 7.280
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.104 7.280
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 486.478 485.879
Çalışanlara Sağlananiğer Kısa Vadeli Karşılıklar
463.124 472.167
ARA TOPLAM
688.020 613.109
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
688.020 613.109
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 128.370 52.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
128.370 52.307
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.370 52.307
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
816.390 665.416
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
81.658.942 46.821.554
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 278.452 97.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.346 16.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.346 16.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.346 16.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
932.033 395.368
Yasal Yedekler
15 932.033 395.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 13.715.544 5.472.191
Net Dönem Karı veya Zararı
6.758.259 10.840.856
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.658.942 46.821.554
TOPLAM KAYNAKLAR
82.475.332 47.486.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 370.055.939 199.602.577
Satışların Maliyeti
16 -361.913.189 -187.711.516
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.142.750 11.891.061
BRÜT KAR (ZARAR)
8.142.750 11.891.061
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.390.112 -1.059.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.621 9.660
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.758.259 10.840.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.758.259 10.840.856
Finansman Giderleri
20 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.758.259 10.840.856
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.758.259 10.840.856
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.758.259 10.840.856
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22 6.758.259 10.840.856
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00190000 0,36140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -41.374 23.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.374 23.449
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.374 23.449
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.716.885 10.864.305
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.716.885 10.864.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909426


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: -1,46% Hacim : 4.856 Mio.TL Son veri saati : 10:36
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.468
Açılış: 1.457
7,3786 Değişim: 0,35%
Düşük 7,3118 26.02.2021 Yüksek 7,4803
Açılış: 7,3527
8,9571 Değişim: 0,01%
Düşük 8,9047 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
417,12 Değişim: -0,34%
Düşük 415,96 26.02.2021 Yüksek 424,18
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.