KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.02.2020 - 18:22
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 -10.144 0 -1.724.016 9.336.022 37.698.973 37.698.973
Transferler
382.981 8.953.041 -9.336.022 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.723 -298.643 -295.920 -295.920
Kar Payları
-1.445.804 0 -1.445.804 -1.445.804
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249
Transferler
12.387 -311.030 298.643 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.449 10.840.856 10.864.305 10.864.305
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.930.841 2.703.453
Dönem Karı (Zararı)
10.840.856 -298.643
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.840.856 -298.643
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.810.306 2.192.540
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 7.339 8.535
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.856.913 3.870.070
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.856.913 3.870.070
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.447 480.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 28.404 16.892
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.043 463.124
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.998.179 -2.166.081
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.099.709 809.556
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
577.883 4.641.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 577.883 4.641.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.465 -1.465
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.465 -1.465
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 718 69
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-233.779 -5.279.451
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 66.067 1.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -299.846 -5.281.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.716 1.139
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.447.712 1.447.502
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.445.802 1.445.802
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.910 1.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.930.841 2.703.453
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.521.157 -2.287.049
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8.522.978 -4.451.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.307
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 0 -1.307
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
2.998.179 2.166.081
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.445.802
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 -1.445.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.451.998 -1.029.398
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.451.998 -1.029.398
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.860.315 17.889.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.312.313 16.860.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 31.312.313 16.860.315
Finansal Yatırımlar
6 16.143.927 20.809.992
Ticari Alacaklar
0 577.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 577.883
Diğer Alacaklar
8 0 1.465
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.465
Peşin Ödenmiş Giderler
9 962 1.680
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
962 1.680
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 24.872 24.872
ARA TOPLAM
47.482.074 38.276.207
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.482.074 38.276.207
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 2.889 5.452
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.889 5.452
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.007 6.783
Bilgisayar Yazılımları
2.007 6.783
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.896 12.235
TOPLAM VARLIKLAR
47.486.970 38.288.442
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 108.830 342.609
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
102.858 36.791
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.972 305.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.120 9.404
Diğer Borçlar
8 7.280 1.454.992
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 1.445.802
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.280 9.190
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 485.879 472.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.712 9.658
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
472.167 463.124
ARA TOPLAM
613.109 2.279.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
613.109 2.279.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 52.307 51.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
52.307 51.406
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.307 51.406
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
665.416 2.331.193
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 46.821.554 35.957.249
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 97.111 97.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.028 -7.421
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.028 -7.421
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.028 -7.421
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
395.368 382.981
Yasal Yedekler
15 395.368 382.981
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 5.472.191 5.783.221
Net Dönem Karı veya Zararı
10.840.856 -298.643
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.821.554 35.957.249
TOPLAM KAYNAKLAR
47.486.970 38.288.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 199.602.577 334.798.894
Satışların Maliyeti
16 -187.711.516 -333.597.507
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.891.061 1.201.387
BRÜT KAR (ZARAR)
11.891.061 1.201.387
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.059.865 -1.516.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 9.660 16.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.840.856 -298.643
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.840.856 -298.643
Finansman Giderleri
20 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.840.856 -298.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.840.856 -298.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.840.856 -298.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22 10.840.856 -298.643
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,36140000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 23.449 2.723
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.449 2.723
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.449 2.723
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.864.305 -295.920
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.864.305 -295.920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817723


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.813 Değişim: 0,23% Hacim : 8.206 Mio.TL Son veri saati : 11:03
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.814
Açılış: 1.808
12,8404 Değişim: 0,19%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 12,9085
Açılış: 12,8163
14,5569 Değişim: 0,61%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 14,6190
Açılış: 14,4689
739,42 Değişim: 0,60%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 744,46
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.