KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2019 - 18:11
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 -10.144 -1.724.016 9.336.022 37.698.973 37.698.973
Transferler
382.980 8.953.042 -9.336.022 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.111 4.967.653 4.963.542 4.963.542
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 -14.255 382.980 7.229.026 4.967.653 42.662.515 42.662.515
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249
Transferler
12.387 -311.030 298.643 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.525 6.548.409 6.551.934 6.551.934
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 -3.896 395.368 5.472.191 6.548.409 42.509.183 42.509.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.807.311 4.233.610
Dönem Karı (Zararı)
6.548.409 4.967.653
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.548.409 4.967.653
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.122.801 -1.561.608
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 5.614 6.399
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.995.850 -1.574.849
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.995.850 -1.574.849
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.544 6.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 19.544 6.842
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.152.109 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.232.919 827.565
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
94.933 -1.319.688
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 94.933 -1.319.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
894 -654
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 894 -654
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -5.164 -2.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.173 2.148.986
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.140 3.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 123.033 2.145.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -558 1.145
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.448.197 287
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.445.802 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -2.395 287
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.807.311 4.233.610
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.355.056 -10.994.159
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5.209.765 -10.992.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.306
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 0 -1.306
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
2.145.291 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.547.745 -6.760.549
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.547.745 -6.760.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.860.315 17.889.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.408.060 11.129.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.408.060 16.860.315
Finansal Yatırımlar
6 21.596.077 20.809.992
Ticari Alacaklar
7 482.950 577.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
482.950 577.883
Diğer Alacaklar
8 571 1.465
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
571 1.465
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.844 1.680
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.844 1.680
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 24.872 24.872
ARA TOPLAM
43.519.374 38.276.207
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.519.374 38.276.207
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 3.424 5.452
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.424 5.452
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
0 0
Özel Maliyetler
0 0
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.197 6.783
Bilgisayar Yazılımları
3.197 6.783
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.621 12.235
TOPLAM VARLIKLAR
43.525.995 38.288.442
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 460.964 342.609
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38.365 36.791
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
422.599 305.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.846 9.404
Diğer Borçlar
8 6.795 1.454.992
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 1.445.802
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.795 9.190
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 468.791 472.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.667 9.658
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
463.124 463.124
ARA TOPLAM
945.396 2.279.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
945.396 2.279.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 71.416 51.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
71.416 51.406
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.416 51.406
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.016.812 2.331.193
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.509.183 35.957.249
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 97.111 97.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.896 -7.421
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.896 -7.421
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.896 -7.421
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
395.368 382.981
Yasal Yedekler
15 395.368 382.981
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 5.472.191 5.783.221
Net Dönem Karı veya Zararı
6.548.409 -298.643
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.509.183 35.957.249
TOPLAM KAYNAKLAR
43.525.995 38.288.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 123.105.565 261.873.236 23.046.415 68.842.016
Satışların Maliyeti
16 -115.806.691 -256.187.994 -16.723.790 -67.190.833
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.298.874 5.685.242 6.322.625 1.651.183
BRÜT KAR (ZARAR)
7.298.874 5.685.242 6.322.625 1.651.183
Genel Yönetim Giderleri
17 -761.998 -776.162 -250.408 -247.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 11.533 58.573 2.322 2.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.548.409 4.967.653 6.074.539 1.406.222
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.548.409 4.967.653 6.074.539 1.406.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.548.409 4.967.653 6.074.539 1.406.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.548.409 4.967.653 6.074.539 1.406.222
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.548.409 4.967.653 6.074.539 1.406.222
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22 6.548.409 4.967.653 6.074.539 1.406.222
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,21830000 0,16560000 0,20250000 0,04690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 3.525 -4.111 2.154 -10.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.525 -4.111 2.154 -10.364
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.525 -4.111 2.154 -10.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.551.934 4.963.542 6.076.693 1.395.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.551.934 4.963.542 6.076.693 1.395.858http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794264


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.429 Değişim: 0,60% Hacim : 12.172 Mio.TL Son veri saati : 14:45
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.430
Açılış: 1.423
8,3057 Değişim: -0,10%
Düşük 8,2823 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0304 Değişim: 0,35%
Düşük 9,9786 06.05.2021 Yüksek 10,0537
Açılış: 9,9955
479,14 Değişim: 0,31%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 481,09
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.