KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.07.2018 - 19:56
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -605.720 62 -6.664 -2.175.560 451.544 17.663.662 17.663.662
Transferler
605.720 451.544 -451.544 605.720 605.720
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.803 8.019.180 8.015.377 8.015.377
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 62 -10.467 -1.724.016 8.019.180 26.284.759 26.284.759
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 -10.144 -1.724.016 9.336.022 37.698.973 37.698.973
Transferler
382.980 8.953.042 -9.336.022 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.253 3.561.431 3.567.684 3.567.684
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 -3.891 382.980 7.229.026 3.561.431 41.266.657 41.266.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.523.779 7.355.563
Dönem Karı (Zararı)
3.561.431 8.019.180
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.561.431 8.019.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.328.858 -1.905.018
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.261 3.882
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.323.798 -1.521.805
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.323.798 -1.521.805
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
799 12.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 799 10.253
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.045
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -399.393
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-366.510 1.241.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.219.646 595.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.219.646 595.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.435 -27.039
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.435 -27.039
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -5.252 -4.461
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.579.038 676.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.304 178
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.580.342 676.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 523 1.634
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.046 -1.618
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.046 -1.618
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.523.779 7.355.563
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.691.329 -4.934.733
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-11.690.023 -5.320.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.306 -13.978
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.306 -5.718
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.260
Alınan Faiz
399.393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 605.720
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 605.720
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 605.720
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.167.550 3.026.550
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.167.550 3.026.550
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.889.713 9.380.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.722.163 12.407.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.722.163 17.889.713
Finansal Yatırımlar
6 30.594.464 20.228.239
Ticari Alacaklar
0 5.219.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 5.219.646
Diğer Alacaklar
8 3.435 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.435 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.442 1.749
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.442 1.749
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 24.872 24.872
ARA TOPLAM
41.351.376 43.364.219
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.351.376 43.364.219
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 7.268 7.766
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.973 7.176
Özel Maliyetler
295 590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.241 11.698
Diğer Haklar
9.241 11.698
Peşin Ödenmiş Giderler
559 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.068 19.464
TOPLAM VARLIKLAR
41.368.444 43.383.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
43.022 5.622.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.1 36.331 35.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.691 5.587.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.788 8.265
Diğer Borçlar
8 8.536 7.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.536 7.490
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 4.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 4.222
ARA TOPLAM
60.346 5.642.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.346 5.642.037
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 41.441 42.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
41.441 42.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.441 42.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.787 5.684.710
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.266.657 37.698.973
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 97.111 97.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.891 -10.144
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.891 -10.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -3.891 -10.144
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
382.980 0
Yasal Yedekler
382.980 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 7.229.026 -1.724.016
Net Dönem Karı veya Zararı
3.561.431 9.336.022
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.266.657 37.698.973
TOPLAM KAYNAKLAR
41.368.444 43.383.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 193.031.220 385.804.832 64.216.874 91.464.748
Satışların Maliyeti
16 -188.997.161 -377.281.346 -69.190.575 -88.171.532
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.034.059 8.523.486 -4.973.701 3.293.216
BRÜT KAR (ZARAR)
4.034.059 8.523.486 -4.973.701 3.293.216
Genel Yönetim Giderleri
17 -528.267 -513.178 -295.300 -267.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 55.639 9.346 51.414 4.796
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.561.431 8.019.654 -5.217.587 3.030.823
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.561.431 8.019.654 -5.217.587 3.030.823
Finansman Giderleri
20 0 -474 0 -238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.561.431 8.019.180 -5.217.587 3.030.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.561.431 8.019.180 -5.217.587 3.030.585
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.561.431 8.019.180 -5.217.587 3.030.585
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.561.431 8.019.180 -5.217.587 3.030.585
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,11870000 0,40100000 -0,17390000 0,15150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.253 -3.803 -9.989 -3.585
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.253 -3.803 -9.989 -3.585
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.253 -3.803 -9.989 -3.585
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.567.684 8.015.377 -5.227.576 3.027.000
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.567.684 8.015.377 -5.227.576 3.027.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696120


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: 0,00% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,5109 Değişim: 0,18%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5856
Açılış: 32,4515
34,5916 Değişim: 0,14%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.490,69 Değişim: 0,17%
Düşük 2.482,04 17.04.2024 Yüksek 2.497,20
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.