" />

KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.04.2018 - 20:05
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -605.720 62 -6.664 -2.175.560 451.544 17.663.662 17.663.662
Transferler
605.720 451.544 -451.544 605.720 605.720
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-218 4.988.595 4.988.377 4.988.377
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 62 -6.882 -1.724.016 4.988.595 23.257.759 23.257.759
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 -10.144 -1.724.016 9.336.022 37.698.973 37.698.973
Transferler
9.336.022 -9.336.022 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.242 8.779.018 8.795.260 8.795.260
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 6.098 7.612.006 8.779.018 46.494.233 46.494.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.413.969 2.472.111
Dönem Karı (Zararı)
8.779.018 4.988.595
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.779.018 4.988.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.087.581 -1.140.741
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.103 1.882
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.081.510 -1.150.058
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.081.510 -1.150.058
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.174 7.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -8.174 7.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.277.468 -1.375.743
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
212.378 -3.949.730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 212.378 -3.949.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.683 -27.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.683 -27.133
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -7.147 -6.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.477.934 2.609.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.288 5.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.486.222 2.604.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -312 597
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.770 -1.948
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -2.770 -1.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.413.969 2.472.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.970.299 -2.191.468
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.968.993 -2.177.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.306 -13.978
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.306 -5.718
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.260
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 605.720
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 605.720
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 605.720
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
443.670 886.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
443.670 886.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.889.713 9.380.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.333.383 10.267.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 18.333.383 17.889.713
Finansal Yatırımlar
6 26.278.742 20.228.239
Ticari Alacaklar
5.007.268 5.219.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.007.268 5.219.646
Diğer Alacaklar
1.683 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.683 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.896 1.749
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.896 1.749
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 24.872 24.872
ARA TOPLAM
49.654.844 43.364.219
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.654.844 43.364.219
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 8.198 7.766
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.755 7.176
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
0 0
Özel Maliyetler
443 590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.469 11.698
Diğer Haklar
10.469 11.698
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.667 19.464
TOPLAM VARLIKLAR
49.673.511 43.383.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.144.126 5.622.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-1 43.315 35.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.100.811 5.587.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.953 8.265
Diğer Borçlar
8 4.720 7.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.720 7.490
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.959 4.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.959 4.222
ARA TOPLAM
3.159.758 5.642.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.159.758 5.642.037
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 19.520 42.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.520 42.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.520 42.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.179.278 5.684.710
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.494.233 37.698.973
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 97.111 97.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 6.098 -10.144
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.098 -10.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.098 -10.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 7.612.006 -1.724.016
Net Dönem Karı veya Zararı
8.779.018 9.336.022
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.494.233 37.698.973
TOPLAM KAYNAKLAR
49.673.511 43.383.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 128.814.346 294.340.084
Satışların Maliyeti
16 -119.806.586 -289.109.814
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.007.760 5.230.270
BRÜT KAR (ZARAR)
9.007.760 5.230.270
Genel Yönetim Giderleri
17 -232.967 -245.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.225 4.550
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.779.018 4.988.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.779.018 4.988.831
Finansman Giderleri
20 0 -236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.779.018 4.988.595
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.779.018 4.988.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.779.018 4.988.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.779.018 4.988.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,29260000 0,24940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.242 -218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 16.242 -218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.242 -218
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.795.260 4.988.377
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.795.260 4.988.377http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677429


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0146 Değişim: -0,07%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0871 Değişim: 0,28%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.573,93 Değişim: 0,49%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.575,08
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.