" />

KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2021 - 18:10
KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438
Transferler
27 485.138 11.617.532 -12.102.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-258.294 -8.162.642 -8.420.936 176.850 -8.244.086
Dönem Karı (Zararı)
-8.162.642 -8.162.642 76.784 -8.085.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-258.294 -258.294 66 -258.228
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.416.533 199.654.035 4.450.485 218.744.580 -8.162.642 464.235.231 -65.879 464.169.352
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 528.580.703 131.424 528.712.127
Transferler
27 242.909 39.183.601 -39.426.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.024.936 2.203.311 1.178.375 -117.252 1.061.123
Dönem Karı (Zararı)
2.203.311 2.203.311 -115.300 2.088.011
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.024.936 -1.024.936 -1.952 -1.026.888
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -6.699.429 216.668.315 4.693.394 257.928.181 2.203.311 529.759.078 14.172 529.773.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.910.464 18.832.081
Dönem Karı (Zararı)
2.088.011 -7.985.860
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.088.011 -7.985.860
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.935.861 37.191.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 8.376.847 8.110.970
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-568.599 -3.149.254
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -178.827 -2.302.351
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -389.772 -846.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.240.516 2.181.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.413.628 2.646.201
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 77.696 79.066
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -250.808 -544.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.339.773 4.960.889
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -62.307 -181.118
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.099.916 2.403.416
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 200.909 1.746.574
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 101.255 992.017
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8-33 8.822.596 28.239.538
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -96.551 -3.344.915
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -178.721 192.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.391.816 -9.239.169
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.829.532 18.232.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-37 25.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -10.829.532 18.207.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
43.017 -1.814.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 43.017 -1.814.141
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 2.534.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -16.951.598 -12.523.789
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -1.535.216 1.572.426
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.924.707 -19.846.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-37 -65.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 37.924.707 -19.780.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.006.798 2.567.190
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
279.471 502.277
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 279.471 502.277
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 179.459
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 2.668.940 1.533.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.928.481 536.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.415.688 19.966.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.545.574 -1.040.320
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -959.650 -93.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.169.290 -6.148.880
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19-32 178.721 -148.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -1.348.011 -6.000.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.096.710 -14.120.607
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 32.452.971 66.840.554
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -39.148.984 -74.379.041
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -642.669 -495.170
Ödenen Faiz
33 -719.080 -5.275.794
Alınan Faiz
33 -38.948 -811.156
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.644.464 -1.437.406
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.644.464 -1.437.406
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.183.804 21.851.757
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 57.828.268 20.414.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 57.828.268 34.183.804
Ticari Alacaklar
80.568.966 69.459.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 80.568.966 69.459.352
Diğer Alacaklar
2.963.306 3.031.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.963.306 3.031.193
Türev Araçlar
9 2.534.251
Stoklar
13 114.348.922 97.007.552
Peşin Ödenmiş Giderler
2.868.401 1.333.185
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.868.401 1.333.185
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 2.364 35.233
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.808.425 879.944
ARA TOPLAM
262.388.652 208.464.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
262.388.652 208.464.514
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.022.836 1.997.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.022.836 1.997.967
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 305.168.690 305.168.690
Maddi Duran Varlıklar
18 246.048.323 251.272.640
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 7.100.906 8.136.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.466.344 2.156.256
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.466.344 2.156.256
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 96.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
561.903.103 568.731.946
TOPLAM VARLIKLAR
824.291.755 777.196.460
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 111.713.936 74.843.247
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 562.142 1.120.950
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
187.665 209.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
374.477 911.007
Ticari Borçlar
98.666.716 60.541.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 98.666.716 60.541.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.463.003 2.456.205
Diğer Borçlar
935.702 767.786
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 251 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 935.451 767.535
Türev Araçlar
9 179.459
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 5.035.096 2.366.156
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 514.922 15.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.429.050 3.542.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 991.344 931.220
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.437.706 2.610.818
ARA TOPLAM
224.500.026 145.653.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
224.500.026 145.653.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.129.467 35.881.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.393 311.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.077.074 35.570.377
Diğer Borçlar
11 284.192 172.638
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
284.192 172.638
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 452.315
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.731.689 16.640.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 18.731.689 16.640.150
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 48.420.816 50.137.059
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.018.479 102.831.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
294.518.505 248.484.333
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 529.759.078 528.580.703
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29.765.306 29.765.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
209.968.886 210.993.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.693.394 4.450.485
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
257.928.181 218.744.580
Net Dönem Karı veya Zararı
2.203.311 39.426.510
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 14.172 131.424
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
529.773.250 528.712.127
TOPLAM KAYNAKLAR
824.291.755 777.196.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 271.877.498 207.845.344 99.333.335 71.630.261
Satışların Maliyeti
5,28 -217.107.606 -161.625.579 -80.236.012 -51.582.847
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.769.892 46.219.765 19.097.323 20.047.414
BRÜT KAR (ZARAR)
54.769.892 46.219.765 19.097.323 20.047.414
Genel Yönetim Giderleri
29 -15.266.422 -12.461.918 -5.304.457 -4.243.500
Pazarlama Giderleri
29 -18.824.835 -14.478.693 -7.862.566 -5.024.540
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -12.533.537 -7.878.474 -4.534.102 -2.858.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 31.115.807 37.409.034 3.853.537 15.097.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -25.344.413 -34.144.497 -4.394.786 -12.220.988
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.916.492 14.665.217 854.949 10.797.214
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 178.721 178.721
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -192.884 -134.389
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.095.213 14.472.333 1.033.670 10.662.825
Finansman Gelirleri
33 15.701.094 8.986.767 7.076.769 2.311.596
Finansman Giderleri
33 -27.804.847 -34.789.873 -7.296.698 -16.173.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.991.460 -11.330.773 813.741 -3.199.461
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 96.551 3.344.915 223.148 1.027.671
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.458.975 -7.442 -513.662 -7.442
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.555.526 3.352.357 736.810 1.035.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.088.011 -7.985.858 1.036.889 -2.171.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.088.011 -7.985.858 1.036.889 -2.171.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-115.300 176.784 -115.792 165.183
Ana Ortaklık Payları
2.203.311 -8.162.642 1.152.681 -2.336.973
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,08740000 -0,32390000 0,04570000 -0,09270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.026.888 -258.228 144.513 383.989
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -1.283.609 -322.785 146.892 479.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
256.721 64.557 -2.379 -95.997
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.026.888 -258.228 144.513 383.989
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.061.123 -8.244.086 1.181.402 -1.787.801
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-113.348 176.850 -112.530 165.183
Ana Ortaklık Payları
1.174.471 -8.420.936 1.293.932 -1.952.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974028


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.122 Değişim: 0,52% Hacim : 66.108 Mio.TL Son veri saati : 15:20
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0918 Değişim: 0,30%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0968
Açılış: 32,9927
36,0871 Değişim: 0,25%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.598,53 Değişim: 1,12%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.600,01
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.