KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:15
KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616
Diğer Düzeltmeler
-42.222.118 42.222.118
Transferler
27 922.957 14.180.809 -15.103.766
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.628.892 17.714.159 12.102.670 28.187.937 -53.115 28.134.822
Kar Payları
-8.820.000 -8.820.000 -8.820.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438
Transferler
27 485.138 11.617.532 -12.102.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -516.254 17.014.280 39.426.510 55.924.536 374.153 56.298.689
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.724.517 -7.449.948
Dönem Karı (Zararı)
39.800.597 12.049.489
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.800.597 12.049.489
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.534.000 22.586.615
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 11.173.120 9.610.651
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.695.107 -674.901
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.032.598 1.107.531
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.662.509 -1.782.432
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.496.889 4.556.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 4.111.064 3.162.580
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 98.851 13.848
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -713.026 1.380.116
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.459.177 7.416.549
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -298.975 -386.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 3.265.053 5.293.553
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.831.350 1.544.792
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 661.749 965.091
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 27.630.664 3.377.685
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-37.620.000 -3.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,31 -37.620.000 -3.000.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.162.135 1.491.905
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -72.878 -191.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.215.413 -36.435.532
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.508.565 -50.355.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 25.086 -1.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 26.483.479 -50.354.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
287.610 3.047.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 287.610 3.047.051
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -2.534.251 771.800
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -781.861 12.257.573
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 3.216.066 -497.352
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.736.103 -6.950.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -65.929 60.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -39.670.174 -7.010.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -892.695 724.848
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
443.649 -437.268
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 250
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 443.649 -437.518
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 350.887 945.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.280 4.058.309
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.119.184 -1.799.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.275.057 -2.098.371
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -119.610 -3.552.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.993.548 -9.382.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 117.264 259.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -7.110.812 -9.641.466
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.399.179 30.280.919
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 96.338.477 72.989.952
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -101.689.779 -25.204.830
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -762.485 -853.856
Ödenen Temettüler
27 -8.820.000
Ödenen Faiz
33 -4.922.618 -7.251.886
Alınan Faiz
33 -362.774 -578.461
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.331.790 13.448.920
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.331.790 13.448.920
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 21.852.014 8.403.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.183.804 21.852.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 34.183.804 21.852.014
Ticari Alacaklar
69.459.352 92.273.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 25.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 69.459.352 92.248.479
Diğer Alacaklar
3.031.193 3.610.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.031.193 3.610.484
Türev Araçlar
9 2.534.251
Stoklar
13 97.007.552 93.563.182
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.333.185 4.549.251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.333.185 4.549.251
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 35.233 6.887
Diğer Dönen Varlıklar
26 879.944 873.176
ARA TOPLAM
208.464.514 216.728.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
208.464.514 216.728.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 1.997.967 1.706.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.997.967 1.706.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 305.168.690 267.548.690
Maddi Duran Varlıklar
18 251.272.640 234.608.679
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 8.136.393 9.703.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.156.256 1.920.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.156.256 1.920.257
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
568.731.946 515.487.412
TOPLAM VARLIKLAR
777.196.460 732.215.971
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 74.843.247 62.007.522
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.120.950 11.803.462
Ticari Borçlar
60.541.100 98.445.853
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 65.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 60.541.100 98.379.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.456.205 3.348.896
Diğer Borçlar
767.786 340.507
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 251 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 767.535 340.256
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 2.366.156 2.015.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 15.597 61.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.542.038 3.930.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 931.220 705.074
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.610.818 3.224.993
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 70.512
ARA TOPLAM
145.653.079 182.023.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.653.079 182.023.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 35.881.407 17.064.134
Diğer Borçlar
11 172.638 156.267
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
172.638 156.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.640.150 13.385.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 16.640.150 13.385.055
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 50.137.059 47.173.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.831.254 77.779.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
248.484.333 259.802.533
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 528.580.703 472.656.167
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29.765.306 29.765.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
210.993.822 194.495.796
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
210.993.822 194.495.796
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.450.485 3.965.347
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.744.580 207.127.048
Net Dönem Karı veya Zararı
39.426.510 12.102.670
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 131.424 -242.729
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
528.712.127 472.413.438
TOPLAM KAYNAKLAR
777.196.460 732.215.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5, 28 304.482.730 425.472.940
Satışların Maliyeti
5, 28 -229.454.858 -343.759.165
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.027.872 81.713.775
BRÜT KAR (ZARAR)
75.027.872 81.713.775
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -17.226.250 -19.595.602
Pazarlama Giderleri
29-30 -24.398.343 -31.668.824
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -11.302.220 -10.367.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 78.796.734 39.441.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -35.721.376 -36.740.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.176.417 22.781.819
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 72.878 191.818
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.249.295 22.973.637
Finansman Gelirleri
33 18.186.853 10.026.981
Finansman Giderleri
33 -42.473.416 -19.459.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.962.732 13.541.394
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.162.135 -1.491.905
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-23.039 -2.060.084
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.139.096 568.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.800.597 12.049.489
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.800.597 12.049.489
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
374.087 -53.181
Ana Ortaklık Payları
39.426.510 12.102.670
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 1,56450000 0,48030000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.498.092 16.085.333
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18-27 18.967.642 21.997.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -645.234 -2.036.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.824.316 -3.876.318
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18-27 -1.953.362 -4.283.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24,27 129.046 407.206
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.498.092 16.085.333
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.298.689 28.134.822
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
374.153 -53.115
Ana Ortaklık Payları
55.924.536 28.187.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914026


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0475 Değişim: 0,03%
Düşük 31,0394 26.02.2024 Yüksek 31,0897
Açılış: 31,0394
33,6567 Değişim: 0,10%
Düşük 33,6235 26.02.2024 Yüksek 33,6702
Açılış: 33,6235
2.034,28 Değişim: 0,08%
Düşük 2.032,58 26.02.2024 Yüksek 2.035,38
Açılış: 2.032,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.