KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 18:10
KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616
Diğer Düzeltmeler
-42.222.118 42.222.118
Transferler
27 922.957 14.180.809 -15.103.766
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-839.981 5.246.545 4.406.564 -13.004 4.393.560
Kar Payları
-8.820.000 -8.820.000 -8.820.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -4.369.328 181.939.876 3.965.347 207.127.048 5.246.545 448.874.794 -202.618 448.672.176
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438
Transferler
27 485.138 11.617.532 -12.102.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -642.283 -5.825.669 -6.467.952 11.667 -6.456.285
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.800.522 199.654.035 4.450.485 218.744.580 -5.825.669 466.188.215 -231.062 465.957.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.928.893 -674.846
Dönem Karı (Zararı)
-5.562.231 5.233.347
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.562.231 5.233.347
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.124.911 14.595.813
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 5.534.063 4.792.784
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.020.275 -710.460
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.048.903 480.863
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -971.372 -1.191.323
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
240.363 4.342.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.683.967 3.271.289
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 79.066 13.848
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.522.670 1.057.602
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.555.484 4.236.476
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -45.837 -122.258
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.715.517 3.517.410
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.076.211 358.195
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 809.593 483.129
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 13.079.531 648.526
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.246.213 1.287.167
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -18.042 -1.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.248.258 -17.329.224
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.079.771 -14.035.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 25.085 -1.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 36.054.686 -14.033.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.291.402 1.341.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.291.402 1.341.050
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 771.800
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 552.533 11.483.670
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 528.640 157.244
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.434.444 -22.286.983
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -65.930 70.237
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -37.368.514 -22.357.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.825.077 553.833
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
481.317 -470.529
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 104.540 250
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 376.777 -470.779
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 1.245.830 910.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.260.936 4.245.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.810.938 2.499.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -808.443 -1.152.839
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
35 -73.602 -2.021.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.757.115 -5.550.103
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 62.365 85.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -2.819.480 -5.636.097
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.652.686 1.184.511
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 43.454.895 28.746.067
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -43.201.624 -12.539.197
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -350.216 1.645.407
Ödenen Temettüler
2 -8.820.000
Ödenen Faiz
33 -3.791.728 -7.486.895
Alınan Faiz
33 -764.013 -360.871
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.519.092 -5.040.438
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.519.092 -5.040.438
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 21.851.757 8.403.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 29.370.849 3.362.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 29.370.849 21.852.014
Ticari Alacaklar
10 59.052.294 92.273.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 25.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 59.052.294 92.248.479
Diğer Alacaklar
11 4.608.102 3.610.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.608.102 3.610.484
Stoklar
13 94.097.677 93.563.182
Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.020.611 4.549.251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.020.611 4.549.251
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 12.264 6.887
Diğer Dönen Varlıklar
26 827.164 873.176
ARA TOPLAM
191.988.961 216.728.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
191.988.961 216.728.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 2.000.070 1.706.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.000.070 1.706.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 267.548.690 267.548.690
Maddi Duran Varlıklar
18 232.801.815 234.608.679
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 9.162.748 9.703.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.032.477 1.920.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.032.477 1.920.257
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
513.545.800 515.487.412
TOPLAM VARLIKLAR
705.534.761 732.215.971
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 65.707.191 62.007.522
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 13.567.651 11.803.462
Ticari Borçlar
10 63.526.145 98.445.853
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 65.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 63.526.145 98.379.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.173.972 3.348.896
Diğer Borçlar
11 823.724 340.507
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 104.791 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 718.933 340.256
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 3.261.099 2.015.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 61.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.267.274 3.930.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 485.885 705.074
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.781.389 3.224.993
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 70.512
ARA TOPLAM
154.327.056 182.023.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.327.056 182.023.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 25.117.794 17.064.134
Diğer Borçlar
11 154.366 156.267
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
154.366 156.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.282.539 13.385.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 15.282.539 13.385.055
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 44.695.853 47.173.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.250.552 77.779.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
239.577.608 259.802.533
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 466.188.215 472.656.167
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29.765.306 29.765.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
193.853.513 194.495.796
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.450.485 3.965.347
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.744.580 207.127.048
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.825.669 12.102.670
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-231.062 -242.729
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
465.957.153 472.413.438
TOPLAM KAYNAKLAR
705.534.761 732.215.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 136.215.083 203.192.396 46.780.296 100.087.501
Satışların Maliyeti
5,28 -110.042.732 -162.121.981 -37.396.759 -77.834.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.172.351 41.070.415 9.383.537 22.252.545
BRÜT KAR (ZARAR)
26.172.351 41.070.415 9.383.537 22.252.545
Genel Yönetim Giderleri
29 -8.218.418 -9.826.156 -3.490.228 -5.364.121
Pazarlama Giderleri
29 -9.454.153 -14.143.669 -3.205.625 -6.756.778
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -5.019.767 -4.105.574 -2.050.508 -2.034.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 22.311.499 21.521.076 3.262.365 6.282.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -21.923.509 -24.566.348 -3.210.361 -9.762.816
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.868.003 9.949.744 689.180 4.616.884
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.419 -5.203
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -58.495 -42.858
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.809.508 9.951.163 646.322 4.611.681
Finansman Gelirleri
33 6.675.171 4.054.857 1.949.103 509.397
Finansman Giderleri
33 -18.615.991 -7.485.506 -8.411.144 -1.375.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.131.312 6.520.514 -5.815.719 3.745.785
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 2.317.244 -1.287.167 1.503.014 -721.760
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.738.935 3.193 -1.221.330
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.317.244 451.768 1.499.821 499.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.814.068 5.233.347 -4.312.705 3.024.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.814.068 5.233.347 -4.312.705 3.024.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.601 -13.198 -16.643 -52.247
Ana Ortaklık Payları
-5.825.669 5.246.545 -4.296.062 3.076.272
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 -0,23120000 0,20820000 -0,17050000 0,12210000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-642.217 -839.787 -66.496 -536.977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -802.771 -1.049.734 -83.120 -671.221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
160.554 209.947 16.624 134.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
160.554 209.947 16.624 134.244
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-642.217 -839.787 -66.496 -536.977
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27 -6.456.285 4.393.560 -4.379.201 2.487.048
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.667 -13.004 -16.643 -50.537
Ana Ortaklık Payları
-6.467.952 4.406.564 -4.362.558 2.537.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869459


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3109 Değişim: -1,71%
Düşük 8,3059 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1123 Değişim: -1,54%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
498,49 Değişim: -0,53%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.