KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

21.05.2020 - 18:15
KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616
Transferler
27 15.103.766 -15.103.766
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -302.561 2.170.271 1.867.710 38.798 1.906.508
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -3.831.908 181.939.876 3.042.390 174.647.887 2.170.271 455.155.940 -150.816 455.005.124
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438
Transferler
27 12.102.670 -12.102.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -575.787 -1.529.607 -2.105.394 28.310 -2.077.084
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.734.026 199.654.035 3.965.347 219.229.718 -1.529.607 470.550.773 -214.419 470.336.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.976.496 -1.948.422
Dönem Karı (Zararı)
-1.501.363 2.209.319
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.501.363 2.209.319
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.299.131 4.731.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 2.616.349 2.327.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-124.948 -145.445
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.568.639 -13.705
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.693.587 -131.740
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-62.818 866.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 583.842 865.121
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 79.066 1.106
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -725.726
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.639.188 1.413.758
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -8.098 -87.794
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.019.835 1.633.789
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.878.324 173.039
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 749.127 -305.276
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 7.029.953 -289.178
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -814.230 565.407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 15.637 -6.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.951.050 -6.647.383
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.804.557 -14.751.351
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 25.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 16.779.472 -14.751.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.097.103 1.409.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.097.103 1.409.849
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -9.360.338 8.690.498
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 314.117 1.049.426
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.537.395 -1.913.756
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -65.929 -1.076
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -15.471.466 -1.912.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -299.118 -233.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.515 -148.644
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -11.515 -148.644
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 54.868 67.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.013.329 -817.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.846.718 293.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -808.443 -692.197
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -61.779 -1.549.983
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.412.868 -2.755.969
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 31.069 11.342
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -1.443.937 -2.767.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.301.216 -1.837.405
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 10.000.000 17.298.502
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -8.909.485 -17.721.892
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 1.049.092
Ödenen Faiz
33 -2.699.537 -1.807.085
Alınan Faiz
33 -741.286 393.070
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-737.588 -6.541.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-737.588 -6.541.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 21.851.757 8.403.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 21.114.169 1.861.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.114.169 21.852.014
Ticari Alacaklar
10 74.649.501 92.273.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 25.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 74.649.501 92.248.479
Diğer Alacaklar
11 2.248.925 3.610.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.248.925 3.610.484
Stoklar
13 104.617.107 93.563.182
Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.235.134 4.549.251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.235.134 4.549.251
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 441 6.887
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.854.524 873.176
ARA TOPLAM
208.719.801 216.728.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
208.719.801 216.728.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 1.970.742 1.706.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.970.742 1.706.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 267.548.690 267.548.690
Maddi Duran Varlıklar
18 234.022.708 234.608.679
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 9.277.837 9.703.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.924.883 1.920.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.924.883 1.920.257
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
514.744.860 515.487.412
TOPLAM VARLIKLAR
723.464.661 732.215.971
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 69.176.398 62.007.522
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 12.749.688 11.803.462
Ticari Borçlar
10 84.786.782 98.445.853
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 65.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 84.786.782 98.379.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.049.782 3.348.896
Diğer Borçlar
11 334.992 340.507
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 251 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 334.741 340.256
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 2.070.137 2.015.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 3.193 61.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.920.931 3.930.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 342.598 705.074
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.578.333 3.224.993
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 231.000 70.512
ARA TOPLAM
175.322.903 182.023.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.322.903 182.023.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 17.200.259 17.064.134
Diğer Borçlar
11 150.266 156.267
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 150.266 156.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.242.581 13.385.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 14.242.581 13.385.055
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 46.212.298 47.173.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.805.404 77.779.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.128.307 259.802.533
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 470.550.773 472.656.167
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29.765.306 29.765.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
193.920.009 194.495.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.965.347 3.965.347
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
219.229.718 207.127.048
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.529.607 12.102.670
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-214.419 -242.729
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
470.336.354 472.413.438
TOPLAM KAYNAKLAR
723.464.661 732.215.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 89.434.787 103.104.895
Satışların Maliyeti
5,28 -72.645.974 -84.287.025
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.788.813 18.817.870
BRÜT KAR (ZARAR)
16.788.813 18.817.870
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.728.189 -4.462.035
Pazarlama Giderleri
29 -6.248.528 -7.535.976
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -2.969.259 -2.071.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 19.049.134 15.387.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -18.713.148 -14.803.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.178.823 5.332.860
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 6.622
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -15.637
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.163.186 5.339.482
Finansman Gelirleri
33 4.726.068 3.545.460
Finansman Giderleri
33 -10.204.847 -6.110.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.315.593 2.774.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 814.230 -565.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.193 -517.605
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
817.423 -47.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.501.363 2.209.319
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.501.363 2.209.319
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.244 39.048
Ana Ortaklık Payları
-1.529.607 2.170.271
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 -0,06070000 0,08610000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-575.721 -302.811
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -719.651 -378.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
143.930 75.702
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
143.930 75.702
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-575.721 -302.811
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.077.084 1.906.508
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.310 37.533
Ana Ortaklık Payları
-2.105.394 1.868.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846327


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4365 Değişim: 0,45%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4600
Açılış: 13,3767
15,2551 Değişim: 0,73%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2787
Açılış: 15,144
793,05 Değişim: 0,39%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.