KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2019 - 18:20
KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 147.361.288 -1.216.124 -177.218 3.042.390 148.512.951 5.657.169 400.367.880 -143 400.367.737
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.545.170 -1.343.301 1.201.869 1.201.869
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 71.987.424 149.906.458 -1.216.124 -177.218 3.042.390 148.512.951 4.313.868 401.569.749 -143 401.569.606
Transferler
27 4.313.868 -4.313.868
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 19.974.061 -885.544 41.799 7.047.904 26.178.220 -132.189 26.046.031
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 169.880.519 -2.101.668 -135.419 3.042.390 152.826.819 7.047.904 427.747.969 -132.332 427.615.637
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 169.880.520 -2.101.669 -135.669 3.042.390 152.826.819 7.047.904 427.747.969 -132.332 427.615.637
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.602 -330.602 -330.602
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 71.987.424 169.880.520 -2.101.669 -135.419 3.042.390 152.496.217 7.047.904 427.417.367 -132.332 427.285.035
Transferler
27 7.047.904 -7.047.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 12.059.356 -1.427.678 135.419 15.103.766 -57.282 25.813.581
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 181.939.876 -3.529.347 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.230.276 -5.661.235
Dönem Karı (Zararı)
15.048.000 6.916.571
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.048.000 6.916.571
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.195.475 6.358.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 7.901.027 7.333.153
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.677.358 4.404.887
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.375.780 3.571.824
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.301.578 833.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.701.440 1.707.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.230.782 1.626.190
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 26.952 -4.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.443.706 85.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.417.543 4.043.329
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -137.496 -198.079
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 5.564.472 2.833.828
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.015.946 3.522.792
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.006.513 -2.115.212
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 4.483.735 -235.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.559.695
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,31 -19.559.695
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.154.421 8.797.751
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-140.049 -133.075
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -140.049 -133.075
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.414.009 -16.887.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.369.922 -8.277.721
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 82.199 7.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -19.452.121 -8.285.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.270.355 -3.564.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -3.270.355 -3.564.881
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -771.800
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -41.280.230 -22.181.756
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -734.925 420.409
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.811.630 18.417.031
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-37 -16.920 -35.368
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 50.828.550 18.452.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 472.881 181.336
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
393.265 6.900
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11, 37 -3.488
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 396.753 6.900
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -463.127 -1.547.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.201.426 -340.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.201.426 -340.864
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.829.466 -3.612.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.949.814 -752.706
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.649.376 -1.295.632
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.714.866 -30.079.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
264.257 154.712
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 264.257 154.712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.979.123 -30.233.836
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17, 18, 19 -18.979.123 -30.233.836
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.235.043 22.760.602
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.748.346 36.506.478
Kredilerden Nakit Girişleri
8 42.748.346 36.506.478
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.826.950 -12.978.286
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -37.826.950 -12.978.286
Ödenen Faiz
33 -2.817.593 -3.080.624
Alınan Faiz
33 -868.760 2.313.034
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.750.453 -12.979.757
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.750.453 -12.979.757
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.652.898 15.632.655
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.403.351 2.652.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.403.351 2.653.155
Ticari Alacaklar
10 42.060.584 25.496.803
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10, 37 23.681 105.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 42.036.903 25.390.923
Diğer Alacaklar
11 7.339.688 4.538.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.339.688 4.538.833
Türev Araçlar
9 771.800
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
771.800
Stoklar
13 104.038.323 67.059.671
Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.051.899 3.316.974
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.051.899 3.316.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 358 723.155
Diğer Dönen Varlıklar
4.880.641 2.695.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 4.880.641 2.695.829
ARA TOPLAM
171.546.644 106.484.420
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
171.546.644 106.484.420
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.024.132 554.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.024.132 554.634
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 259.843.690 258.700.000
Maddi Duran Varlıklar
18 223.484.694 199.364.174
Arazi ve Arsalar
89.758.186 89.754.211
Binalar
96.916.814 80.905.789
Tesis, Makine ve Cihazlar
28.837.258 22.811.786
Mobilya ve Demirbaşlar
643.550 573.831
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
7.328.886 5.318.557
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.211.519 448.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.211.519 448.144
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
485.564.035 459.066.952
TOPLAM VARLIKLAR
657.110.679 565.551.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.924.413 19.554.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.924.413 19.554.082
Banka Kredileri
7.409.206 18.214.243
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.515.207 1.339.839
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.301.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 5.301.804
Banka Kredileri
5.301.804
Ticari Borçlar
10 103.851.323 55.055.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10, 37 5.299 22.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 103.846.024 55.033.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.624.050 2.151.171
Diğer Borçlar
11 737.765 356.892
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 3.489
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 737.765 353.403
Ertelenmiş Gelirler
1.070.073 1.533.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
21 1.070.073 1.533.200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.546.516 1.645
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.763.063 1.298.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22, 24 932.034 938.370
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.831.029 360.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 19.668 36.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 19.668 36.282
ARA TOPLAM
127.838.675 79.987.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.838.675 79.987.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.053.744 7.436.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 22.053.744 7.436.954
Banka Kredileri
16.364.344 3.796.683
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.689.400 3.640.271
Diğer Borçlar
11 196.278 183.886
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
196.278 183.886
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.057.854 6.984.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 10.057.854 6.984.057
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 43.865.512 43.343.186
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.173.388 57.948.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
204.012.063 137.935.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 453.288.230 427.747.969
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
71.987.424 71.987.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
178.410.529 167.778.851
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
178.410.529 167.778.851
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
181.939.876 169.880.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.529.347 -2.101.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-135.419
Yabancı Para Çevrim Farkları
-135.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.042.390 3.042.390
Yasal Yedekler
3.042.390 3.042.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.544.121 152.826.819
Net Dönem Karı veya Zararı
15.103.766 7.047.904
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-189.614 -132.332
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
453.098.616 427.615.637
TOPLAM KAYNAKLAR
657.110.679 565.551.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5, 28 372.995.268 220.796.633
Satışların Maliyeti
5,28 -289.939.166 -179.240.663
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.056.102 41.555.970
BRÜT KAR (ZARAR)
83.056.102 41.555.970
Genel Yönetim Giderleri
29 -18.040.357 -17.332.370
Pazarlama Giderleri
29 -27.150.274 -17.146.234
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -6.866.671 -5.267.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 58.271.451 35.502.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -60.839.976 -17.822.300
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.430.275 19.490.487
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 140.049 133.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.570.324 19.623.562
Finansman Gelirleri
33 4.131.692 3.146.581
Finansman Giderleri
33 -16.499.595 -7.055.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.202.421 15.714.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.154.421 -8.797.751
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.195.892 -7.505
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.041.471 -8.790.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.048.000 6.916.571
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.048.000 6.916.571
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-55.766 -131.333
Ana Ortaklık Payları
15.103.766 7.047.904
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,59940000 0,27970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.630.161 19.087.661
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18, 27 15.073.697 36.782.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -1.786.493 -1.107.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.657.043 -16.586.758
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18, 27 -3.014.342 -16.808.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24, 27 357.299 221.599
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3574 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4589 Değişim: -0,62%
Düşük 34,3913 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.497,03 Değişim: 1,46%
Düşük 2.459,76 12.04.2024 Yüksek 2.515,17
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.