KAP ***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2023 - 18:43
KAP ***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 37.500.000 -10.415.298 166.011.505 -23.661.719 -954.883 19.112.549 10.466.769 24.113.129 65.567.128 287.739.180 14.126.533 301.865.713
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 4.880.831 60.686.297 -65.567.128 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -845.688 0 0 0 0 0 0 0 0 19.937.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.643.234 0 102.735.261 4.331.186 107.066.447
Dönem Karı (Zararı)
27 83.643.234 83.643.234 1.702.315 85.345.549
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-845.688 19.937.715 19.092.027 2.628.871 21.720.898
Sermaye Arttırımı
56.250.000 -56.250.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-14.949.189 -14.949.189 -7.899.952 -22.849.141
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.755.605 -2.755.605 2.755.605 2.755.605 2.755.605
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
93.750.000 0 0 0 0 -7.659.693 0 109.761.505 -23.661.719 0 0 0 0 0 0 -1.800.571 0 0 0 0 0 0 0 0 39.050.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.995 0 0 0 72.605.842 83.643.234 0 378.280.857 10.557.767 388.838.624
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 93.750.000 -7.659.693 109.761.505 -23.661.719 -1.600.852 40.017.344 12.591.995 72.605.844 114.697.042 410.501.466 12.323.595 422.825.061
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 7.051.267 114.697.042 -114.697.042 7.051.267 7.051.267
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -702.769 0 0 0 0 0 0 0 0 34.741.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.687.836 0 207.726.117 11.711.871 219.437.988
Dönem Karı (Zararı)
27 173.687.836 173.687.836 8.051.549 181.739.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-702.769 34.741.050 34.038.281 3.660.322 37.698.603
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-27.966.207 -27.966.207 -7.934.235 -35.900.442
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.160.423 -4.160.423 4.160.423 4.160.423 4.160.423
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
93.750.000 0 0 0 0 -3.499.270 0 109.761.505 -23.661.719 0 0 0 0 0 0 -2.303.621 0 0 0 0 0 0 0 0 74.758.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.482.839 0 0 0 163.497.102 173.687.836 0 601.473.066 16.101.231 617.574.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
185.543.692 81.139.696
Dönem Karı (Zararı)
181.739.385 85.345.549
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
181.739.385 85.345.549
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.213.705 13.355.681
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 41.087.637 23.063.283
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.033.722 694.873
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 657.996 694.873
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 375.726 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.676.769 236.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 6.781.085 4.008.636
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -99.416 -32.396
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.900 -3.740.097
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-36.903.616 -14.392.981
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -33.540.912 -12.933.225
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -3.327.000 -1.422.199
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -35.704 -37.557
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 6.255.663 3.754.363
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
63.530 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16,17,32 63.530 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.913.966 -30.494.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -89.180.001 -23.664.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.858.730 -10.457.215
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -23.295.275 -874.184
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -14.592.560 -14.541.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 73.791.278 27.357.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 9.155.272 2.470.380
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.704.795 -7.329.404
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 2.186.848 -1.924.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.583.997 -1.531.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.583.997 -1.531.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
153.039.124 68.206.471
Alınan Faiz
33 33.540.912 12.933.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -1.036.344 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-126.308.602 -37.951.063
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-18-19 947.570 3.351.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-18-19 -126.807.168 -33.247.394
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7-32 -449.004 -8.055.190
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.593.083 -15.350.558
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -692.641 -401.369
Ödenen Temettüler
27 -35.900.442 -14.949.189
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.642.007 27.838.075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.642.007 27.838.075
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 196.497.232 154.233.266
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 219.139.239 182.071.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 219.139.239 196.497.232
Finansal Yatırımlar
7 1.385.689 936.685
Ticari Alacaklar
10 315.996.112 220.927.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 87.419.998 64.989.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 228.576.114 155.938.076
Diğer Alacaklar
11 12.921.567 11.062.837
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 10.000.000 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.921.567 1.062.837
Stoklar
13 35.821.146 12.525.871
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.778.065 5.232.926
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.778.065 5.232.926
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 26.296 3.231.862
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.589.746 2.826.272
ARA TOPLAM
605.657.860 453.241.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
605.657.860 453.241.401
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 8.456.414 8.456.414
Ticari Alacaklar
10 2.090.576 5.309.967
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 2.090.576 5.309.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 6.936.370 5.428.520
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 4.763.916 3.636.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 230.353.164 107.128.958
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 230.353.164 107.128.958
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.118.673 4.071.252
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.118.673 4.071.252
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 5.748.307 3.591.866
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
264.467.420 137.623.351
TOPLAM VARLIKLAR
870.125.280 590.864.752
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.797.205 3.023.575
Ticari Borçlar
10 186.015.435 109.277.963
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 4.078.705 3.715.542
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 181.936.730 105.562.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 16.622.725 7.467.453
Diğer Borçlar
11 20.766.048 23.396.270
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 5.680.230 5.822.664
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 15.085.818 17.573.606
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 5.705.261 1.927.477
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15-37 14.273 363.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 5.690.988 1.564.215
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 304.315 133.706
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 10.871.921 7.393.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 10.258.340 6.675.827
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 613.581 717.897
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
242.082.910 152.620.168
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.082.910 152.620.168
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 834.892 301.163
Ticari Borçlar
10 1.567.183 4.549.081
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.567.183 4.549.081
Diğer Borçlar
11 1.709.177 4.783.750
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.709.177 4.783.750
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 1.590.936
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 1.590.936
Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 6.356.821 4.194.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.356.821 4.194.593
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.468.073 15.419.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
252.550.983 168.039.691
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
601.473.066 410.501.466
Ödenmiş Sermaye
27 93.750.000 93.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.499.270 -7.659.693
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 109.761.505 109.761.505
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 -23.661.719 -23.661.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -2.303.621 -1.600.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 74.758.394 40.017.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 15.482.839 12.591.995
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 163.497.102 72.605.844
Net Dönem Karı veya Zararı
27 173.687.836 114.697.042
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 16.101.231 12.323.595
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
617.574.297 422.825.061
TOPLAM KAYNAKLAR
870.125.280 590.864.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 712.558.178 331.515.089 331.437.770 140.306.875
Satışların Maliyeti
28 -365.517.774 -165.078.020 -177.214.294 -65.478.631
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
347.040.404 166.437.069 154.223.476 74.828.244
BRÜT KAR (ZARAR)
347.040.404 166.437.069 154.223.476 74.828.244
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -155.634.074 -112.457.701 -64.622.860 -50.411.710
Pazarlama Giderleri
29-30 -7.409.625 0 -2.670.441 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -39.940.582 -14.427.723 -12.509.483 -5.377.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 49.886.714 38.914.880 13.739.164 8.852.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -58.921.317 -23.894.017 -20.120.593 -7.218.264
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.021.520 54.572.508 68.039.263 20.673.293
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 7.547.981 834.520 1.765.272 250.920
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
142.569.501 55.407.028 69.804.535 20.924.213
Finansman Gelirleri
33 47.359.509 35.188.583 15.247.219 17.311.442
Finansman Giderleri
33 -1.933.962 -1.495.699 -926.482 -66.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
187.995.048 89.099.912 84.125.272 38.169.040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.255.663 -3.754.363 -6.536.837 -2.074.654
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.222.494 -4.280.251 -6.355.745 -2.776.972
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.966.831 525.888 -181.092 702.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
181.739.385 85.345.549 77.588.435 36.094.386
DÖNEM KARI (ZARARI)
181.739.385 85.345.549 77.588.435 36.094.386
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.051.549 1.702.315 3.963.724 2.719.728
Ana Ortaklık Payları
173.687.836 83.643.234 73.624.711 33.374.658
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,85270000 0,89220000 0,78530000 0,35600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-702.769 -845.688 -371.377 -340.706
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38.401.372 22.566.586 11.014.854 7.603.944
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
38.401.372 22.566.586 11.014.854 7.603.944
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.698.603 21.720.898 10.643.477 7.263.238
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
219.437.988 107.066.447 88.231.912 43.357.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.660.322 4.331.186 1.033.964 2.277.851
Ana Ortaklık Payları
215.777.666 102.735.261 87.197.948 41.079.773http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212643


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: -0,03% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9386 Değişim: 0,13%
Düşük 32,8679 25.06.2024 Yüksek 32,9497
Açılış: 32,896
35,3842 Değişim: 0,05%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4207
Açılış: 35,365
2.468,91 Değişim: -0,03%
Düşük 2.466,48 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.