KAP ***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 22:52
KAP ***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150
Transferler
27 693.988 -693.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.664 2.554.063 10.806.568 13.229.967 1.516.346 14.746.313
Dönem Karı (Zararı)
27 10.806.568 10.806.568 639.143 11.445.711
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.664 2.554.063 2.423.399 877.203 3.300.602
Sermaye Arttırımı
26.000.000 -26.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -23.661.719 -684.284 2.848.933 51.471 34.528.427 10.806.568 53.889.396 7.606.067 61.495.463
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 37.500.000 -10.415.298 166.011.505 -23.661.719 -954.883 19.112.549 10.466.769 24.113.129 65.567.128 287.739.180 14.126.533 301.865.713
Transferler
27 65.567.128 -65.567.128
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.602 7.169.541 27.400.444 34.485.383 2.918.618 37.404.001
Dönem Karı (Zararı)
27 27.400.444 27.400.444 110.979 27.511.423
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.602 7.169.541 7.084.939 2.807.639 9.892.578
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
159.140 -159.140 159.140 159.140 159.140
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 0 0 0 0 -10.256.158 0 166.011.505 -23.661.719 0 0 0 0 0 -1.039.485 0 0 0 0 0 0 0 0 26.282.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.307.629 0 0 0 89.839.397 27.400.444 0 322.383.703 17.045.151 339.428.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.595.259 3.495.349
Dönem Karı (Zararı)
27.511.423 11.445.711
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.511.423 11.445.711
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
897.460 8.851.283
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 5.896.491 3.862.147
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
90.037 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 203.833 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -113.796 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.633.922 3.188.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.168.096 2.837.136
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -62.396 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.739.622 351.667
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.972.187 1.277.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -3.121.225 383.618
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 287.264 1.438.875
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.138.226 -544.590
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.517.041 522.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.863.387 -16.418.027
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -55.486.758 -35.795.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 778.876 -4.608.584
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -248.430 948.221
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -320.792 1.188.192
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.420.864 22.106.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 178.949 8.259.797
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -466.594 -5.058.005
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -1.771.914 -2.892.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.052.412 -565.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.052.412 591.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -1.157.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.454.504 3.878.967
Alınan Faiz
33 3.121.225 -383.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -261.980 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.389.357 -6.889.204
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 3.281.641 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -8.670.998 -6.889.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-390.902 -896.397
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -390.902 -896.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.375.518 -4.290.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.375.518 -4.290.252
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 154.233.266 17.782.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 131.857.748 13.491.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 131.857.748 154.233.266
Finansal Yatırımlar
7 2.794.460 0
Vadeli Mevduatlar
2.794.460 0
Ticari Alacaklar
256.016.084 201.488.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 118.991.367 89.827.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 137.024.717 111.661.885
Diğer Alacaklar
1.015.297 1.794.173
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.015.297 1.794.173
Stoklar
13 8.384.097 8.135.667
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.970.443 6.672.686
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.970.443 6.672.686
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 415.603 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.765.869 2.171.144
ARA TOPLAM
409.219.601 374.495.864
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
409.219.601 374.495.864
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 7.050.930 6.582.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 4.164.055 3.736.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.886.875 2.845.451
Maddi Duran Varlıklar
18 3.404.817 2.116.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 943.963 1.265.221
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
76.031.635 73.922.858
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 76.031.635 73.922.858
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.023.035 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.548.986 2.710.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.003.366 86.597.306
TOPLAM VARLIKLAR
499.222.967 461.093.170
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.121.580 1.401.409
Ticari Borçlar
10 108.248.636 102.311.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 2.143.499 608.242
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 106.105.137 101.703.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 3.551.319 3.372.370
Diğer Borçlar
11 20.715.185 18.473.467
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 5.874.205 5.757.359
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 14.840.980 12.716.108
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.421.434 3.193.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.421.434 3.193.348
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 291.330 1.660.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.976.685 7.932.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 4.165.341 3.319.059
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.811.344 4.613.362
ARA TOPLAM
141.326.169 138.345.673
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.326.169 138.345.673
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 146.483 257.556
Ticari Borçlar
10 3.442.636 3.096.925
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.442.636 3.096.925
Diğer Borçlar
11 10.174.114 12.882.426
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.174.114 12.882.426
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.618.225 1.618.225
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 3.086.486 3.026.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 3.086.486 3.026.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.467.944 20.881.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.794.113 159.227.457
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
322.383.703 287.739.180
Ödenmiş Sermaye
27 37.500.000 37.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -10.256.158 -10.415.298
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 166.011.505 166.011.505
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 -23.661.719 -23.661.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -1.039.485 -954.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 26.282.090 19.112.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.307.629 10.466.769
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 89.839.397 24.113.129
Net Dönem Karı veya Zararı
27 27.400.444 65.567.128
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 17.045.151 14.126.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
339.428.854 301.865.713
TOPLAM KAYNAKLAR
499.222.967 461.093.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 88.444.916 54.323.360
Satışların Maliyeti
28 -43.294.721 -30.964.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.150.195 23.359.285
BRÜT KAR (ZARAR)
45.150.195 23.359.285
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -27.609.651 -9.258.187
Pazarlama Giderleri
29-30 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -3.322.604 -5.129.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 17.286.111 11.334.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.629.724 -9.212.062
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.874.327 11.093.603
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.684.816 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.559.143 11.093.603
Finansman Gelirleri
33 7.819.896 1.415.849
Finansman Giderleri
33 -350.575 -541.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.028.464 11.968.141
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.517.041 -522.430
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-306.122 -504.340
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.210.919 -18.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.511.423 11.445.711
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.511.423 11.445.711
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
110.979 639.143
Ana Ortaklık Payları
27.400.444 10.806.568
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 1,02360000 0,40370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 36 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-84.602 -130.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-105.752 -164.130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.150 33.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21.150 33.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.977.180 3.431.267
Yabancı Para Çevrim Farkları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 1,18% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4775 Değişim: 0,61%
Düşük 15,3668 13.05.2022 Yüksek 15,5144
Açılış: 15,384
16,1134 Değişim: 0,67%
Düşük 15,9645 13.05.2022 Yüksek 16,1945
Açılış: 16,0058
901,99 Değişim: 0,27%
Düşük 895,04 13.05.2022 Yüksek 910,09
Açılış: 899,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.