KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.04.2024 - 20:12
KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 23.750.000 226.927.213 20.682.720 -105.186 2.201.597 -151.159.754 15.498.268 137.794.858 0 137.794.858
Transferler
17 15.498.268 -15.498.268 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-332.347 212.635.900 212.303.553 212.303.553
Dönem Karı (Zararı)
17 0 212.635.900 212.635.900 212.635.900
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -332.347 0 -332.347 -332.347
Sermaye Arttırımı
17 23.750.000 15.845.671 210.498 39.806.169 0 39.806.169
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 47.500.000 242.772.884 20.893.218 -437.533 2.201.597 -135.661.486 212.635.900 389.904.580 389.904.580
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 47.500.000 242.772.884 20.893.218 -437.533 2.201.597 -135.661.486 212.635.900 389.904.580 389.904.580
Transferler
1.098.343 211.537.557 -212.635.900
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 66.714 32.411.335 32.478.049 32.478.049
Dönem Karı (Zararı)
17 0 32.411.335 32.411.335 32.411.335
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 66.714 0 66.714 66.714
Dönem Sonu Bakiyeler
17 47.500.000 242.772.884 20.893.218 -370.819 3.299.940 75.876.071 32.411.335 422.382.629 422.382.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.630.754 57.026.681
Dönem Karı (Zararı)
17 32.411.335 212.635.900
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 32.411.335 212.635.900
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-41.444.486 -163.489.659
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 452.081 475.082
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 802.776 910.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 802.776 910.903
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-635.298 18.354.847
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.073.361 -2.418.979
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 438.063 20.773.826
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-47.588.910 -134.683.625
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -49.812.532 -134.633.128
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.223.622 -50.497
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.524.865 -48.546.866
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5.524.865 -48.546.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.192.956 5.823.407
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,24 -5.104.713 11.643
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24 -4.981.659 52.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -123.054 -41.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 16.246 -93.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 16.246 -93.510
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 222.807 -239.399
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,24 4.729.262 653.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -241.375 345.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.970.637 308.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 91.485 85.840
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.028.433 2.578.398
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -2.028.433 2.578.398
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 154.886 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-274.496 2.826.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-101.931 2.942.797
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-172.565 -116.005
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.226.107 54.969.648
Ödenen Faiz
-7.001 0
Alınan Faiz
1.325.223 2.046.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -664.124 -28.621
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -58.745 39.106
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19.406.539 144.834.608
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -2.173.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -43.642
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -43.642
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 56.414.402 158.234.587
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -37.007.863 -11.183.212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.869.771 -177.527.846
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 126.806.169
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 0 87.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 39.806.169
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 0 -157.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 0 -157.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -620.074 -463.954
Ödenen Faiz
7 -431.062 -30.063.115
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.818.635 -116.806.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.906.014 24.333.443
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.906.014 24.333.443
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.837.775 8.504.332
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.743.789 32.837.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.864.358 33.210.206
Finansal Yatırımlar
5 0 3.663.927
Ticari Alacaklar
6,24 5.644.043 888.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 5.422.347 726.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 221.696 162.535
Diğer Alacaklar
8 93.540 180.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 93.540 180.898
Peşin Ödenmiş Giderler
10 436.389 832.569
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 58.745 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 600.276 0
ARA TOPLAM
45.697.351 38.776.269
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.697.351 38.776.269
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 386.182.000 361.300.874
Maddi Duran Varlıklar
12 43.261 92.804
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 807.279 1.209.815
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.623 290.782
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.623 290.782
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
387.055.163 362.894.275
TOPLAM VARLIKLAR
432.752.514 401.670.544
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
121.603 379.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
121.603 379.823
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 121.603 379.823
Ticari Borçlar
6,24 7.174.684 4.029.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.499.819 2.869.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.674.865 1.160.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 246.774 255.874
Diğer Borçlar
8 567.268 4.277.012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 567.268 4.277.012
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 54.666 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 54.666 0
ARA TOPLAM
8.164.995 8.942.102
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.164.995 8.942.102
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
150.118 178.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
150.118 178.764
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 150.118 178.764
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 100.220 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 100.220 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.954.552 2.645.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.954.552 2.645.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.204.890 2.823.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.369.885 11.765.964
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
422.382.629 389.904.580
Ödenmiş Sermaye
17 47.500.000 47.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 242.772.884 242.772.884
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 20.893.218 20.893.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -370.819 -437.533
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 3.299.940 2.201.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 75.876.071 -135.661.486
Net Dönem Karı veya Zararı
32.411.335 212.635.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
422.382.629 389.904.580
TOPLAM KAYNAKLAR
432.752.514 401.670.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 71.138.317 173.117.001
Satışların Maliyeti
18 -69.776.990 -120.346.764
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.361.327 52.770.237
BRÜT KAR (ZARAR)
1.361.327 52.770.237
Genel Yönetim Giderleri
19 -17.419.341 -12.385.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 55.467.215 140.388.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -46.559 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.362.642 180.773.102
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.362.642 180.773.102
Finansman Giderleri
21 -1.841.999 -21.183.746
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-5.109.308 53.046.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.411.335 212.635.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.411.335 212.635.900
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.411.335 212.635.900
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.411.335 212.635.900
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,68230000 4,47650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
66.714 -332.347
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 66.714 -332.347
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.714 -332.347
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.478.049 212.303.553
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.478.049 212.303.553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266742


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,00% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5617 Değişim: 0,07%
Düşük 32,4792 25.04.2024 Yüksek 32,5961
Açılış: 32,54
34,9402 Değişim: 0,32%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 35,0103
Açılış: 34,8286
2.424,72 Değişim: 0,06%
Düşük 2.414,58 25.04.2024 Yüksek 2.432,11
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.