KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.11.2021 - 18:53
KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.525.067 0 36.231.099 0 36.231.099
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.525.067 7.525.067 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.293.234 0 -5.293.234 0 -5.293.234
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -5.293.234 0 30.937.865 0 30.937.865
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -1.056.348 0 -35.174.751 0 -35.174.751
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.056.348 1.056.348 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.997.592 0 -9.997.592 0 -9.997.592
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 8.805.660 -9.997.592 0 25.177.159 0 25.177.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
881.634 862.760
Dönem Karı (Zararı)
-9.997.592 -5.293.234
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.997.592 -5.293.234
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.880.036 5.064.607
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11.736 7.236
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.941 20.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 108.941 20.435
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.759.359 5.036.936
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -354.127 -131.414
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 10.113.486 5.168.350
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9,20 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
630.470 1.102.694
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.155 -62.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
60.299 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.144 -62.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.322 -4.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.322 -4.280
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 45.410 35.580
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
653.130 -351.220
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,24 738.262 194.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -85.132 -546.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -176.340 -93.703
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.741 -40.493
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.741 -40.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.696 1.619.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 78.696 1.619.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
512.914 874.067
Alınan Faiz
368.720 110.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -122.233
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-178.218 8.034.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.358 -6.567
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.358 -6.567
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.250.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-163.860 -209.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.149 43.912.208
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.000.000 50.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 170.000.000 50.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-160.000.000 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -160.000.000 0
Ödenen Faiz
-10.105.149 -6.078.055
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -9.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.267 52.809.401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.267 52.809.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.441.384 4.370.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.039.651 57.179.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.042.226 3.458.553
Ticari Alacaklar
51.103 79.258
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 0 60.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 51.103 18.959
Diğer Alacaklar
16.673 10.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.673 10.351
Peşin Ödenmiş Giderler
140.566 156.665
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 140.566 156.665
ARA TOPLAM
4.250.568 3.704.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.250.568 3.704.827
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 81.819.860 81.656.000
Maddi Duran Varlıklar
12 32.606 29.983
Mobilya ve Demirbaşlar
12 32.606 29.983
Peşin Ödenmiş Giderler
162.933 192.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 162.933 192.244
Diğer Duran Varlıklar
1.293.742 1.372.438
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 1.293.742 1.372.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.309.141 83.250.665
TOPLAM VARLIKLAR
87.559.709 86.955.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.038.010 50.029.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.038.010 50.029.673
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 60.038.010 50.029.673
Ticari Borçlar
1.627.034 973.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 1.405.267 667.005
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 221.767 306.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 83.833 260.173
Diğer Borçlar
13.953 6.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.953 6.212
ARA TOPLAM
61.762.830 51.269.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.762.830 51.269.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
619.720 510.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 619.720 510.779LÜKLER
619.720 510.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.382.550 51.780.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.177.159 35.174.751
Ödenmiş Sermaye
18 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
18 262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 8.805.660 9.862.008
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.997.592 -1.056.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.177.159 35.174.751
TOPLAM KAYNAKLAR
87.559.709 86.955.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.787.960 10.122.308 1.218.479 749.434
Satışların Maliyeti
19 -1.019.760 -9.317.360 -370.302 -261.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.768.200 804.948 848.177 487.545
BRÜT KAR (ZARAR)
1.768.200 804.948 848.177 487.545
Pazarlama Giderleri
20,21 -2.365.093 -1.633.617 -800.674 -530.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 712.787 703.785 426.572 235.331
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.894 -124.884 474.075 192.213
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.894 -124.884 474.075 192.213
Finansman Giderleri
23 -10.113.486 -5.168.350 -3.948.324 -2.016.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,42095000 -0,22287000 -0,14628000 -0,07683000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979516


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.086 Değişim: 0,62% Hacim : 36.505 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.103
Açılış: 2.089
13,4501 Değişim: 0,09%
Düşük 13,4167 18.01.2022 Yüksek 13,4657
Açılış: 13,4375
15,3363 Değişim: 0,01%
Düşük 15,3140 18.01.2022 Yüksek 15,3654
Açılış: 15,3342
786,67 Değişim: 0,07%
Düşük 784,67 18.01.2022 Yüksek 787,54
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.